Ziarul de Duminică

Dobrogea. O scurtă istorie (I)

Casă tradiţională dobrogeană (tablou de Nicolae Tonitza)

Casă tradiţională dobrogeană (tablou de Nicolae Tonitza)

16.06.2010, 15:35 8826

Se împlinesc 130 de ani de la alipirea Dobrogei la România, întimpul lui Carol I. Puţini cunosc istoria framântată a acesteiprovincii.

În evul mediu, între 1320-1322, Dobrogea este menţionatădocumentar cu numele de "Ţara Covarnei", ca formaţiune politicăindependentă (probabil că exista anterior), recunoscută de Bizanţ.În 1346 era condusă de Balica. Acesta particpă la războiul civildin Imperiul bizantin (1341-1347). După moartea lui Balica, în 1348în fruntea statului dobrogean a venit Dobrotici, care se distinseseîncă din 1346 în conflictul dintre Ioan al V-lea Paleologu, şi Ioanal VI-lea Cantacuzino. Dobrotici este recunoscut ca strateg, darsupus Bizanţului, de către Ioan Cantacuzino, împotriva căruialuptase. În 1366 despotul Dobrogei îl prinde pe împăratul I.Cantacuzino şi-l închide la Varna. O încercare de eliberare acruciaţilor conduşi de Amedeo de Savoia eşuează. Împăratul esteeliberat în schimbul recunoaşterii independenţei politice aDobrogei. Dobrotici are bune relaţii cu Nicolae Alexandru Basarabdomnitorul Ţării Româneşti, (1342-1366), care stăpânea şi nordulDobrogei, şi cu urmaşul acestuia Vladislav Vlaicu (1364-1377).Afirmarea pe plan politic în Balcani a lui Dobrotici esteconsecinţa fărâmiţării forţelor feudale bizantine, bulgăreşti şisârbeşti, care nu pot face front comun contra otomanilor, deveniţitot mai ameninţători. Este, în acelaşi timp, urmarea directă aascensiunii economice a Dobrogei, a afirmării centrelor economicede la Chilia, Licostomo, Vicina, sau, mai departe pe Dunăre, aBrăilei, Piua Pietrei, Hârşovei ş.a., care atrăgeau negustori dintoate părţile. Independenţa Dobrogei e însă foarte seriosameninţată de otomani. Urmaşul lui Dobrotici, Ivanco (1386-1388),este ucis de turci în 1388. Succesele otomanilor (între altele şicucerirea Silistrei) sunt anulate de intervenţia lui Mircea celBătrân, domnitorul Ţării Româneşti (1386-1418), care îndepărteazăpericolul otoman prin forţa armatei sale şi uneşte într-o singurăţară Dobrogea cu Ţara Românească. În 1390 şi 1393 Mircea cel Bătrânrespinge încercările otomanilor de cucerire a Dobrogei. În 1396 elfortifică cetăţile de la Isaccea şi Enisala în nordul Dobrogei şide la Caliacra în sud.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24