Ziarul de Duminică

Elitele feminine/ de Ziarul de duminică

Elitele feminine/ de Ziarul de duminică

Autor: Ziarul de Duminica

01.09.2016, 23:55 104

George Marcu

Doamne şi Domniţe, Prinţese şi Regine în Istoria Românilor

Editura Meronia

Cuvânt-înainte de acad. Răzvan Theodorescu: „Avem în această carte 135 de biografii, bine documentate, care ne aduc în faţă femei vestite sau uitate din mediul aulic, dintr-o istorie nu o dată, ci de cele mai multe ori, dramatică: doamne sau domniţe, regine sau prinţese care au însoţit cu demnitate, cu duioşie sau cu jertfă acţiunile unor conducători politici şi militari ajunşi pe tronurile de la Curtea de Argeş şi Târgovişte sau Bucureşti, de la Siret, Suceava şi Iaşi sau de la Alba Iulia”.

Doamne şi domnite, prinţese şi regine în istoria românilor reflectă preocuparea autorului  - scrie acesta într-o notă liminară - pentru o temă care a trezit constant interesul publicului larg, cea despre femeile care şi-au înscris, într-un fel sau altul, numele in istoria spaţiului românesc. Lucrarea completează informatiile oferite de

volumele sale anterioare, Dictionarul personalitatilor feminine din România (2009), Enciclopedia personalităţilor feminine din România (2011) - in colaborare, si Personalităţile feminine contemporane din Romania. Dictionar biografic (2013).

In realizarea acestei lucrări, autorul s-a confruntat, in primul rând, cu parcimonia informatiilor despre femeile din veacurile trecute, explicabilă prin rolul minor atribuit femeilor, situatia celor din elita socială fiind oarecum asemănătoare cu cea a lumii anonime a satelor si târgurilor. Pentru prezentarea cât mai cuprinzătoare a aspectelor biografice ale personajelor incluse in lucrare, au fost folosite diferite surse, de la letopisete si cronici medievale, care contin informatii sumare si uneori lacunare despre activitatea elitei feminine, până la scrisori, testamente, acte de cancelarie si genealogii, relatări ale călătorilor străini sau inscriptii funerare si murale, publicate de istorici.

Sursele sunt sarace in relatari despre doamne mai ales in primele secole ale vietii politice din Ţările Române. Abia in cronicile din secolul XVII găsim informatii, relativ putine, despre doamnele si domnitele din familiile princiare muntene si moldovene. Pentru aceste secole, mult mai relevante sunt scenele de familie din pronaosul bisericilor ctitorite de domni, unde, alături de ei, apar membrii familiei, soţia, domniţele şi «coconii». (...)

Obiectivul principal al acestei lucrări a fost ca, prin adunarea informaţiilor disparate, prezente în diferite surse istorice şi în lucrări de specialitate, să ofere o sinteză accesibilă publicului larg interesat de istoria elitelor feminine din spaţiul românesc.”

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels