• Leu / EUR4.9448
  • Leu / GBP5.7408
  • Leu / USD4.7348
Ziarul de Duminică

Fondul arhivistic Sigismund Toduţă pe suport electronic/ de Radu Constantinescu

Fondul arhivistic Sigismund Toduţă pe suport electronic/ de Radu Constantinescu

Fondul arhivistic Sigismund Toduţă pe suport electronic/ de Radu Constantinescu

Autor: Radu Constantinescu

15.07.2011, 00:07 168

Iniţiativa Academiei Române de a facsimilamanuscrisele eminesciene îşi dovedeşte, în timp, efectul benefic.Nu numai asupra filelor cu grafia poetului naţional marcate devreme, ci şi în ceea ce priveşte declanşarea unor iniţiativesimilare în cultura română. Nu mai departe, în urmă cu patru ani,publicam în paginile Ziarului de Duminică un interviu cumuzicologul Mihai Ghircoiaş, secretarul ştiinţific al FundaţieiSigismund Toduţă din Cluj Napoca, în care anunţam demararea unuiproiect ambiţios, unic în acel moment în cultura muzicalăromânească: salvarea manuscriselor compozitorului Sigismund Toduţăprin digitalizarea acestora şi realizarea unui corpus pe careiniţiatorii l-au numit"Opera Omnia Documenta SigismundToduţă". Sevorbea în acel moment de faptul că vor fi necesari trei ani pentrufinalizarea iniţiativei. Nu au fost suficienţi… A trebuit să maiaşteptăm un an. Cu folos. Şi iată că în iulie 2011 proiectul a fostfinalizat! Interpreţii, muzicologii, criticii muzicali din ţară şidin străinătate au acum acces direct la partiturile mareluicompozitor clujean, fără a mai atenta la integritatea lor fizică,sau a le deteriora.

Ca să avem imaginea amplorii eforturilordepuse, trebuie să ştim că moştenirea muzicală toduţiană estesuficient de amplă şi de diversificată ca să tempereze elanurilenesusţinute de competenţă. Dar şi de o anumită doză deîncăpăţânare. Să reţinem faptul că Fundaţia Sigismund Toduţă (carefuncţionează în casa în care a locuit maestrul, acum Casa memorialăSigismund Toduţă) are în custodie 150 de manuscrise, care însumeazăpeste 300 de compoziţii muzicale (gândite separat sau în cicluri)şi scrieri care privesc geneza acestora. În total, este vorbadespre cca. 5.700 de pagini, care trebuia să fie scanate. Lor li semai adaugă aproximativ altă mie de pagini cuprinzând scrierile salemuzicologice, care urmează să fie supuse aceleiaşi migăloaseoperaţii. Practic, cum s-a lucrat? Muzicologul Mihai Ghircoiaşu,cel care care, în ultimii 15 ani, şi-a legat destinul şi derealizarea acestui proiect ce părea multora, la început, fantezist,îşi rememoreză derularea sa:

- După îndelungi discuţii, grele întrebări asupraviitorului manuscriselor, am găsit răspunsul! Am pornit cu o echipăde trei persoane, fiecare cu sarcinile sale speciale în derulareaproiectului. Mai întâi, Constanţa Cristescu, muzicolog format laCluj, a elaborat o nouă clasificare a creaţiei compozitorului,pentru a exista un plan limpede de abordare a tuturor lucrărilormanuscrise. Astfel, s-a început cu muzica corală, avându-se învedere, succesiv, creaţia liturgică bizantină şi pe filierăoccidentală, apoi corurile mixte, corurile de inspiraţiefolclorică, pe versurile unor diferiţi poeţi şi cele pentru copii.Au urmat liedurile, muzica instrumentală de cameră, muzicavocal-simfonică, muzica simfonică şi concertantă. Odatăplanificarea făcută, tânăra Ana Maria Bularca, licenţiată înistorie şi masterandă în biblioteconomie, dar cu accentuatepreocupări muzicale, a realizat treptat, cu mare răbdareoperaţiunea de prelucrare tehnică (scanare şi editare). În fine,mie mi-a revenit sarcina de a verifica, confrunta (pentru ultimadată, sper) filele de manuscris cu varianta lordigitală.

Interesant este faptul că pe parcursulacestei operaţii care a reclamat exactitate, atenţie, temeinicieşi, nu în ultimul rând, migală muzicologii clujeni au avut surprizadescoperirii unor pagini inedite ale maestrului şcolii clujene decompoziţie. Astfel, au fost identificate schiţe/variante ale unormici piese sau chiar ale unor mari opusuri, adnotări ale autorului,menţionate acum în anexele ce însoţesc fiecare titlu scanat. A fostcompletată şi lista cu manuscrisele ce nu există la Cluj, în arhivaFundaţiei, şi care s-ar putea regăsi în Biblioteca UniuniiCompozitorilor de la Bucureşti: partituri cedate pentru achiziţie,copiate de Toduţă cu răbdare şi eleganţă grafică. Speranţele nusunt întru-totul deşarte. Recent, compozitorul Cornel Ţăranu îmipovestea cu nedisimulată satisfacţie cum regretatul compozitor DanVoiculescu (1940-2009) a găsit la Bucureşti partitura manuscrisă aSimfoniei a III-a, cu o a treia parte, o passacaglieneagreată de compozitor. Fotocopia acesteia, digitizată, a devenitşi ea parte a ambiţiosului proiect clujean.

Aşa cum spuneam, operaţiunea de scanare aoperei componistice integrale a lui Sigismund Toduţă s-a încheiat.Ea se prezintă sub forma unei colecţii de CD-uri (DVD),oglindindu-i documentar drumul creaţiei, de la manuscrisele deetapă la tipăriturile operelor finite, inclusiv metodele de lucru;căci manuscrisele păstrate în biblioteca Fundaţiei demonstreazădeseori etapele parcurse de la ideea-concepţie la varianta finală.Iată informaţii extrem de interesante care vor putea fivalorificate de exegeţi în cadrul studiilor muzicologice. În acestfel a fost salvat pentru totdeauna întregul fond arhivistic alcreaţiei toduţiene pe suport electronic, cu potenţialitateadifuzării ca atare.
Desigur, în final, o întrebare legitimă: cumvor fi utilizate aceste DVD-uri? Unde le pot găsi cei interesaţi?Deocamdată, din raţiuni economice, Fundaţia Sigismund Toduţă adecis să editeze un singur set de discuri (DVD-ROM) cu o prefaţăconcisă, note explicative extinse, pentru evaluarea cantităţii şiformatului cel mai potrivit cercetării lor aprofundate şi rapide.Urmează să fie stabilit şi să se fixeze chiar în statutul Fundaţieicondiţiile de prezervare, de împrumut, fără a exclude ideea de a leadmira cândva, tipărite în câteva volume, luând exemplul eminescianal Academiei Române.
La Cluj Napoca, salvarea patrimoniuluicultural naţional a trecut un examendificil.
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9448
Diferență: -0,0263
Ieri: 4.9461
Azi: 4.7348
Diferență: 0,1311
Ieri: 4.7286
Azi: 5.7408
Diferență: 0,5605
Ieri: 5.7088
Azi: 4.9342
Diferență: 0,0629
Ieri: 4.9311