ZF Live

ZF LIVE. Horia Manda, preşedinte al Asociaţiei de Investiţii Private din România (ROPEA): Fondurile de private equity şi venture capital construiesc valoare pe termen lung în companiile în care investesc

Horia Manda, managing partner Axxess Capital şi preşedinte al Asociaţiei de Investiţii Private din România

Horia Manda, managing partner Axxess Capital şi preşedinte al Asociaţiei de Investiţii Private din România

11.06.2024, 10:00 137

„Fondurile de private equity şi venture capital ar trebui privite ca nişte parteneri în strategiile de creştere şi dezvoltare“.

Fondurile de private equity şi venture capital repre­zintă adevărate motoare de transformare şi dez­vol­tare pentru com­pa­nii­le în care investesc, furnizând aces­tora nu doar capital, ci şi cunoştinţe şi acces la resurse esenţiale pentru dezvoltare pe termen lung, potrivit lui Horia Manda, managing partner Axxess Capital şi preşedinte al Aso­ciaţiei de Investiţii Private din Ro­mânia (ROPEA), cu peste 23 de ani de experienţă în administrarea de in­vestiţii private în Europa de Sud-Est.

„Mecanismul de creare de va­loa­re pe teremen lung al fondurilor de private equity constă în faptul că, nu numai aduc un aport de capital pen­tru dezvoltarea unor linii de afaceri noi, a unor tehnologii, noi, a unor ino­vaţii, ci vin şi cu un bagaj foar­te important de know-how, cu relaţii semnificative în sector şi acces la ma­nagement, care poate să aducă o va­loare substanţia­lă pentru acţionarii e­xis­tenţi, acces la sur­se de finanţare supli­mentare“, a spus Ho­ria Manda în cadrul emi­siunii de business ZF Live.

În plus, un astfel de investitor poate aduce şi o transparenţă la nivel financiar, la nivelul guvernanţei cor­porative, un lucru foarte important pen­tru că facilitează înţelegerea in­ves­titorilor de cum pot aduce valoa­re adăugată companiilor pe care pariază.

ZF Live
Citește continuarea pe
zfcorporate.ro