• Leu / EUR4.8900
  • Leu / GBP5.5142
  • Leu / USD4.5374
ZF Investiți in România

ZF Investiţi în România! Marcel Romanescu, primar Târgu-Jiu: Avem nevoie de o reorganizare administrativ-teritorială a localităţilor pentru a creşte performanţa regională

15.11.2021, 00:07 Autor: Bogdan Alecu

Primarul municipiului Târgu-Jiu spune că municipiile ar trebui să „absoarbă“ localităţile din imediata apropiere a acestora pentru a eficientiza administraţia locală şi a creşte competitivitatea.

Localităţile, oraşe mai mici sau comune „lipite“ de municipii funcţionează în realitate drept car­tiere şi nu unităţi adminis­tra­tiv-teritoriale independente deoarece forţa de muncă din acestea lu­crea­ză şi îşi desfăşoară activitatea în oraş, şi nu în comună. Problema s-a pus şi în Bucu­reşti, unde toate localităţile învecinate func­ţio­nează drept cartiere-dormitor unde nu sunt aplicate regulile de urbanism ale Ca­pitalei, iar oamenii deşi lucrează şi plătesc im­pozite în Bucureşti, nu au şi beneficii directe.

„Noi în calitate de primari de muni­cipii ne-am dori o reorganizare admi­nistrativ-te­r­i­torială. Acum suntem după noua alianţă dintre PSD şi PNL şi acum a venit momen­tul să discutăm foarte serios de o reorgani­za­re administrativ-teritorială. La nivel na­ţio­nal constatăm o depopulare a locali­tă­ţi­lor din mediul rural şi o creştere a popu­laţiei în municipii şi oraşe. Ar trebui gândit un astfel de proiect şi pus în practică. O astfel de reorganizare ar fi extrem de utilă de­oarece nu s-ar mai dispersa finanţările pu­blice atât de mult şi s-ar putea concentra re­sursa umană foarte bună către aceste en­ti­tăţi. Autorităţile din mediul rural se con­frun­tă cu multe probleme, mai ales din cele cu număr mic de cetăţeni. Sper ca unul din­tre proiectele pe care să le discute şi să le avan­seze să fie această reorganizare admi­nis­trativ-teri­to­rială“, a explicat Marcel Roma­nescu, pri­marul municipiului Târgu-Jiu.

În lipsa unei astfel de reorganizări, ad­mi­nistraţia a demarat procedura de a forma o zonă metropolitană alături de celelalte loca­lităţi învecinate pentru a accesa mai multe fonduri.

„Am semnat un parteneriat cu 10 co­mu­ne din vecinătatea municipiului pentru cre­area zonei metropolitane. Suntem în­tr-un parteneriat cu o firmă de consultanţă care lucrează la acest proiect. Trerenurile pe care dorim să ne dezvoltăm ulterior după ce vom realiza parcul industrial apar­ţin autorităţilor locale cu care ne-am asociat în acest parteneriat. Toate localităţile sunt învecinate şi noi vrem să atragem investitori şi spre aceste localităţi deoarece vedem un flux al populaţiei spre aceste localităţi“, a spus primarul.

„Ulterior vrem să depunem proiecte în comun pentru atragerea de fonduri. Pe viitoarea perioadă de finanţare, 2020-2027, există o anumită sumă, miliarde de euro, care ar ajunge în aceste zone metropolitane constituite la nivelul României şi pe lângă fondurile ca municipalitate să putem atrage fonduri şi prin zona metropolitană“, a mai spus el.

Municipiul Tg. Jiu are în prezent circa 96.000 de locuitori iar odată cu realizarea zonei metropolitane ajungem la 125.000 de locuitori.

În următorii patru ani circa 4.000 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia ar urma să fie disponibilizaţi

„Suntem în continuare afectaţi de ceea ce se întâmplă la nivelul Complexului Energetic Oltenia care trece printr-o perioadă dificilă şi vrem să compensăm pierderile de locuri de muncă din perioada următoare, din următorii 4 ani prin creearea de facilităţi pentru cei cu activitate economică pe raza municipiului şi pentru cei care îşi doresc să vină spre municipiu pentru noi investiţii“ ,a spus primarul.

De partea cealaltă, Gorjul nu are legături rapide cu nicio zonă istorică a ţării, infrastructura rutieră şi feroviară din zonă fiind subdimensionată.

„La nivelul judeţului Gorj avem o problemă cu infrastructura şi căile de comunicaţii pe care nu le avem la un nivel înalt nici cu Oltenia, nici cu Ardealul şi nici cu Bucureştiul. Au apărut oportunităţi şi acum se lucrează la studiul de fezabilitate pentru un drum expres de la Craiova la Tg. Jiu iar tronsonul de la Craiova spre Piteşti evoluează accelerat astfel încât vom avea astfel o legătură rapidă atât cu Craiova cât şi cu Bucureştiul. Se lucrează de asemenea la un alt studiu pentru un drum expres de la Craiova la Lugoj. Pe Valea Jiului am avut o problemă cu podul de la Mânăstirea Lainici, care nu permitea traficul greu. La începutul anului viitor ar putea fi gata investiţia. De când am preluat mandatul am avut multe discuţii cu investitori din zona Ardealului însă cel mai mare impediment pentru cei care voiau să reloce aici activitatea era Valea Jiului care nu permitea transport greu“, a explicat Marcel Romanescu.

El a subliniat că miza parcului industrial este aceea de a oferi locuri de muncă celor disponibilizaţi de la CE Oltenia.

„În trecut au fost ceva probleme cu parcul industrial din cauza celor care au avut terenuri în acea zonă, însă acum avem în domeniul public 40 de hectare iar acum vrem să asigurăm utilităţile, motiv pentru care avem discuţii cu furnizorii de utilităţi, inclusiv cu CEZ România. ulterior prin licitaţie vom concesiona terenul iar prin PUZ va fi realizat proiectul industrial şi parcele de 500 sau 1.000 mp în funcţie de solicitări, sau 2-3 hectare. Ulterior prin consiliul local vom oferi şi facilităţi celor care vor să investească“.

O campanie Ziarul Financiar și CEC Bank