ZF Investiți in România

ZF Investiţi în România! Carlo Beltrame, Donalam: România seamănă cu Italia şi Spania din anii ’80. Are nevoie de mari lucrări de infrastructură pentru a reporni industria

06.09.2021, 00:08 Autor: Bogdan Alecu

Italienii de la Beltrame Group vor să investească 300 mil. euro în producţia de oţel-beton şi sârmă laminată pe care le-ar vinde în România pentru a valorifica cel puţin jumătate din fierul vechi pe care în prezent îl exportă piaţa locală.

Construcţia în „cioturi“ a auto­stră­zilor şi lipsa marilor pro­iecte de infrastructură din ulti­mii 10-15 ani au afectat puter­nic dez­voltarea in­dus­triei ro­mâ­neşti, motiv pentru care Româ­nia a ajuns să ex­porte materie primă, cum ar fi fierul vechi şi să importe produse finite realizate din aces­tea precum fier-beton sau sârmă laminată.

„România generază anual 1,5 - 3 mi­lioa­ne de tone de fier vechi anual care merge la export. România exportă materia primă în Turcia, Bulgaria, Italia şi mai departe. Noi vrem să captăm acest fier vechi şi să îl valorificăm într-o nouă fabrică de 300 mil. euro de oţel-beton şi sârmă laminată. Ace­laşi lucru se întâmpla în Spania şi Italia în anii ’80. După care a urmat „explozia“ pro­iectelor de infrastructură în Spania. Trebuie să existe un plan naţional pentru in­dus­tria naţională care să acopere cererea lo­cală, să respecte mediul şi să fie cu tehologie avan­sată“, a declarat Carlo Beltrame, CEO al Dona­lam Călăraşi.

„Povestea“ din industrie este aceeaşi pre­cum cea din agricultură sau alte domenii în care România exportă materia primă, ief­tină şi cu valoare adăugată minimă şi im­por­tă pro­dus finit, cu valoare adăugată mare. Aceas­tă „stra­tegie“ asigură în România lo­curi de mun­că cu salarii mici şi con­tribuie la sa­lariile mari ale altor ţări, men­ţinând şi un preţ mai ri­dicat pen­tru pro­dusul finit, acesta venind din import.

„România nu are un producător local de oţel-beton şi sârmă laminată, iar aceste două ele­mente sunt „coloana vertebrală“ a dez­vo­ltării, de la străzi, spitale, autostrăzi, infra­struc­tură, spitale. Tot“, a subliniat CEO-ul companiei.

„Şi faptul că România importă tot şi exportă 3 miloane de tone de materie primă anual, este o foarte mare pro­ble­mă. Proiectul nostru este de a vinde 600-700 mii de tone de oţel-beton şi sârmă laminată pe piaţa locală. Piaţa locală acum are 1,5 mil. tone de materiale importate. Uzina va fi cea mai avansată din lume şi cu cele mai mici emisii din lume. Odată ce alegem locaţia vom începe imediat. Vrem ca până în 2024 să fie gata. Vom avea şi un parc fotovoltaic de 100 MW. Situl va avea 200 de hectare“, mai spune Carlo Beltrame.

El spune că viitoarea uzină va reduce deficitul comercial al României cu 1 miliard de euro, va genera taxe de 15 mil. euro anual şi va avea 270 de angajaţi direct şi 350 mil. euro valoare adăugată pentru economia locală. „Targetul este să fim la 300-350 km de Bucureşti cu noua fabrică“.

AFV Beltrame Group, acţionarul Donalam Călărăşi, unul dintre cei mai mari producători europeni de bare din oţel estimează o cifră de afaceri de peste 130 milioane euro, cu o creştere mai mult decât dublă faţă de cea înregistrată anul trecut.

„Cifra de afaceri va creşte anul acesta cu peste 50% deoarece vorbim atât de preţ cât şi de volum iar la final ne aşteptăm la un plus de 60%. Preţurile au crescut cu 50% la oţel, dar faţă de 2020-2021 avem un o dublare a preţului la gaz şi de 200-250% la electricitate. Anul acesta vom avea o creştere a profitului de 10% datorită creşterii volumului, producem mai mult şi implicit avem costuri directe mai mici“, a spus Carlo Beltrame.

Grupul Beltrame va continua investiţiile pe piaţa locală atât în producţie cât şi în reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

„Ţinta noastră este de a reduce emisiile de CO2 cu 30-35% din 2022. Vor urma şi alte investiţii la Călărăşi pentru a continua reducerea emisiilor de dioxid de carbon. De când am preluat Călăraşi am investit deja peste 80 de milioane de euro, la care se adaugă investiţia de 15 mil. euro şi care va fi urmată de o nouă investiţie de 20 mil. euro pentru a reduce în continuare emisiile. Acum producem 150-180 de mii de tone, în special pentru industria auto şi oil&gas, iar 15% din vânzări sunt către piaţa locală. La Călăraşi avem acum circa 300-310 angajaţi şi vom angaja 50 de noi angajaţi anul acesta“, a spus CEO-ul companiei.

O campanie Ziarul Financiar și CEC Bank