Ziarul de Duminică

GENEALOGII/ Un istoric al marinei de altadata

GENEALOGII/ Un istoric al marinei de altadata
27.01.2010, 15:32 173
Pe regretatul Nicolae Koslinski- sau cum işi scria dumnealui prenumele, "Niculae" - l-am cunoscutla şedinţele Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie depe lângă Institutul de Istorie "N. Iorga".
Era un om mai degrabă retras,dar prietenos, participând cu entuziasm la reuniunilecvasiclandestine - de dinainte de Decembrie '89 - ale pasionaţiloracestor ştiinţe auxiliare ale istoriei, majoritatea dintre eiscoborâtori ai unor familii cu trecut istoric.
El insuşi era descendentulDomniţei Nastasia - cea cu strada din centrul Bucureştilor -, fiicalui Alexandru Vodă Moruzi şi soţia unui Arghiropol. Fiu şi nepot deamiral, Nicolae Koslinski mersese pe urmele ascendenţilor săi,imbrăţişând tot cariera navală. Pe linie maternă, descindea dinfamilia boierească a Cerkezilor munteni, despre al căror ascendentdirect o legendă, consemnată de unchiul său, Emanoil Hagi-Mosco,afirma că ar fi fost fiul natural al lui ConstantinMavrocordat.
In cadrul amintitei asociaţiiheraldico-genealogice, Nicolae Koslinski a prezentat câtevacomunicări: despre genealogia propriei familii - de obârşie nobilăpoloneză - şi despre familia oltenească a Măineştilor, acest dinurmă subiect fiind abordat datorită faptului că il legau relaţii deprietenie cu un urmaş, ofiţer de marină.
Preocupările legate de arbori şisteme erau pe planul al doilea: in centrul atenţiei se găseaistoria navală universală, domeniu in care a dat la iveală câtevavolume: Războaie pe mare in veacul al XVI-lea.Prevezaşi Lepanto (1991) şi Războiul navalde-a lungul veacurilor. Epoca navelor cu vele şi aartileriei cu ghiulele (1996).
A publicat in periodice o seriede articole, precum Corsarii Războaielor Mondiale, apărut in"Almanahul Oştirii" din februarie 1989, colaborând de asemenea la"Magazin Istoric" şi la reviste de marină. In bibliografiavolumului său din 1996 e amintită o lucrare a sa in manuscris,intitulată Războaie navale in veacul al XVII-lea,scrisă in anii 1947-1951.
Erau aşadar preocupări vechi,explicabile prin formaţia de ofiţer de marină. Pe regretatulNicolae Koslinski il caracterizau discreţia şi hărnicia, iarstatura sa mică părea să se potrivească bine cu vioiciuneaspiritului.

MIHAI SORINRADULESCU - n. 1966, Bucureşti. Profesor universitardoctor la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti.Specialist in istorie socială românească şi genealogii. Volumepublicate: "Elita liberală românească, 1860-1900", Ed. All, 1998,"Genealogii", Ed. Albatros, 1999, "Genealogia românească", EdituraIstros, 2000, "Memorie si stramosi" (2002) si "Cu gandul la lumeade altadata" (2005).

AFACERI DE LA ZERO