ZF News

Băncile au fost forţate să înlocuiască în şase ani finanţări externe de 10 mld. euro cu depozite locale

Autor: Ciprian Botea

25.02.2015, 00:09 1372

Băncile străine, care controlează 90% din sistemul bancar românesc, au retras în ultimii şase ani linii de finanţare de 10 mld. euro acordate subsidiarelor locale în anii de boom economic, resurse care au fost înlocuite cu depozite atrase de la clienţii locali. Finanţarea internă (din care 80% reprezintă depozitele de la clienţi) a crescut cu 12 mld. euro în aceeaşi perioadă, potrivit BNR.

Sistemul bancar a trecut practic printr-un şoc puternic după declanşarea crizei, multe bănci fiind nevoite să-şi asume costuri foarte mari cu dobânzile pentru a putea atrage resurse de la clienţi. Liniile de finanţare externe reprezentaseră în perioada de boom principalul motor al creditării. Stocul de credite creştea cu două cifre înainte de 2008, dar în ultimii ani portofoliile băncilor s-au subţiat în mod constant.

Bancherii pun procesul de dezintermediere (retragerea banilor către pieţele de origine) pe seama lipsei de cerere de credite pe piaţa locală. „Criza şi-a spus cuvântul şi a contribuit din plin la reducerea drastică a activităţii de intermediere. Acest fapt s-a produs în mai toate statele, chiar şi în cele puternic bancarizate. Fondurile disponibile şi-au căutat alte plasamente cu ran­damente mai bune şi mai sigure, iar lipsa unei cereri eligibile de credite şi-a spus cuvântul în ultimii ani”, afirmă Petre Bu­nescu, vicepreşedinte al BRD.

Creditele acordate populaţiei şi companiilor ajungeau la 210 miliarde de lei (47 mld. euro) la finalul lunii ianuarie, potrivit ultimelor date disponibile. Scăderea din ultimul an a fost de circa zece miliarde de lei. Depozitele cumulează 230 miliarde de lei, ceea ce arată că există potenţial de creştere a creditării, mai ales că băncile sunt bine capitalizate (cu o rată de solvabilitate aflată la un maxim istoric de 17%).

„Bancherii ar trebui să se adapteze la condiţiile actuale şi să nu mai aşteapte acel client perfect. Băncile trebuie să-şi asume şi un cost al riscului şi să accepte că există un default natural”, consideră Gabriel Creţu, managing partner al firmei de consultanţă Adwisers. Finanţările de la băncile-mamă cumulau 12 miliarde de euro la finalul lui 2014, în timp ce pasivele interne ajungeau la 60 miliarde de euro, o creştere de 25% faţă de 2008.

Liniile de finanţare externe au consemnat o scădere dramatică în ultimii trei ani: stocul s-a redus cu 9 mld. euro din decembrie 2011 încoace. Cea mai dramatică perioadă din punctul de vedere al dezintermedierii financiare a fost anul 2013, când băncile locale au pierdut linii de finanţare de peste 3 mld. euro.

Principalele grupuri financiare străine se angajaseră în 2009, printr-un acord încheiat la Viena, să-şi menţină expunerea pe România, dar acordul a expirat în 2012, iar bancherii au început repatrierea liniilor de finanţare.

Cele nouă grupuri bancare străine care au participat în 2009 la „Iniţiativa Viena“ mai aveau la finalul lunii august 2014 o expunere de circa 19 mld. euro, adică 75% din nivelul din 2009.

Expunerea s-a menţinut la circa 30 mld. euro până în septembrie 2012, dar ulterior a înce­put un proces de scădere abruptă.

Acordul fusese intermediat de cre­ditorii interna­ţio­nali ai României şi ­semnat cu Erste, Raiffeisen, Eurobank, National Bank of Greece, UniCredit, Société Générale, Alpha Bank, Volksbank şi Piraeus. Cele nouă grupuri deţin prin subsidiarele de la Bucureşti circa 70% din activele de 80 mld. euro ale sistemului bancar.

Băncile străine controlează 90% din sistemului bancar local, care administrează active de circa 80 miliarde de euro. Activele bancare reprezintă mai puţin de 60% din Produsul Intern Brut (PIB), astfel că ar mai fi loc de creştere. De asemenea, creditul privat reprezintă o treime din PIB.

„Cred că există în continuare un avantaj al faptului că băncile străine deţin cea mai mare parte din sistemul bancar. Băncile străine încă pot face rost de capital mai ieftin. Este însă nevoie de predictibilitate pentru a avea investiţii străine“, consideră Gabriel Creţu.

Petre Bunescu vede o îmbunătăţire a perspectivelor şi se aşteaptă ca banii să se întoarcă pe piaţa locală.

„Creşterea economică din ultimii doi ani, reducerea de durată a palierelor costurilor ban­care în creditare, politica Băncii Centrale Eu­ropene de injectare a unei mase mo­netare de 1.000 mi­liarde de euro în economia euro­peană şi conti­nuarea absorbţiei accelerate a fon­du­rilor europene cre­ează condiţii solide pentru stoparea dezintermedierii bancare.“

Un alt indicator al dezintermedierii este nivelul depozitelor pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor, cea mai mare parte fiind tot forme de sprijin din partea băncilor-mamă.

Volumul acestor depozite a ajuns la 5,8 mld. euro, faţă de un vârf de 8,7 mld. euro în 2011. Depozitele nerezidenţilor au repre­zen­tat o formă importantă de sprijin acordată de băncile străine subsidiarelor locale la începutul crizei.

Specialiştii BNR atrăgeau atenţia în ultimul raport de stabilitate financiară că băncile au rezerve de capital şi lichiditate suficiente pentru a face faţă unor eventuale şocuri din economie, dar trebuie să dea drumul creditării, să-şi cureţe portofoliile de credite neperformante şi să prevină scăderi abrupte ale bilanţurilor prin repatrierea liniilor de finanţare de la băncile-mamă.

Nicolae Cinteză, şeful Supravegherii din BNR, afirma anul trecut că BNR a fost foarte atentă la procesul de dezin­termediere în condiţiile în care exista riscul ca băncile să ajungă să acopere din depozitele atrase de la clientelă active neperformante, dar trecute în bilanţuri ca active bune.

Bancherii au fost forţaţi de BNR anul trecut să treacă la o curăţare drastică a portofoliilor de neperformante, ceea ce a însemnat un efort de provizionare foarte mare.

Provizioanele constituite anul trecut (în sumă de 12 miliarde de lei) au depăşit cu 50% profiturile operaţionale, astfel că sistemul bancar a avut la nivel agregat o pierdere netă record de 4,3 miliarde de lei în 2014.