Ziarul de Duminică

Biserici de lemn din nordul Olteniei/ de Stelian Ţurlea

Biserici de lemn din nordul Olteniei/ de Stelian Ţurlea
23.12.2010, 23:55 345

Cu o săptămână înainte de Crăciun, la Muzeul Ţăranului Român afost lansată o admirabilă lucrare bilingvă (română şi engleză)intitulată Lemn. Biserici din nordul Olteniei*, al doileaalbum consacrat patrimoniului naţional din această zonă, după"Cule. Case boiereşti fortificate". Albumul are la bază o cercetarede aproape doi ani de studiere comparativă a bisericilor de lemndin nordul Olteniei şi sudul Transilvaniei.

Oltenia este regiunea cu cea mai mare densitate de biserici delemn din România, dar puţini le cunosc şi puţine dintre monumenteau fost obiectul unor prezentări asemănătoare bisericilormaramureşene, din raţiuni care vor decurge şi din textul nostru. Înlista monumentelor istorice sunt incluse 209 biserici din lemn dinVâlcea şi Gorj, majoritatea încă funcţionând ca biserici de sat saude cimitir. Despre mare parte dintre ele vorbeşte acest album careîmbină textul de prezentare şi comentariu cu imagini incredibil deconvingătoare. A fost făcută o selecţie, care, fireşte, esubiectivă. Cu toate acestea, lucrarea este "un prim gest dedocumentare vizuală a acstui grup de monumente puţin cunoscut." Ocarte ca o călătorie, cum scrie Luiza Zamora, o călătorie al căreisens este căutarea, a detaliului, a măruntului, a particularului.Deşi este rezultatul unei cercetări de câţiva ani, albumul nu esteun studiu academic, nu descrie în cel mai mic amănunt monumentele,nu le face mai frumoase decât sunt în realitate, nu le exagereazăvirtuţile, ci doar a aduce în prim-plan monumentele, aşa cum suntele şi vorbeşte despre ele.

Cartea are două secţiuni - "În afară" şi "Înăuntru" - în fiecaremonumentele sunt descrise în detaliile care le sunt comune, dar seinsistă şi asupra rezolvărilor diferite. Autorii atrag atenţiaasupra istoriei, momentului construirii, arhitecturii, ferestrelor,brâurilor, consolelor, clopotniţelor, candelabrelor,învelitoarelor, încuietorilor, pomelnicelor, icoanelor ş.a.m.d.care diferă de la biserică la biserică. În general sunt bisericiconstruite în ultimele două secole, adică exact perioada în cares-au succedat răzmeriţe, războaie şi alte nenorociri care au lăsaturme asupra oricărei construcţii umane. Au hramuri care coincid cusărbătorile pastorale. Ctitorii aparţin tuturor categoriilorsociale, majoritatea sunt moşneni, adică ţărani liberi stăpâni depământ.

Unele dintre biserici sunt foarte bine conservate, asupra celormai multe intemperiile şi nepăsarea oamenilor au lăsat urmevizibile, altele sunt deja distruse. Aproape niciuna nu esteimpunătoare şi n-a ajuns loc de pelerinaj, au fost construite cudiscreţie, unele sunt greu accesibile, cocoţate pe câte un deal sauascunse în pâlcuri de brazi, altele au rămas singure, după cesatele din jur au fost strămutate. Tehnica de construire este îngeneral aceeaşi, din bârne cioplite aşezate orizontal, cu diversetipuri de îmbinări la muchii.

*) Lemn. Biserici din nordul Olteniei. Wood. Churches ofnorthern Oltenia. Odinul arhitecţilor din România, WestGroupArchitecture. Concept editorial şi text - Luiza Zamora. Prefaţă -Corina Popa. Postfaţă - Laura Jiga-Iliescu. Fotografii - ŞerbanBonciocat, Luiza Zamora. Traducere în limba engleză - Irina Dmian,Olivia Safer.