Ziarul de Duminică

Arte marţiale/ de Alexandru Ciolan

Arte marţiale/ de Alexandru Ciolan

Autor: Ziarul de Duminica

10.03.2011, 23:21 606

Singurul dicţionargeneral al limbii române în care îşi găsesc loc artelemarţiale (definite, din păcate, greşit) este Mareledicţionar de neologisme (MDN), apărut la cumpăna dintremilenii. Să nu fi circulat până atunci, în română, sintagma? Dincâte ştim noi, a circulat şi înainte de 1989, dar nu era foartefrecvent folosită, pentru simplul motiv că artele marţiale nu eraupe placul regimului comunist (de fapt, înainte de Revoluţie nuputem vorbi decât de judo, care din 1968 a avut chiar o FederaţieNaţională, şi, pentru uzul unui cerc restrâns, de karate, care şi-aavut însă prima federaţie după 1990).

Definiţia din MDN vorbeşte despre "discipline sportivede atac şi apărare, de origine japoneză (karate, aikido, judo,kendo), bazate pe un fond moral provenind de la samurai". Artelemarţiale pot fi, ce-i drept, practicate, în zilele noastre, casporturi, dar nu sunt simple "discipline sportive". Apoi, nu toateartele marţiale sunt de origine japoneză, ci, mult mai larg,extrem-orientală (chineză, coreeană, tailandeză etc.). Iar "fondulmoral provenind de la samurai" este de fapt un cod etic foartestrict, cu rădăcini în spiritualitatea orientală (confucianismulchinez, şintoismul japonez, budismul zen hindo-sino-nipon, taoismulchinez). (În paranteză fie spus, ştim care este sursa definiţieidin MDN a artelor: dicţionarelefranţuzeşti…)

În franceză, unde se pare că ar trebui să căutăm origineasintagmei româneşti, dicţionarele spun că arts martiauxtraduce engl. martial arts,creat prin 1933 pentru a desemna tehnicile nipone deluptă."Arta" nu vizează în acest context o creaţie estetică, ci, însensul original şi mult mai larg al termenului, o îndeletnicire,exercitarea unor abilităţi, iar adjectivul "marţial" vine dinnumele zeului roman al războiului, Marte. Arte marţiale,adică "sisteme orientale de luptă anterioare apariţiei armelor defoc", reprezintă traducerea, în primele dicţionarechinez/japonez-englez, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şiînceputul secolului XX, a unor ideograme pentru "arta războiului,artă militară", veche în spaţiul oriental cel puţin de la generalulSun Tzu (544-496 î.e.n.). (Chiar şi un joc precum go, încare occidentalii văd un sport al minţii, este un joc de strategiemilitară, o artă marţială.)

Conceptul modern de arte marţiale s-a născut în sec. alXIX-lea, când şcolile tradiţionale au încetat să mai transmităcunoştinţele necesare pentru formarea unui samurai, de pildă (înJaponia a fost interzisă prin lege, în epoca Meiji, purtareasăbiei), iar vechile practici au început să fie private de chiarscopul lor belicos şi să devină căi (jap. do, prezent înjudo, aikido, kendo etc.) de perfecţionare a sinelui, pentrua-l pune în armonie cu universul. S-a instaurat o fractură întreartele marţiale tradiţionale (jap. koryu, chin.kuoshu) şi cele noi (jap. gendai, chin.wushu), practicate mai mult pentru menţinerea formei fiziceşi mentale sau în scopuri competiţionale.

Din anii '50-'60 ai secolului trecut, judo şi karate audevenit sporturi larg cunoscute, născându-se şi primele CampionateMondiale - de judo în 1956, de karate în 1970, judo fiind admischiar, în 1964, ca disciplină olimpică. În anul 2000, a fost admisla Olimpiadă şi taekwondo, sport creat în 1955 de un generalcoreean. La succesul internaţional al artelor marţiale acontribuit, fără îndoială, şi cinematograful, care a făcutdintr-unJackie Chansau un Bruce Lee adevăraţi idoli.

O primă clasificare împarte artele marţiale în sisteme cu şifără arme, dar există şi sisteme care se doresc complete -japonezul kenjutsu, de pildă.

O a doua clasificare ţine cont de caracterul educativ-formatoral artelor marţiale (cele de tipul budo), în opoziţie cuartele marţiale de tipul jutsu, care sunt tehnicirăzboinice, menite să asigure victoria.

După numărul de practicanţi la nivel mondial, pe primul loc sesituează taekwondo (60 de milioane de practicanţi), apoi karate (50de milioane) şi, mult în spate, judo (8 milioane). În ordineaaceasta ne vom şi ocupa, data viitoare, de ele.


Exemplificări şidatări pentru sensurile şi cuvintele noi din acest articol veţigăsi în ediţia a treia a DCR (Dicţionarul de Cuvinte Recente),aflat în pregătire la EdituraLogos.

Cuvinte-cheie: arte marţiale, judo, karate, aikido,kendo, taekwondo


ALEXANDRU CIOLAN(n.1952, Bucureşti). Filolog (absolvent de spaniolă-română alUniversităţii Bucureşti). Profesor navetist (Alexandria, Teleorman,1977-78), corector, apoi redactor-traducător la revista "Lumea"(1978-83), redactor la Editura Politică şi ulterior la EdituraHumanitas (1983-1991), editor şi administrator al Editurii Logos(din 1992).Traducător şipublicist. Zona de interes principală: lexicologia, lexicografia.Preferinţe muzicale: Buena Vista Social Club, Elis Regina, ChavelaVargas, Liviu Vasilică, Maria Lătăreţu, Fărâmiţă Lambru, DireStraits. Pasiuni: gătitul şi conservele de casă. Dorinţe: să aibănepoţi. Are unnepot.

AFACERI DE LA ZERO