ZF Consultanta

Vrei să intri în afaceri? Ce forma de organizare ţi se potriveşte mai bine: PFA sau SRL?

Vrei să intri în afaceri? Ce forma de organizare ţi se potriveşte mai bine: PFA sau SRL?
31.12.2014, 10:48 7240

Alegerea unei forme de organizare pentru a desfăşura o afacere profitabilă este o problemă destul de des întâlnită pentru întreprinzătorii aflaţi la început de drum.

Pentru a vedea care formă de organizare este cea potrivită pentru afacerea dorită, trebuie trecute în revistă avantajele şi dezavantajele celor două forme cele mai întâlnite, persoana fizică autorizată (PFA) şi societatea cu răspundere limitată (SRL).  Costurile şi procedurile de înfiinţare, taxele şi impozitele aplicate fiecărei forme de organizare, limitarea răspunderii, declaraţiile şi alte documente pe care trebuie să le depună la Fisc, cerinţele şi condiţiile de natură contabilă, dar şi modalitatea cea mai lesne de lichidare şi dizolvare, toate acestea trebuie cântărite judicios înainte de a vedea ce forma juridică de organizare i se potriveşte şi îi convine cel mai mult întreprinzătorului.

Neîndoielnic, mai pot interveni şi alte aspecte de natură personală, cum ar fi disponibilităţile financiare, capacităţile manageriale, experienţa în afaceri, etc., dar acestea ţin de fiecare persoană în parte.

Înainte de abordarea propriu-zisă a avantajelor şi dezavantajele celor două forme de organizare, trebuie reţinută principala diferenţă dintre SRL şi PFA, aceasta fiind răspunderea proprietarului. În timp ce în cazul unui SRL răspunderea este limitată exclusiv la patrimoniul societăţii, PFA răspunde cu averea personală. În caz de insolvenţă, în cazul SRL creditorii vor fi îndestulaţi în limita patrimoniului firmei, dar în situaţia PFA răspunderea este maximă, incluzând bunuri din patrimoniul personal.

O altă diferenţă importantă şi determinantă pentru alegerea unei forme de organizare rezidă în aceea că cel ce înfiiţează PFA poate alege codul CAEN doar în cazul în care poate să-şi demonstreze pregătirea în acel domeniu, având nevoie de diplomă sau atestat justificator. În cazul înfiinţării unei SRL, practic nu există vreo limitare în alegerea obiectului de activitate.

Iată care sunt avantajele şi dezavantajele înfiinţării de PFA, respectiv SRL:

Util:

Paşi necesari pentru înfiinţarea PFA şi documentele necesare

A. PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ - PFA

AVANTAJE PFA:

- înfiinţarea necesită mai puţin timp;

- costurile de înfiinţare sunt mai mici (în medie 300 lei);

- dosarul de înfiinţare cuprinde o documentaţie redusă;

- înfiinţatorul PFA poate beneficia de profitul firmei oricând;

- contabilitatea se ţine în partidă simplă, nefiind nevoie de contabil autorizat, putând fi realizată chiar de către întreprinzător; dacă totuşi se apelează la un contabil, costurile aferente sunt scăzute;

- se depun puţine declaraţii la ANAF;

- antreprenorii care aleg această formă juridică nu vor fi obligaţi să plătească impozit pe dividende la sfârşitul fiecarui an;

- există un registru de încasări şi plăţi care cuprinde şi plăţile în numerar şi cele prin bancă;

- impozitare asupra veniturilor estimate, regularizarea se face ulterior, pe baza sumelor efectiv încasate;

- PFA poate avea număr nelimitat de angajaţi care au acelaşi tratament juridic şi fiscal cu angajaţii de la orice altă societate;

- procedura de desfiinţare a PFA este mai simplă şi mai rapidă.

DEZAVANTAJE PFA:

- principalul dezavantaj, aşa cum am mai arătat, îl reprezintă răspunderea maximă a întreprinzătorului, inclusiv cu averea personală;

- la fel, am arătat că în cazul PFA este obligatorie depunerea unor documente care atestă pregătirea şi experienţa profesională a solicitantului în domeniul de activitate solicitat: diplome, atestate, carte de muncă din care rezultă experienţa profesională, etc;

- se pot alege doar codurile CAEN ce privesc activitatea în care se doreşte autorizarea PFA-ului; asta înseamnă că nu în orice domeniu poţi funcţiona ca PFA;

-  contribuţiile pentru sănătate şi CAS se vor plăti şi în situaţia în care PFA-ul nu realizează venit în cursul unui an, iar în această situaţie stabilindu-se ca bază de calcul venitul minim pe economie; cu alte cuvinte nu poate interveni suspendarea activităţii, ca în cazul SRL;

- deoarece contabilitatea PFA-urilor se ţine în partidă simplă, înregistrarea veniturilor, respectiv decontarea cheltuielilor se va realiza mai greu;

- impozitul se realizează asupra venitului net, nu asupra profitului;

- participarea la licitaţii este anevoioasă fiindcă nu se pot calcula anumiţi indicatori necesari pentru câştigarea unei licitaţii (cifra de afaceri, nr de salariaţi, etc).

- o anumită percepţie greşită de imagine, potrivit căreia un partener de afaceri serios este constituit într-o societate comercială, nu ca PFA.


B. SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ – SRL

Util:

AFACERI DE LA ZERO