Ziarul de Duminică

După 30 de ani, Pinacoteca Bucureşti are un sediu/ de Ziarul de Duminică

După 30 de ani, Pinacoteca Bucureşti are un sediu/ de Ziarul de Duminică

După 30 de ani, Pinacoteca Bucureşti are un sediu/ de Ziarul de Duminică

Autor: Ziarul de Duminica

08.06.2011, 23:38 505

După mai multe decenii de absenţă din sfera publică,Pinacoteca Bucureşti îşi găseşte acum un nou sediu, înîncăperile Centrului Cultural ArtSociety. Inaugurarea noului sediua avut lor miercuri, 8 iunie, în prezenţa unorinvitaţi speciali, Valentin şi Roxana Gheorghiu, care au susţinutun recital extraordinar de pian la patru mâini.

Centrul Cultural ArtSociety este o fundaţie culturală a căreiactivitate este orientată către afirmarea valorilor artei româneştide patrimoniu şi promovarea artei contemporane şi a tinerilorartişti. Galeria ArtSociety este principalul vehicul al Centrului,din care o parte importantă reprezintă expunerea unei părţi cât maimari a moştenirii plastice româneşti, prin organizarea de expoziţiicuratoriale de artă aparţinând secolelor XIX şi XX. Susţinereaartiştilor tineri şi promovarea artei contemporane necesită un planelaborat, la înfăptuirea căruia participă impunerea şi asumareavalorilor autentice ale artei româneşti de partimoniu.

Palatul Cesianu-Racoviţă, din str. C. A. Rosetti nr. 5,este noul sediu al Centrului Cultural ArtSociety. După ce, începânddin 2009, Pinacoteca Municipiului Bucureşti a fost de două ori "învizită" la ArtSociety, acum, instituţia lipsită de sediu de aproape30 de ani, expune din nou în cadrul Centrului Cultural. Expoziţiaactuală prezintă "Capodopere necunoscute ale PinacoteciiBucureşti", peste 50 de lucrări purtând semnătura marilor nume dinistoria artei româneşti, de la Iosif Iser la Marcel Iancu. Toateaceste lucrări, pe nedrept pedepsite să stea ascunse în depozite,văd acum lumina zilei într-un spaţiu pe măsura valorii lor,mulţumită colaborării dintre Pinacotecă şi ArtSociety.

Pinacoteca Municipiului Bucureşti, din 1984 devenită Secţie deArtă a Muzeului Municipiului Bucureşti, este unul dintreaşezămintele de cultură cu tradiţie din capitala României.Pinacoteca a fost înfiinţată la 1 iunie 1933 ca o necesitate de aconcentra într-un singur loc operele de artă (lucrări de pictură,sculptură, grafică şi artă decorativă) pe care Municipiul leadunase în decursul timpului. Deşi patrimoniul Pinacotecii numărăastăzi în jur de 5.500 de piese de excepţie, el continuă să rămânăabsent cu desăvârşire din peisajul cultural al Bucureştiului, dinlipsa unui spaţiu propriu de expunere.

AFACERI DE LA ZERO