ZF News

ASF completează regulile Fondului de Compensare a Investitorilor

ASF completează regulile Fondului de Compensare a...

Autor: Roxana Pricop

26.02.2015, 00:05 365
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a pu­bli­cat ieri pe website-ul propriu, spre dezbatere publică, a doua propunere de completare a Regulamentului numărul 3/2006 ce stabileşte modul de funcţionare al Fondului de Compensare a Investitorilor.

Propunerile şi observaţiile din partea pieţei pot fi trimise auto­rităţii până pe 9 martie. Modificările aduse de ASF regu­la­mentului au loc în condiţiile în care fondul are de onorat două cazuri de compensare: Harinvest şi Eurosavam, ambele foste firme de brokeraj. În cazul Harinvest, un număr de 94 de investitori păgubiţi susţin că au de recuperat 12 mil. lei. Pla­fo­nul maxim de compensare este de 20.000 de euro echi­valent în lei.

Proiectul de regulament propus de ASF aduce comple­tări cu privire la situaţiile în care fondul trebuie să facă des­pă­gu­biri. De exemplu, în cazul unei instituţii de credit mem­bră a fondului, compensaţia este asigurată de fond numai pentru fon­durile băneşti şi instrumentele financiare încre­dinţate în ve­derea prestării de servicii şi activităţi de in­vestiţii. ASF vrea să permită fondului să depăşească limi­tele investiţionale pentru plasarea propriilor resurse financiare. Fondul îşi consti­tuie resursele financiare din contribuţiile anuale plătite de firmele de brokeraj, pe care le poate investi preponderent în titluri de stat şi depozite bancare.

Fondul are rezerve de 3,6 milioane de euro. Legislaţia pre­vede că toţi păgubiţii care au de încasat sume de până la 20.000 de euro vor fi compensaţi integral de către fond. Pen­tru ceea ce depăşeşte 20.000 de euro, păgubiţii se pot adresa instanţei de judecată până la întregirea sumelor pretinse.