ZF Ziua României

România sărbătoreşte 103 ani de la Marea Unire. ZF, cel mai complex produs media din România, vă propune un proiect special: hărţile de business ale României sau pozele României economice de astăzi ilustrate grafic prin intermediul unor hărţi

01.12.2021, 00:08 Autor: Dana Ciriperu

Harta celor mai mari zece fabrici din fie­care judeţ arată cât de mult cântăresc in­vestiţiile în eco­nomia locală, cum schimbă orice proiect de producţie dezvoltarea unei zone.

Judeţul Alba, „capitala“ marii Uniri de la 1918, era în urmă cu zece ani un judeţ de pluton pe harta de business a României, undeva mai jos de mijlocul clasamentului, însă o in­ves­tiţie de 300 mil. euro a grupului ger­man Daimler într-o fabrică la Sebeş (compania Star Assembly) şi am­biţia unor antreprenori din in­dustria alimentară, dar şi din zona de pro­ducţie de materiale de construcţii au transformat Alba într-un lider al industriei prelucrătoare din România.

Modelul de dezvoltare din Alba ar putea fi replicat în orice judeţ al României, dacă atragerea de inves­titori ar fi o prioritate pentru ad­ministraţiile locale. Alba, deşi nu este un judeţ al multinaţionalelor, este un exemplu că investiţiile locale, în special cele din industria alimentară, cântăresc decisiv în economia unui judeţ.

Sunt şase judeţe în Ro­mâ­nia - Mehedinţi, Gorj, Te­leor­man, Giurgiu, Brăila şi Vaslui - unde lide­rul producţiei din judeţ are afaceri mai mici decât lo­c­ul zece din judeţul vecin. Iar mai de­parte, lipsa investi­ţi­ilor se vede în via­ţa oamenilor, în nivelul de trai, în de­popu­larea unor localităţi întregi din România.

Harta rezidenţială se suprapune per­fect hărţii celor mai mari fabrici, iar dezvoltarea în zona de real-estate a venit exact acolo unde în 30 de ani pu­terea de cumpărare şi nivelul de trai al oamenilor au crescut.

Doar 14 judeţe au crescut rezi­den­ţial în ultimele trei decenii, iar avans de peste 100%, ra­por­tând anul 2020 la 1990, s-a înre­gis­trat doar în şase judeţe - Braşov, Cluj, Cons­tanţa, Ilfov, Sibiu şi Timiş, la care se adaugă Bucureştiul.

ZF Special ilustrează România din 5 perspective de analiză: harta ce­lor mai mari zece fabrici din fiecare ju­deţ, harta industriei alimentare din România, harta rezidenţială, harta turistică şi harta verde a României.

Infografice realizate de Mihaela Viciu, texte realizate de Alina-Elena Vasiliu, Dana Ciriperu, Florentina Niţu, Miruna Diaconu şi Roxana Petrescu

O campanie editorială Ziarul Financiar realizată cu susţinerea

ZF Ziua României ZF Ziua României ZF Ziua României