ZF Investiți in România

ZF Investiţi în România! Ovidiu Tuduruţă, Beesers: Ne extindem în Statele Unite cu serviciile de sănătate, dar şi în România

30.05.2024, 00:06 Autor: Bogdan Alecu

Investiţiile în platforma Beesers, care include servicii de telemedicină, consult şi ana­lize la domiciliu, se extind atât în Româ­nia, cât şi în Statele Unite, a spus Ovidiu Tuduruţă, fondator, BEESERS în cadrul emi­siunii ZF Investiţi în România!, un proiect ZF şi CEC Bank. El explică faptul că pasul următor pe plan local este acela de a intra într-un parteneriat cu cei de la Casa Naţională de Asigurări.

„Noi trebuie să ne adaptăm şi aici, acasă, motiv pentru intrăm în parteneriat cu Casa Naţională de Asigurări. Iar, în paralel, sun­tem activi să lansăm produsul pe piaţa ame­ricană. Am fost în 3 săptămâni în San Fran­cisco, Stanford şi Austin, Texas, prilej cu care am dat seama că produsul nostru vine per­fect în Statele Unite, într-o piaţă unde în busi­ness to consumer, respectiv, accesul per­soanelor la asistenţă la domiciliu se întâmplă prin call center. Şi am găsit ecou destul de mare în Statele Unite, în rândul asigurato­rilor privaţi“, a spus Ovidiu Tuduruţă.

BEESERS este o aplicaţie de mobil pen­tru servicii medicale la domiciliu. Lansată în ianuarie 2021 cu posibilitatea de rezervări de vizite la domiciliu pentru servicii medicale, a dedicat primul an pentru creşterea capacită­ţii operaţionale, devenind activă în majorita­tea oraşelor de pe întinsul ţării, inclusiv în me­diul rural din împrejurimile zonelor ur­bane. În mai 2022, a completat serviciile dis­ponibile în aplicaţie cu funcţiile de telemedi­cină, deve­nind astfel singura aplicaţie care facilitează traseul pacientului de la consult la distanţă, până la investigaţii şi tratamente me­dicale acasă şi monitorizare posttratament.

„În SUA o dată ai o populaţie de peste 300 de milioane de locuitori, sunt câteva cen­tre foarte importante de IT. Sunt cifrele mai favorabile. Noi în Statele Unite ne vom acre­dita inclusiv ca depozitar de date medicale încercăm să construim traseul pacientului de la datele sale din dosarul electronic până la tratament şi întâlnirile efective cu personalul medical, de aşa natură încât acesta să beneficieze cât mai mult de componenta de prevenţie. Până la urmă, oricine are nevoie de asistenţă acasă înseamnă că are o limitare de mobilitate. Acea limitare de mobilitate poate să vină în urma unui handicap fizic sau în urma unor boli cu caracter permanent sau temporar“, a spus fondatorul.

În prezent, aplicaţia are furnizori listaţi în mai multe oraşe din ţară, printre care şi Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Suceava, Piteşti, Braşov, Târgu Mureş, Craiova, Oradea, Piatra Neamţ sau Orşova, dar şi în zona rurală a judeţelor Argeş, Olt şi Buzău.
 

 

O campanie Ziarul Financiar și CEC Bank