Ziarul de Duminică

DOSARE DECLASIFICATE / Aromânii balcanici şi bandele greceşti (II)

DOSARE DECLASIFICATE / Aromânii balcanici şi bandele greceşti (II)
12.07.2010, 16:38 87

Cu toate astea, Abbdurrahman, ministrul otoman al Justiţiei şiCultelor, a adresat o teskerea ministerială Patriarhului,aducându-i acestuia la cunoştinţă: "Valahii nu vor putea fiîmpiedicaţi de a celebra ceremoniile cultului lor de către preoţiilor şi în limba lor naţională, nici nu vor fi împiedicaţi de a seservi de această limbă în şcolile lor; că li se va fi permis dea-şi numi propriii lor muhtari, conform legilor în vigoare; cănimeni nu va putea tulbura, în exerciţiul funcţiunii lor, peinstitutorii şi pe inspectorii învăţământului pe care comunitateavalahă i-ar numi, adresându-se - conform regulii stabilite -Ministerului Imperial al Instrucţiunei Publice, şi că, în fine,Valahii vor lua parte la alegerile membrilor ConsiliilorAdministrative". Ministrul turc al Justiţiei şi Cultelor nu auitat să menţioneze că aromânii nu puteau să aducă modificări "laraporturile lor de supunere faţă de Patriarhat".

Nemulţumirea Patriarhului nu a fost atenuată, acesta propunândîntr-o şedinţă a Sfântului Sinod excomunicarea preoţilor români şia tuturor creştinilor ortodocşi care ar apela la serviciileacestora.

La 3 iulie 1905, Sfântul Sinod a declarat nulă căsătoria dintrearomânul Teodor Marcu, din Ianina, şi Iulia Naum, motivându-şidecizia prin faptul că un preot român a oficiat slujba religioasă.De asemenea, preotul Eftimie şi diaconul Evghenie Profirecu au fostcaterisiţi. Cei doi slujitori ai bisericii s-au rezumat să citeascădecizia Sfântului Sinod (4 iulie), considerând-o abuzivă şiprecizând că vor continua să-şi îndeplinească atribuţiilereligioase.

Grecii, nemulţumiţi de cererile cu caracter naţional alearomânilor, s-au dedat la violenţe. Bande formate din greci şiplătite de către episcopii greci au început să atace comunităţilede aromâni în a doua parte a anului 1904. Preoţii şi profesoriiaromâni au fost ameninţaţi cu moartea în condiţiile în care nurenunţau la folosirea limbii române şi, implicit, nu-şi închideaupropriile şcoli şi biserici, urmând să le folosească pe celegreceşti. Astfel, aromânului Apostol Hagi-Gogu i s-a cerut într-oscrisoare de ameninţare să declare că este grec. "Să arzi înfaţa victimelor tale cărţile româneşti, atât bisericeşti, cât şişcolare, recunoscând greşeala ta şi nedreptatea ce le-ai făcut şisă ne scrii, comunicându-ne că ai executat toate acestea".

AFACERI DE LA ZERO