Ziarul de Duminică

Când aud de cultură… (VI). Undergroundul întăreşte subteranul/ de Alexandru Ciolan

Când aud de cultură… (VI). Undergroundul întăreşte subteranul/ de Alexandru Ciolan
11.11.2010, 23:29 82

Adjectivul subteran este unul dintre exemplele grăitoarepentru ceea ce lingviştii români au numit "etimologie multiplă":cuvinte care nu pot fi explicate numai prin franceză, de pildă, saunumai prin latină, provenienţa lor fiind dublă sau triplă.

Dacă ar fi fost un împrumut din franceză, am fi avut în română*suteren sau *subteren (să menţionăm, pentrucititorii nefilologi, că asteriscul, *, pus înaintea unui cuvântindică o formă neatestată, construită, presupusă); dacă ar fi fostun latinism, ar fi avut forma *subteraneu.

Subteran trebuie explicat însă şi prin franceză, şi prinlatină: din franceză am luat sensurile, iar după latină am adaptatforma. Subteran este un calc (un cuvânt format după modelulunor cuvinte străine, ale căror elemente componente sunt traduse),la fel ca fr. souterrain, format după modelul latinesculuisubterraneus.

Sensurile cu care apare subteran în dicţionarele curentesunt cele mai vechi, de sorginte franceză: sensul propriu, "care seaflă/ se face sub pământ", şi cel figurat, "ascuns, clandestin",eventual "ilegal". În ultimele două decenii, peste aceste douăsensuri, să le spunem "clasice", s-au adăugat sensuri aleenglezescului underground.

Astfel, putem întâlni în presa ultimilor ani utilizări ale luisubteran cu referire la rezistenţa din timpul celui de-aldoilea război mondial: "Uniunea Militară Evreiască şi Organizaţiade Luptă Evreiască, alături de partizani din rezistenţa subteranăpoloneză, au opus o rezistenţă acerbă." (Ev.z. 19 IV 08). Prinextindere, subteran se aplică însă oricărei rezistenţediscrete: la comunism ("Cei mai înţelepţi însă au înţeles tacticasa [a părintelui Arsenie Boca] şi au format în jurul lui un curentde rezistenţă subterană.", J.naţ. 5 IV 04) sau, în zilele noastre,la tirania media ("[S]unt fericită datorită oamenilor cu care intruîn contact, care alcătuiesc un fel de rezistenţă subterană lavulgaritatea şi agresivitatea modelului propus de televiziune şi demode.", hotnews.ro 12 VI 10).

Subteran a ajuns să fie considerat tot ceea ce nu esteoficial ("Analizând pe scurt literatura deceniilor şapte şi opt,Mircea Cărtărescu face, în Postmodernismul românescdistincţia între literatura oficială şi cea subterană, aceasta dinurmă puţin cunoscută până în preajma anilor '80. Curentul subteraneste «continuatorul legitim al literaturii române în procesulfiresc al evoluţiei formelor literare».", Obs.cult. 21 XII 04), maiales dacă implică şi o doză de subversivitate ("Scriitorilorinterzişi [în Cehoslovacia, înainte de 1990] le-a rămas singuraposibilitate de a publica - samizdatul. […] În felul acesta aufuncţionat numeroase edituri subterane care au reuşit să publicesute de titluri de valoare atât din literatura cehă, cât şi din ceauniversală, în traducere. […] S-au înfiinţat şi o serie deperiodice subterane, orientate spre cele mai diverse domenii -critică literară, filosofie, teologie, muzică, teatru, cultură,politică.", Aldine 22 VIII 10).

Cultura subterană este, pe de o parte, culturaneoficială, care nu respectă preceptele ideologice impuse deautoritate ("Ca mulţi alţi exilaţi [Culianu] e mereu curios să aflece se întâmpla pe plan cultural în Romania socialistă, în«post-istoria» ţării ocupate la început de trupele sovietice, maiapoi auto-ocupată ideologic prin dictatura naţional-comunistă a luiN. Ceauşescu, dar cu o cultură subterană vie, care din când în cândmai ieşea şi la suprafaţă.", Obs.cult. 6 VII 04). Pe de altă parte,cultura subterană se opune culturii de masă, comercialului("Alternativă a curentelor la modă, cultura «underground» a apărutca formă de protest faţă de stilul oficial, comercial. Cu trimiteredirectă la cultura «subterană», «neoficială», «ilegală»,«underground»-ul şi-a găsit repede adepţi între hip-hop-erii«supăraţi» pe viaţă.", Orădeanul 13 XII 04).

Există şi o artă subterană (cf. engl. undergroundart), neconvenţională, insolentă, opusă canoanelor dinmainstream ("Graffiti este văzută ca o formă de artă subterană.Este o formă de rebeliune faţă de ipocrizie, dar şi un mod deînfrumuseţare a unei clădiri dezafectate, să zicem.", Argeşeanul 29XII 08).

Un domeniu în care, din raţiuni evidente, subteran nuputea fi folosit înainte de 1990 este cel economic, unde, ca şiunderground, este sinonim cu "semi-legal" sau "ilegal".Imediat după Revoluţie a apărut economia subterană("Serviciul Român de Informaţii preciza în 1996 că 40% din produsulintern brut este dat de economia subterană.", Capital 20 XI 97 p.1). Avem afaceri subterane ("Decodoarele tv, o afacere subterană desucces", Şansa buzoiană 12 IX 06) şi un comerţ subteran ("Imediatdupă 1989, cu aceste pasaje, prin excelenţă locuri cu vad comercialmare, s-a întâmplat la fel ca şi cu gurile de metrou: s-au umplutde tarabe, devenind un soi de centre de comerţ subteran, la propriuşi la figurat." Z.fin. 18 VIII 03). Să nu ne indignăm, nu este unfenomen exclusiv românesc: "Economia subterană a crescut alarmant,în ţările dezvoltate, în ultimii doi ani, odată cu resimţireacrizei, conform calculelor făcute de economiştii internaţionali."(ziare.com 31 VIII 10). Economia subterană ne aşază în rând culumea!

Exemplificări şi datări pentru sensurile şi cuvintele noi dinacest articol veţi găsi în ediţia a treia a DCR (Dicţionarul deCuvinte Recente), aflat în pregătire la Editura Logos.

ALEXANDRU CIOLAN (n. 1952, Bucureşti). Filolog (absolventde spaniolă-romånă al Universităţii Bucureşti). Profesor navetist(Alexandria, Teleorman, 1977-78), corector, apoiredactor-traducător la revista "Lumea" (1978-83), redactor laEditura Politică şi ulterior la Editura Humanitas (1983-1991),editor şi administrator al Editurii Logos (din 1992). Traducător şipublicist. Zona de interes principală: lexicologia, lexicografia.Preferinţe muzicale: Buena Vista Social Club, Elis Regina, ChavelaVargas, Liviu Vasilică, Maria Lătăreţu, Făråmiţă Lambru, DireStraits. Pasiuni: gătitul şi conservele de casă. Dorinţe: să aibănepoţi. Are un nepot.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24