Ziarul de Duminică

Din nou despre Eugen Ionescu/ de Ziarul de duminică

Din nou despre Eugen Ionescu/ de Ziarul de duminică

Autor: Ziarul de Duminica

18.08.2016, 23:42 73

Alina Gabriela Mihalache

Eugen Ionescu/Eugène Ionesco

De la teatrul suprarealist la teatrul postdramatic

Editura Muzeul Literaturii Române

Colecţia Aula Magna. Cartea propune o altă abordare a operei dramaturgului Eugen Ionescu/ Eugène Ionesco. Alina Gabriela Mihalache analizează opera acestuia folosind formule proprii dramaturgului, prin raportare la teoriile recente asupra teatrului. Autoarea îl plasează şi îl interpretează pe Ionescu/Ionesco în contextul postbelic, în prelungirea fenomenului avangardist. Lucrarea coagulează în jurul celor două contexte în care a trăit şi creat dramaturgul: cel românesc şi cel francez, analiza nefiind structurată în funcţie de criteriul tematic sau cronologic.

Primul capitol este consacrat analizei rolului jucat de opera ionesciană în cadrul avangardei şi a prelungirilor acesteia, cel de-al doilea fiind dedicat discutării poziţionarii autorului funcţie de canoanele specifice fiecărei perioade. Cel de-al treilea capitol discută rolul jucat în cadrul curentului postdramatic, în timp ce cel de-al patrulea capitol analizează interferenţele şi relaţia operei lui Ionescu/Ionesco cu cea a altor scriitori români (Gellu Naum sau Matei Vişniec).