Ziarul de Duminică

Imaginarul la aleşii noştri/ de Ziarul de duminică

Imaginarul la aleşii noştri/ de Ziarul de duminică

Autor: Ziarul de Duminica

18.12.2014, 23:53 23

Nicolae Frigioiu

Putere şi imaginar politic

Editura Tritonic

Autorul este profesor la facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din SNSPA, Bucuresti.

„Lucrarea abordează – în termenii precizaţi chiar de autor – raportul dintre putere şi imaginarul  politic din perspectiva sublimării reprezentărilor sociale despre politic/ politică la români, aşa cum s-au structurat ele în memoria colec­tivă, de-a lungul generaţiilor. În condiţiile integrării europene, in­vestigarea vectorilor imagologici de la baza unei culturi nu poate să fie decât benefică. Analizând straturile succesive ale unei culturi (matrice caracterială, concepţie despre lume, valori, norme etc.) şi corespondenţele lor imagologice (mituri, rituri, simboluri etc.) ne putem da seama de similitudinile profunde care leagă fiinţa noastră istorică de popor, de spiritualitatea europeană.

Lucrarea analizează, de asemenea, tot dintr-o perspectivă interdisciplinară, modelul de stratificare a imaginarului politic în conştiinţa epocilor şi energia psihică ce alimentează perpetuarea acestor imagini şi le conferă vitalitate şi rezistenţă. Acest fenomen universal care structurează viaţa oricărei comunităţi umane şi oferă principiul funcţionării şi organizării este Puterea. Dorinţa omului de a învinge moartea a găsit în Putere un aliat în lupta împotriva Timpului. Pe de altă parte. Puterea simte că nu poate învinge Timpul, dar îl poate stăpâni prin reprezentările simbolice ale unui viitor posibil şi umanizat. Proiecţia ei mesianică a găsit în reprezentările politice un scut împotriva entropiei şi dezordinii cosmice.”

AFACERI DE LA ZERO