ZF Investiți in România

ZF Investiţi în România! Carlo Beltrame, Donalam: România generează anual 1,5-3 mi­lioane de tone de fier vechi anual care merge la export în Turcia, Bul­garia, Italia şi mai departe. Noi vrem să captăm acest fier vechi şi să îl valo­rificăm într-o nouă fabrică de 300 mil. euro de oţel-beton şi sârmă laminată

06.09.2021, 19:00 Autor: Bogdan Alecu

România are nevoie de o dezvoltare puternică şi rapidă a infrastructurii pentru a forma şi o piaţă locală puternică, în contextul în care în prezent exportă fier vechi şi importă fier-beton şi sârmă laminată pentru construcţii, adâncind şi mai mult deficitul comercial.

Lipsa proiectelor majore de infrastructură în ulti­mii 10-15 ani a dus la creş­terea puternică atât a exporturilor de mate­rie primă, cât şi a importurilor de bu­nuri cu valoare adăugată, în contextul în care aici nu exista suficientă cerere.

„România generează anual 1,5-3 mi­lioane de tone de fier vechi anual care merge la export. România ex­por­tă materia primă în Turcia, Bul­garia, Italia şi mai departe. Noi vrem să captăm acest fier vechi şi să îl valo­rificăm într-o nouă fabrică de 300 mil. euro de oţel-beton şi sârmă laminată. Acelaşi lucru se întâmpla în Spania şi Italia în anii ’80. După care a urmat «explo­zia» proiectelor de infrastruc­tu­ră în Spania. Trebuie să existe un plan naţional pentru industrie naţio­nală care să acopere cererea locală, să respecte mediul şi să fie cu tehologie avansată“, a declarat Carlo Beltrame, CEO la Donalam Călăraşi.

AFV Beltrame Group, acţionarul Donalam, unul dintre cei mai mari producători europeni de bare din oţel şi alte oţeluri speciale, anunţă o investiţie de 300 mil. de euro într-o capacitate de producţie de oţel-beton şi sârmă laminată în România.

„România a ajuns aici, deşi era un mare producător de oţel şi beton, din cauza lipsei unei politici industriale, lipsei de proiecte majore, fiind pe ultimul loc în UE după numărul de kilo­metri de autostradă, iar infra­struc­tura poate contribui la dezvol­ta­rea in­dustriei. Nu te poţi baza doar pe vite­za internetului când nu ai auto­străzi pentru a transporta bunurile“, a subliniat Carlo Beltrame.

Spre exemplu, în ultimii ani s-au inau­gurat an de an doar zeci de kilometri de autostradă în cel mai bun caz, iar orice mare proiect a fost amâ­nat la nesfârşit.

Materia primă pentru producţia de oţel-beton şi sârmă laminată pentru noua fabrică va fi importată, în condiţiile în care oţelul necesar nu se produce în România, însă restul de resurse: energie, pie­se de schimb etc. vor veni de la furni­zori lo­cali, a mai spus Carlo Beltrame. Com­bi­natul pe care italienii vor să îl construiască în Ro­mânia va avea o capa­citate de pro­duc­ţie de cel puţin 600.000 de tone pe an de oţel-beton şi sârmă laminată. Inves­tiţia va duce la crearea a aproxi­ma­tiv 250 de noi locuri de muncă di­rect la nivel local, precum şi la aproa­pe 1.000 de locuri de muncă indirect, potrivit reprezen­tanţilor companiei.

„Proiectul este de 300 mil. euro, greenfield. Nu am ales încă locaţia dar va fi cea mai modernă uzină din lume. Vom produce acolo oţel-beton şi sârmă laminată.

România nu are un producător local de oţel-beton şi sârmă laminată, iar aceste două elemente sunt coloa­na vertebrală a dezvoltării, de la străzi la spitale, autostrăzi, infrastruc­tu­ră. Tot. Şi faptul că România im­portă tot şi ex­portă 3 milioane de to­ne de materie pri­mă anual este o foarte mare pro­ble­mă. Proiectul nos­tru este de a vin­de 600.000-700.000 de to­ne de oţel-be­ton şi sârmă la­mi­nată pe piaţa lo­ca­lă. Pia­ţa lo­cală acum are 1,5 mil. to­ne de mate­riale im­por­tate. Uzina va fi cea mai avan­sată din lume şi cu cele mai mici emisii din lume. Odată ce alegem locaţia vom începe imediat. Vrem ca până în 2024 să fie gata. Vom avea şi un parc fotovoltaic de 100 MW. Situl va avea 200 de hectare“, a subliniat CEO-ul compa­niei. El spu­ne că viitoarea uzină va re­duce deficitul comercial al României cu 1 miliard de euro, va genera taxe de 15 mil. euro anual şi va avea 270 de angajaţi direct şi 350 mil. euro valoare adăugată pentru economia locală. „Targetul este să fim la 300-350 km de Bucureşti cu noua fabrică“.

Grupul Beltrame deţine în Ro­mâ­nia combinatul siderurgic Dona­lam din Călăraşi, specializat în pro­duc­ţia de bare de oţel laminate la cald şi oţeluri speciale, cu utilizări în diver­se industrii, de la petrol şi gaze, auto, echi­pamente mecanice mari şi hi­draulice, la maşini şi echipamente agricole.

Compania exportă anual circa 180.000 tone de produse pe piaţa europeană.

Donalam a avut în 2020 o cifră de afaceri de 292 de milioane de lei, în scădere cu 20% faţă de anul anterior. Com­pania a raportat pierderi de 33 de milioane de lei, mai mari decât în 2019, iar numărul mediu de angajaţi a fost 275. Pentru acest an, Donalam esti­mează o cifră de afaceri de peste 130 milioane euro, cu o creştere mai mult decât dublă faţă de cea înre­gistrată anul trecut.

„Cifra de afaceri va creşte anul acesta cu peste 50% deoarece vorbim atât de preţ cât şi de volum, iar la final ne aşteptăm la un plus de 60%. Preţurile au crescut cu 50% la oţel, dar faţă de 2020-2021 avem un o dublare a preţului la gaz şi de 200-250% la electricitate. Anul acesta vom avea o creştere a profitului de 10% datorită creşterii volumului, pro­ducem mai mult şi implicit avem cos­turi directe mai mici“, a spus Carlo Beltrame.

Grupul Beltrame va continua investiţiile pe piaţa locală atât în producţie cât şi în reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

„Ţinta noastră este de a reduce emisiile de CO2 cu 30-35% din 2022. Vor urma şi alte investiţii la Călărăşi pentru a continua reducerea emisiilor de dioxid de carbon. De când am preluat Călăraşi am investit deja peste 80 de milioane de euro, la care se adaugă investiţia de 15 mil. euro şi care va fi urmată de o nouă investiţie de 20 mil. euro pentru a reduce în continuare emisiile. Acum producem 150-180 de mii de tone, în special pentru industria auto şi oil&gas, iar 15% din vânzări sunt către piaţa locală. La Călăraşi avem acum circa 300-310 angajaţi şi vom angaja 50 de noi angajaţi anul acesta“, a spus CEO-ul companiei.

O campanie Ziarul Financiar și CEC Bank