ZF Investiți in România

ZF Investiţi în România! Sebastian Metz, Camera de Comerţ Româno-Germană: România trebuie să investească în procesare, să nu mai trimită la export materie primă pentru industria alimentară. România exportă animale vii şi cereale după care importă aluat congelat şi mezeluri

21.09.2021, 00:07 Autor: Bogdan Alecu

Din acest motiv industria alimentară românească nu este suficient de competitivă la nivel internaţional deoarece nu poate livra cantităţi ridicate ♦ Dacă vor fi realizate astfel de investiţii, atunci şi produsele româneşti vor fi mai vizibile în Europa de Vest.

România este în top trei eu­ro­pean la creşterea de ani­male, însă acestea sunt tri­mise la export vii în cele mai multe cazuri, iar acest lu­cru limitează atât capacitatea de proce­sare de pe plan local cât şi vizibilitatea acestora. Dacă în Germania pot fi cum­pă­rate mezeluri realizate de producători ma­ghiari în Ungaria, cele româneşti nu sunt prezente.

„Există potenţial pe piaţa alimentară şi po­tenţial local, în România, în rândul pro­duselor procesate aici. Trebuie să atragem companii şi capital internaţional sau local în procesare. De aici sunt exportate mult prea multe produse neprocesate sub formă de materie primă, iar acestea ar trebui produse local şi după aceea să meargă la export. Dar este nevoie de o strategie pen­tru a realiza acest lucru. Avem agricultură aici, dar tre­bu­ie îmbunătăţit întreg lanţul ver­tical“, a spus Sebastian Metz, director general şi membru în Consiliul Director al Camerei de Comerţ Româno-Germane AHK România.

În opinia lui tocmai pentru că retailul românesc este dominat de mari lanţuri germane precum Lidl, Kaufland sau Metro, acestea ar putea reprezenta poarta de intrare a produselor româneşti spre Europa de Vest şi Germania. „Sunt produse ro­mâneşti în supermar­ke­turile din Germa­nia, dar nu la scară prea ma­re. Ţine de dialogul cu marile lanţuri de re­tail pentru a exporta spre Germania. Aici în România avem mari lanţuri de retail din Ger­mania iar acestea pot facilita in­trarea pro­duselor româneşti pe piaţa ger­mană. Produ­sele româneşti trebuie pro­mo­vate în ca­drul târgurilor internaţio­nale, spre exem­plu. Eu aici apreciez produsele româneşti şi sunt unele foarte competitive, dar pe piaţa inter­naţională sunt alte reguli care trebuie respectate cu privire la cantitate, design, disponibilitate în cursul anului“, a subliniat Sebastian Metz.

Miza anului 2021 o reprezintă aproba­rea planului PNRR al României şi imple­mentarea acestuia până în 2026 pentru ca piaţa locală să devină una competitivă la nivel european.

„Este foarte important ca România să bene­ficieze de pe urma PNRR. După pro­gram, începe munca. E o şansă unică pen­tru România pentru a-şi reveni, să fie mai atrac­tivă şi mai rezistenţă. O bună parte mer­ge către un upgrade al sistemului de edu­caţie deoarece acesta este viitorul – edu­caţia. Sunt multe companii în Braşov, Si­biu, Timişoara, sunt implicate în învăţă­mânt în sistem dual, dar este o decizie stra­tegică, nu una temporară. Peste tot avem su­port din partea autorităţilor de­oarece vorbim de un sistem în parteneriat. Sistemul nu funcţionează dacă nu sunt elevi, nu există suport“, a subliniat direc­torul camerei de comerţ.

Mai mult, pentru a atrage investitori şi către celelalte regiuni, România trebuie să dezvolte infrastructura rapid.

„Dar în România avem nevoie de infrastructură. În zona Transilvaniei deja avem semnale pozitive în acest sens, vom avea o nouă autostradă de la Sebeş la Cluj. Dar pentru a merge spre Moldova sau spre zona de sud avem nevoie de infrastructură deoarece producţia trebuie transportată către terţe părţi“, a explicat Sebastian Metz.

Volumul schimburilor comerciale din­tre România şi Germania s-a redresat sem­ni­ficativ în prima jumătate a anului 2021, mar­când o creştere de 20,5% faţă de pe­rioada similară a anului trecut, până la 16,4 mld. euro, arată estimările făcute de ofi­cialii Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), citând cele mai recente date publicate de Oficiului Federal de Statistică (Destatis).

Pe segmente, exporturile către România au atins 9 mld. euro, în creştere cu peste 24% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce importurile au crescut la 7,4 mld. euro, plus 17,2%.

„Acesta este un semn clar de redresare, având în vedere că cifrele semestriale au atins nivelul de dinaintea crizei. Dacă ne uităm la dinamica comerţului bilateral şi la atmosfera pozitivă privind afacerile din cadrul companiilor germane din România, ne aşteptăm ca până la sfârşitul anului 2021 cifrele să crească chiar peste nivelul celor din 2019 (cca. 32 mld. euro)”, spune Sebastian Metz, Director general şi membru în Consiliul Director al AHK România.

Cu un volum al schimburilor comerciale de 16,4 mld. euro în primele şase luni ale anului, România ocupă locul 20 în topul partenerilor comerciali ai Germaniei în perioada menţionată.

AHK România este reprezentanţa oficială a economiei germane şi totodată cea mai mare Cameră de comerţ bilaterală din România. Înfiinţată în 2002, AHK numără circa 600 de firme-membre şi oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informaţii şi experienţe. Prin serviciile pe care le oferă şi prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susţine activ companiile germane la intrarea lor pe piaţa românească şi este totodată partener al firmelor româneşti interesate de piaţa germană.

O campanie Ziarul Financiar și CEC Bank