Ziarul de Duminică

DOSARE DECLASIFICATE / Aromânii balcanici şi bandele greceşti (III). Ameninţări, incendii, asasinate

DOSARE DECLASIFICATE / Aromânii balcanici şi bandele greceşti (III). Ameninţări, incendii, asasinate
28.07.2010, 15:16 911

Grecii care făceau parte din bandele care îi atacau pe aromânierau plătiţi cu un salariu de 1,5-3 lire turceşti. Aveau sarcina dea nu se angaja în lupte cu armata turcă decât dacă ar fi fostatacaţi de aceasta. Se ascundeau în satele şi mânăstirile greceşti.Primeau patru sute de cartuşe şi patru puşti, armele trebuind să leofere celor care ar fi dorit să facă parte din bandă.
Multe dintre arme, în special revolverele, au fost de calibru micşi, graţie acestei stări de fapt, mulţi dintre aromâni au scăpatteferi în momentul în care s-a tras asupra lor. Doi dintre norocoşiau fost doctorul Taşcu Pucerea, din oraşul Târnova, şi notabilulromân Toli Hagi-Gogu, din oraşul Caferia. Deşi asupra doctoruluis-a tras cu revolverele de la ferestrele şi din curţile caselor,acesta a fost atins doar de două gloanţe. "Unul i-a străbătutmuşchiul de la umărul stâng, lăsând o rană adâncă, iar altul l-alovit în mijlocul spatelui, lângă şira spinării. Din fericire,acesta n-a produs decât o contuzie slabă", conform lui G.C.Ionescu, Gerantul Consulatului României din Monastir. Asupra luiHagi-Gogu s-a tras din spate, acesta fiind atins tot de douăgloanţe.
De regulă, bandele de antarţi, formate din cel puţin 50 depersoane, înconjurau comunităţile de aromâni. O parte dintre eiintrau în sat şi îl obligau pe preot să le predea cărţileromâneşti, arzându-le apoi. Incendiau imobilele şi încercau să-iprindă pe fruntaşii comunităţii, în baza unor liste întocmiteanterior. Omorau oile şi vitele din localitate. Antarţii fugeau defiecare dată când auzeau că în apropiere sunt detaşamente înarmate,altele decât cele greceşti, nu înainte de a lipi afişe pe uşilebisericilor prin care încercau să îi intimideze pe aromâni: "Facemcunoscut locuitorilor că cine se va declara român de naţionalitatesau va trimite copiii la şcoala română sau se va închina înbiserica română este condamnat la moarte şi va fi decapitat".
O altă tactică folosită de antarţi a fost aceea de a-i ataca pearomânii izolaţi, în special pe aceia care se deplasau între douălocalităţi. Astfel, la 15 iunie 1905, antarţii greci i-au omorât pefraţii Ghiţă şi Chicea Celea lângă satul Gramaticova-de-Sus. Totaşa, Hristache Toli din Neagosta a fost omorât în drumul său cătrelocalitatea Dirjilova, în timp ce căra scânduri cu catârii.

CATALIN PETRUŢ FUDULU (n. 15.09.1973).Doctor in istorie al Universitatii din Bucuresti (2006). Acolaborat sau colaborează la revistele Angvustia, Acta MoldaviaeMeridionalis, Document, Magazin Istoric, Historia (redactor înperioada 2002-2004), Dosarele Historia (redactor-şef în perioada2002-2004), Dosarele Istoriei, Monumentul, Sangidava si Valahica,Ziarul de Duminica, însumând peste 250 de articole, publicate înperiodice şi volume colective, si peste 20 de comunicari la sesiunide comunicari stiintifice.

AFACERI DE LA ZERO