ZF Investiți in România

ZF Investiţi în România! Maria Crăciun, Veranda Mall: Industria cinematografică a fost probabil cea mai afectată în pandemie dacă mă uit la profilul chiriaşilor noştri

02.12.2021, 00:05 Autor: Alex Ciutacu

♦ Mallul are circa 100 de chiriaşi şi o suprafaţă totală de aproximativ 35.000 mp.

Cinematografele au resim­ţit cele mai lungi perioade de restric­ţii care le-au afectat activitatea în com­paraţie cu alte tipuri de chiriaşi din mall pentru care au existat di­verse soluţii de a continua şi prin in­ter­me­diul online-ului, a ex­pli­cat Maria Crăciun, cen­­ter manager, Veran­da Mall, în emisiunea ZF Investiţi în Româ­nia!, realizată în par­te­ne­riat cu CEC Bank.

„Dacă mă uit per an­­samblu la profilul chi­ria­­şi­lor noştri, pro­babil că in­dus­tria cine­mato­grafelor a fost cea mai lovită de aceas­tă pandemie pentru că a avut aproxi­mativ un an în care am fost închişi. Este foarte greu pen­tru ei. Punctual, pe Veranda avem partenerul nostru Cinemax şi suntem în contact foarte strâns cu el, încer­căm să găsim soluţii să depăşească cu bine această pe­rioadă marcată de restricţii şi de închiderea efectivă a zonelor de cinematograf“. 

Invitata a explicat că problema industriei este una mai complexă, în contextul în care perioadele de restricţii care au ţinut sălile închise au afectat şi conţinutul, respectiv fluxul de filme noi, multe dintre pelicule având premiera amânată. 

„Încercăm să găsim cu partenerii metode alternative pentru a ieşi din acest impas, adică spaţiile de cine­ma­to­graf şi sălile care sunt noi, arată bi­ne şi oferă un grad de confort tele­spec­tatorilor pot fi reconfigurate şi pen­tru alte tipuri de evenimente în mă­su­ra în care aceste restricţii le per­mit cinematografelor să orga­nize­ze ase­menea tipuri de activităţi, res­pec­tiv teatru pentru copii, întruniri, etc“. 

Mallul Veranda a fost deschis în ur­mă cu cinci ani în zona Piaţa Obor din Capitală, având o suprafaţă ini­ţia­lă de aproape 28.000 mp. În urma unui proiect de extindere care s-a ri­dicat la 10 mi­l. euro şi care a fost fina­li­zat în 2019 supra­fa­ţa aces­tuia a fost ex­tin­să cu circa 7.500 mp. Cen­trul are aproape 100 de chiriaşi. 

„Din fericire aceas­tă perioadă pentru Ve­ran­da a însemnat păstrarea chi­ria­şilor noştri într-o propor­ţie foarte mare, am avut pu­ţi­ne cazuri în care a trebuit să ne despărţim de chiriaşi pentru că nu au făcut faţă acestei perioade. Cei mai loviţi vă pot spune că sunt cei din domeniul de fashion, deci cei care comercializau îmbrăcă­minte, vorbesc de doi antre­prenori mici care aveau un singur magazin pe care nu l-au putut susţine din diferite raţiuni şi am asistat la ieşirea lor. Dacă vorbim de intrări, pe lângă restaurante şi un magazin de pantofi care a intrat oarecum pre-pan­demic, putem vorbi de o optică medi­cală nouă, un spaţiu care va comer­cializa bere artizanală sau un spaţiu de joacă nou pentru copii“. 

Cu toate acestea, traficul din mall este încă sub nivelul din 2019, în contextul perioadelor succesive de restricţii, care continuă în prezent cu obligativitatea prezentării unui certificat verde la intrarea în mall. 

„Vorbim de o scădere undeva la 30% a traficului, cu precizarea că în ultima perioadă am remarcat o creştere sensibilă a acestuia, astfel încât suntem încrezători că toată această campanie şi toate eforturile autorităţilor şi ale mediului privat ne vor duce către o normalitate cât de curând“. 

Compania Veranda Obor a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de 31,4 mil. lei, potrivit platformei de informaţii financiare Confidas. Numărul de angajaţi al companiei se ridică la 18 persoane, în contextul în care pentru servicii precum curăţenie Veranda apelează la parteneri externi. 

Întrebată dacă Veranda mai pregăteşte vreo extindere în perioada următoare, Maria Crăciun spune că nu există un plan pe termen mediu în acest sens, însă totul depinde de evoluţia zonei Obor. 

„Ne uităm în primul rând la ce se întâmplă cu zona, acesta este primul nostru indicator. Imediat lângă mall există o zonă industrială cu foarte mare potenţial şi probabil că la un moment dat această zonă se va transforma într-o zonă mai modernă, fie rezidenţială, fie de birouri, depinde de proprietari, dar în perioada următoare în funcţie de investiţii, de posibilităţile de finanţare şi de schimbarea zonei ne uităm la acest lucru. Pe termen mediu nu avem în calcul încă o extindere, însă totul depinde de direcţia în care va evolua zona în care ne aflăm“. 

 

O campanie Ziarul Financiar și CEC Bank