• Leu / EUR4.9036
  • Leu / GBP5.4789
  • Leu / USD4.5570
Ziarul de Duminică

Îndoctrinare ca la carte/ de Călin Hentea

Îndoctrinare ca la carte/ de Călin Hentea

Autor: Calin Hentea

18.11.2010, 23:33 140

Cuma fost oare posibil ca doar o mie de comunişti ilegalişti, atât câtnumăra Partidul Comunist din România la 23 august 1944, să ajungăîn doar câţiva ani la sute de mii de membri de partid, majoritateasemidocţi şi semianalfabeţi care să îndoctrineze un întreg popor?În anii 70 şi chiar 80 în armată - corpul social poate cel maiputernic îndoctrinat de dogmele comuniste - mai erau încă activi pefuncţii din unităţile operaţive, cu grade de locotenent-colonel(pentru grade mai mari era nevoie fie de studii superioare, fie deun dram de inteligenţă) mulţi foşti copii de trupă, muncitorinecalificaţi sau ţărani scăpătaţi, care nu avuseseră niciodatăparte de carte, ci doar de ascultare cuminte a învăţăturii departid.

Broşurele tipărite pe hârtie subţire de ziar de Editura Militarăa Ministerului Forţelor Armate, intitulate "Material pentrulecţiile politice", conţineau tot ceea ce trebuia să ştie şi săînţeleagă un cadru de nădeje al partidului în uniformămilitară.

Într-o astfel de broşură tipărită în 1965 şi destinată soldaţilorciclului II şi gradaţi şi pentru cei din unităţile din frontierăale trupelor de grăniceri erau explicate şi argumentate trăsăturilede seamă, precum şi calităţile morale şi de luptă ale militarilorarmatei noastre: cinstea, sinceritatea şi modestia, completate dedârzenie, curaj, iniţiativă şi hotărâre, pentru ca în final să fielămurit rolul opiniei colective drept "puternica forţă educativă asocietăţii noastre socialiste". Astfel militarului venit dintr-unsat sau colţ de oraş din cealaltă parte a ţării pentru satisfacereastagiului militar obligatoriu i se spunea de către tovarăşulpropagandist că, sub conducerea înţeleaptă a Partidului MuncitorescRomân, "în ţara noastră a luat naştere şi se dezvoltă tot mai multo morală nouă, socialistă, o nouă atitudine faţă de muncă, faţă debunurile obşteşti şi îndatoririle sociale, noi relaţii deîntrajutorare tovărăşească între cei ce muncesc". Pentru camilitarii să-şi poată îndeplini misiunea de apărători aicuceririlor revoluţionare ale poporului, ei aveu nevoie de "o bunăpregătire politică, militară şi de specialitate şi o înaltă ţinutămorală; i se cere să fie cinstit, sincer şi modest."

Pentru întărirea expunerii despre dârzenie, curaj, textul broşuriirecurgea mai întâi la un citat din Alexandru Vlahuţă care seîntreba retoric şi cu tâlc: "Ce popor a avut pe lume o soartă maiaprigă şi mai zbuciumată, ce neam de oameni a stat mai viteaz şimai întreg în faţa atâtor dureri...?", pentru ca apoi să punctezefelul cum "oamenii muncii conduşi de partid au dovedit dârzenie,curaj şi hotărâre pentru instaurarea şi consolidarea puteriipopulare în înfâptuirea obiectivelor trasate de partid", ceea cetrebuie să facă şi militarii sub conducerea comandanţilor,organelor şi organizaţiilor de partid şi UTM.

În fine, delicata problemă a opiniei coletive (şi nu publice) eralămurită pornind de la constatarea că "partidul a creatposibilitatea ca mase din ce în ce mai largi de oameni să participenemijlocit la conducerea treburilor statului să ia parte activă lasoluţionarea unor probleme privind ordinea socialistă şi normele deconvieţuire socialistă". Ca urmare critica tovărăşească sinceră şiconcretă "contribuie la educarea oamenilor care nesocotescinteresele generale, îi determină să înţeleagă necesitatea de arespecta ordinea publică, normele de comportare în societate",opinia colectivă contribuind la "atitudinea înaintată faţă de muncăşi avutul obştesc, respectul şi ajutorul reciproc tovărăşesc,răspunderea pesonală pentru îndeplinirea sarcinilor, spiritulcritic şi autocritic, cinstea şi sinceritatea".

Este surprinzător şi de neînţeles cum acei care au făcut armata înanii 60 şi 70 şi au trecut în tinereţea lor prin astfel de lecţiişi învăţăminte, au ajuns ca la vârsta cincizeci de ani şi ceva săse creadă buricul pământului, să dea mereu vina pe altul, săşmecherească cât se poate atât legea, cât şi pe vecinul sau colegulsău, să încerce să se căpătuiască la fel ca ultimul mic-burghez, sănu-i pese de ce zice lumea dacă lui îi merge bine, să-i fie fricăsă încerce ceva nou sau să gândescă altfel: este românul verde,alegătorul din 90, 92 şi 96, sunt copiii acestuia care au traslecţia corespunzătoare din ceea ce au văzut la părinţii lor şi careau votat apoi mai departe în 2000, 2004, 2008...


CĂLIN HENTEA (n. 2 mai 1958), inginer politehnist (1983) şi doctor(Magna cum Laude) în ştiinţe militare, a fost ofiţer în cadrulM.Ap.N. (1986-2008), lucrând ca jurnalist militar de televiziune sipresă scrisă şi apoi ca ofiţer specialist PSYOPS in Statul MajorGeneral. A efectuat misiuni NATO în Kosovo şi Afganistan. Apublicat mai multe volume despre propagandă, război mediatic şiistorie militară în România şi Statele Unite. Din 2007 estecolaborator al "Ziarului de Duminică" şi al revistei "Flacăra", iardin 2010 al revistelor "Istorie şi civilizatie" şi "Historia".

Urmează ZF Power Summit 2023
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9036
Diferență: 0,0633
Ieri: 4.9005
Azi: 4.5570
Diferență: 1,6666
Ieri: 4.4823
Azi: 5.4789
Diferență: -0,2839
Ieri: 5.4945
Azi: 4.9186
Diferență: 0,2241
Ieri: 4.9076