ZF Live

VIDEO ZF Live. Andra Tănăsescu, psiholog şi trainer: Cu ce se confruntă companiile? „Cele mai multe companii au probleme cu comunicarea între echipe sau între manageri şi subordonaţi“

Autor: Mihaela Pascari

10.06.2017, 21:22 1057
Comunicarea deficitară atât între echi­­pe, cât şi între manageri şi subordonaţi este una din­tre principalele provocări cu care se con­fruntă companiile din piaţă, în spe­­cial multi­na­ţio­nalele, a spus Andra Tănă­ses­­cu, vice­pre­şe­din­ta Asociaţiei „Genera­ţia Iu­bi­re“, psiholog şi trainer NLP – Progra­mare neurolingvistică.

„Comunicarea deficitară este întâlnită cel mai frecvent în corporaţii pentru că sunt mai multe funcţii pe diverse niveluri. Dacă in­for­maţia ajunge corect, atunci şi re­zultatele vin mai repede“, a explicat Andra Tănă­ses­cu în cadrul emisiunii de business ZF Live.

Pentru a îmbunătăţi comunicarea inter­nă din cadrul unei companii, firmele orga­ni­zea­ză diverse jocuri sau programe de trai­ning care au şi rolul de a detensiona angajaţii.

În ceea ce priveşte provocările cu care se con­fruntă angajaţii, Andra Tănăsescu spune că menţinerea unui echilibru între viaţa per­so­nală şi cea profesională, dar şi sănătatea emo­ţională sunt doar câteva lucruri de care se plâng salariaţii.

„De cele mai multe ori angajaţii spun că sunt obosiţi, stresaţi sau nu fac faţă sarcinilor pe care le au. Se plâng că sunt irascibili, au stări asemenătoare cu depresia, astfel, ran­da­mentul, creativitatea, motivaţia, dorinţa de a socializa, dar şi calitata vieţii angaja­tului scad“, a explicat Andra Tănăsescu.

În opinia sa, tot mai mulţi angajaţi nu reu­şesc să găsească echilibrul între viaţa per­so­na­lă şi cea profesională, fie pentru că sunt im­pli­caţi în prea multe proiecte la locul de mun­că, fie că nu reuşesc să îşi eficientizeze sarcinile.

Teambuildingurile, trainingurile, activită­ţi­le din afara programului de muncă, dar şi pau­zele din timpul programului sunt câteva so­luţii pentru a creşte gradul de motivare, dar şi productivitatea angajaţilor la job.

„Pentru a creşte randamentul, compa­ni­ile organizează teambuildinguri prin care sco­t angajatul din mediul de lucru. Prin or­ga­nizarea teambuildingurilor se pot ob­ser­va şi nemulţumirile oamenilor. De ase­me­nea, pau­zele în timpul programului sunt ne­ce­sare sa­lariaţilor. Dacă lucrezi 12 ore fă­ră pauze, cor­pul cedează pentru că are ne­voie să se miş­te, să iasă la aer, lucruri care ajută la creş­terea stării de bine“, a spus Andra Tănăsescu.

Mai mult, ea spune că tot mai multe com­panii au realizat că pe lângă venitul sala­rial, angajaţii au nevoie şi de alte beneficii pentru a fi fericiţi la job. „Ei au nevoie ca do­rinţele lor personale să fie îndeplinite, să fie sănătoşi emoţional şi fizic.“

În ceea ce priveşte diferenţa între noile gene­raţii de angajaţi şi cele anterioare, ea spu­ne că a observat o schimbare semnifi­ca­tivă. „Dacă în urmă cu câţiva ani oamenilor li se părea ceva obişnuit să meargă dimi­nea­ţa la job, să lucreze 8-10 ore pe zi, urmând să mear­gă acasă pentru a sta cu familia, în pre­zent, angajaţii au nevoie de diversitate, de ie­şire din monotonie“, a spus Andra Tănăsescu.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

ZF Live
Urmează ZF Bankers Summit'24