Ziarul de Duminică

Istoria României, între certitudini şi controverse/ de Stelian Ţurlea

Istoria României, între certitudini şi controverse/ de Stelian Ţurlea

Autor: Stelian Turlea

15.07.2011, 00:02 202

Constantin C. Giurescu

Probleme controversate în istoriografia română

Editura Scripta

Ediţie îngrijită, prefaţă, glosar şi indice de conf. univ. dr.Nicolae Rauş. Postfaţă de acad. Dinu C. Giurescu. O lucrare unicat,publicată întâia oară în 1977 şi în care autorul, cum mărturiseşte,examinează "câteva probleme controversate ale istoriografieiromâne", încearcă să le dea un răspuns, plecând, de pe o parte, "dela materialul documentar existent, pe de altă parte de la vechilerealităţi ale vieţii noastre săteşti şi orăşeneşti." Acestea sunt -vechea organizare fiscală a Ţării Româneşti; aşa-zisa fărâmiţarefeudală înainte de Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare; "IstoriaRomâniei" sau "istoria românilor"?; caracterul vechii economiiromâneşti; "Aşezământul" sau "legătura" lui Mihai Viteazul;România, stat al ariei balcanice?; cât de vechi sunt Bucureştii?;caracterul relaţiilor dintre români şi turci; introducereaporumbului şi bumbacului în agricultura românească; vechimea moriide apă la români; localizări de oraşe, cetăţi, sate şi locuri debătălie.

AFACERI DE LA ZERO