Ziarul de Duminică

Când aud de cultură… (V). Underground/ de Alexandru Ciolan

Când aud de cultură… (V). Underground/ de Alexandru Ciolan
28.10.2010, 23:40 454

Format în engleză, din under "sub" şi ground"pământ, sol", underground "subteran" are prima atestare pela 1570, ca adverb, adjectivul fiind consemnat treizeci de ani maitârziu. După alţi treizeci de ani, adjectivul căpătase deja sensulfigurat de "ascuns, secret, subteran", aflat la baza sensurilorcare ne interesează aici, aplicabile subculturii (subcultură însens sociologic, adică o cultură de nişă).

Mişcările de rezistenţă din timpul celui de-al Doilea RăzboiMondial împotriva ocupaţiei germane fuseseră underground,secrete, conspirative, aşa că după 1950, când a pornit războiulnoului David întruchipat de generaţia beat cu Goliatul reprezentatde cultura dominantă, mai opresivă, în opinia tinerilor rebelidecât fusese nazismul pentru rezistenţii din urmă cu mai puţin deun deceniu, underground-ul a devenit sinonim cu lupta pentrulibertate şi neconvenţionalism.

În Dicţionarul de cuvinte recente, primele atestări alelui underground referitoare la un fenomen cultural (muzical)sunt de la mijlocul anilor '70, cele două texte aproape simultanereferind unul la o realitate occidentală ("A fost şocul pe caresimplitatea şi cursivitatea melodică îl proiectau asupra unortimpane insensibilizate de complicate şi tunătoare sofisticărisubterane (vezi «underground»-ul şi variantele sale)", I.B. 18 IV74 p. 2), iar celălalt la una autohtonă ("Concepţiafolk-underground pe linia deschisă în urmă cu câţiva ani debucureşteanul M.P." Săpt. 22 III 74 p. 13).

După cum deducem din ultimul citat, folkul românesc undergroundera mai vechi decât anul 1974 şi, cu siguranţă, ascundea altcevadecât subminarea culturii dominante, care sub comunişti nu putea fipusă sub semnul îndoielii. Deducem, aşadar, că undergroundca identificator pentru un anume gen de muzică (în cazul acesta,folk) însemna în anii aceia doar "nedifuzat la radio şi TV".

Să urmărim în continuare contexte de după 1990 în care apareunderground, stabilindu-i sensurile actuale din limbaromână.

Primul sens pe care ar trebui să-l menţionăm (nu pentru că ar fifoarte frecvent, ci pentru că este chiar sensul originar dinengleză) este acela de "subteran, situat sub nivelul solului"("Subsolurile vechilor clădiri sunt spaţii atractive pentruamenajarea localurilor […] sunt cele mai populare locaţii«underground», amenajate în pivniţele de pe vremuri. Adev. 12 IX 09").

Avem în română (iarăşi, nu foarte des folosit) consemnat şisensul care trimite la rezistenţa antigermană din timpul războiului("Împrietenindu-se cu numeroşi polonezi din diasporă, se implică înacţiunile politice ale unei grupări underground a Organizaţieimilitare poloneze", Adev. 2 IX 09). Şi, printr-un mecanismasemănător celui din engleză, unde rezistenţei opuse ocupantului întimpul războiului i-a fost atribuită o valoare similară cu aceea arezistenţei tineretului la cultura de masă, rezistenţa la comunismşi disidenţa au fost diluate, postfactum, în underground:"Tot ce nu era participare directă la colectivismele impuse avea ovagă alură de underground, de dizidenţă discretă, mai curânddefensivă" (Adev. 15 VI 10). Aşa cum spuneam mai sus, înainte de1989, underground însemna de fapt "nedifuzat la radio şi tvdatorită mesajului aluziv": "În cursul unei singure zile, 22decembrie 1989" povesteşte Adrian Pleşca (Artanu) de la trupaTimpuri Noi, "am ieşit din underground în mainstream" (R.l. 10 XI09 p. 3), adică au început să fie daţi la radio şi televiziune.

Mai des folosit este sensul "ilegal, clandestin, situat în afaralegii" ("În ţara [Kenya] în care cărţile ei aveau să pătrundă,ulterior, «underground», Michela [Wrong] a petrecut patru ani careporter pentru «Financial Times», Forbes 10 IX 10), cu menţiuneacă, cel puţin într-un context ("Nimic nu a fost ilegal sauunderground", Adev. 25 VIII 09) pare a se face distincţie întreilegal şi semilegal (underground). Folosirea luiunderground pentru a desemna activităţile economice parţiallegale, parţial ilegale vine să confirme noul sens căpătat decuvânt în română, acela de "semilegal" ("În afara acestor companiiimportante, pe piaţă mai activează şi câteva zeci de afaceri«underground». Adică reţele [de internet] de cartier sau chiar debloc, care funcţionează fără forme legale", Adev. 14 I 10).

Alt sens dezvoltat de română, pe care nu îl găsim în engleză,este acela de "marginal, situat la marginea societăţii", cureferire la grupuri de tineri inadaptaţi sau de un nonconformismîmpins la extrem ("Ierarhie underground. Deşi par o adunătură deoameni îmbătaţi cu aurolac care nu mai ştiu de pe ce lume vin şiîncotro se îndreaptă, vagabonzii de complex sunt foarte bineorganizaţi", Adev. 10 XII 09).

Unul dintre sensurile lui underground destul de frecventîntâlnite în presa de azi este cel de "neconvenţional,experimental, avangardist", cu referire la actele sau creaţiileartistice ("Cum vă poziţionaţi ca autor? Sunteti mainstream sauunderground?", Cotid. 21 V 07 p. 24), cu o extensie de sens dincolode domeniul actului cultural, unde înseamnă "neobişnuit, insolit"("Zeci de voluntari au vrut să le arate braşovenilor cât deimportant este să citeşti. S-au adunat în Piaţa Sfatului, cucărţile în mână şi şi-au văzut liniştiţi de lectură, chiar dacăunii oameni se uitau puţin cam ciudat. Acţiunea face parte dinproiectul «Lecturi Urbane», realizat de un grup de voluntari carevor să creeze şi o bibliotecă «underground»", Adev. 18 IV 10).

Cel mai des este utilizat însă underground alături demuzică, teatru şi film. Sintagma muzica undergroundsubsumează un stil de muzică situată în afara circuitului dedifuzare comercială (psihedelică, punk, grunge, hip-hop etc.),apărut în anii '60 şi care pune accentul pe sinceritate, pelibertatea exprimării şi pe creativitate cu orice preţ. La noi s-aimpus după anul 2000 ("«Promovez muzica de underground a Bistriţei,acele piese care nu se aud la televizor şi radio", Adev. 1 IX 10).Teatrul de avangardă este teatru alternativ, experimental,neinstituţionalizat, cu spectacole pe scene improvizate în barurisau cluburi ("Festivalul de Teatru şi Film Underground, cel maiimportant eveniment cultural din Arad, a ajuns anul acesta la ceade-a opta ediţie", Adev. 17 III 10).

Atât de mare şi de primitoare este grădina undergroundromânească, încât şi-a găsit loc în ea şi o instituţie centrală astatului, Agenţia Naţională pentru Tineret, care în anul 2008 aorganizat, la malul mării, o tabără unde dorea să-i adune petinerii underground şi, dacă tot îi adunase, să-i dăscălească, săaducă "psihologi, sociologi şi alţi cunoscători, care să le ţinăprelegeri despre fenomenul underground, ostilitatea dezvoltată princonsumul anumitor genuri muzicale şi riscurile asociate consumuluide droguri" (G. 30 VI 08 p. 9). Li s-a vorbit acolo tineriloratraşi cu promisiunea plajei despre formele de devianţă, cu doipoli, unul negativ, al sinucigaşilor, drogaţilor, homosexualiloretc. şi despre un pol creativ, cel al culturii underground…Evident, în timp ce ascultau prelegerile, sărmanii tineri nu puteaunici să-şi manifeste creativitatea, nici să facă plajă. Aşa letrebuie, dacă-s devianţi underground domesticiţi de o instituţie astatului!

Exemplificări şi datări pentru sensurile şi cuvintele noi dinacest articol veţi găsi în ediţia a treia a DCR (Dicţionarul deCuvinte Recente), aflat în pregătire la Editura Logos.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO