Ziarul de Duminică

Lumea crizelor/ de Ziarul de duminică

Lumea crizelor/ de Ziarul de duminică

Autor: Ziarul de Duminica

28.07.2016, 23:51 26

Paul Dobrescu

Crizele de după criză

O lume fără busolă şi fără hegemon

Editura Litera

Colecţia Kronika. 

După prăbuşirea pe care a reprezentat-o criza, după anii de evoluţie economică lentă care i-au urmat, dezvoltarea va deveni obiectivul detaşat al perioadei care vine. Globalizarea poate construi o serie de premise ale dezvoltării, dar nu poate asigura şi dezvoltarea propriu-zisă. Corporaţiile? Corporaţiile vin şi pleacă. Ele pot crea „insule“ ale dezvoltării; problema este cine reuneşte toate acest „insule“, cine construieşte perspectiva? Să nu ne amăgim! Avem de-a face cu o adevărată mutaţie. Dezvoltarea va reprezenta principala unitate de măsură a unei bune guvernări şi va da seamă de vrednicia statului. Stat – dezvoltare este noul tandem care va domina viaţa şi relaţiile internaţionale ale lumii. Criza recentă a avut un impact masiv asupra relaţiilor şi ordinii internaţionale.

„Criza recentă a avut un impact pe care abia îl aproximăm asupra relaţiilor şi a ordinii internaţionale. Principala consecinţă a crizei este reprezentată de schimbarea în ierarhiile economice ale lumii. Au apărut noi puteri regionale, noi hegemoni regionali, care vor să aibă un cuvânt greu de spus la nivelul regiunilor în care se află. Globalul a scăzut în importanţă. Poate şi pentru că globalizării îi lipseşte dinamismul de care ar avea atâta nevoie lumea de astăzi. Tumultul s-a mutat la nivelul regiunilor. Clash-ul dintre sferele de influenţă şi ordinea globală îl regăsim reprodus mai peste tot. Noutatea este dată de faptul că fierberea regională se revarsă şi alimentează un gen de fierbere globală. Pe mai fie­care meridian, în mai fiecare regiune importantă a lumii, te în­tâmpină o nemulţumire din ce în ce mai greu stăpânită. Asociată în principal cu existenţa conflictelor care se succedă, cu stările de tensiune din ce în ce mai frecvente şi din ce în ce mai grave. Globul pare că a intrat în trepidaţii, iar «indisciplina geopolitică» este caracteristica noii vieţi planetare. Parcă nimeni nu mai este mulţumit cu situaţia actuală şi toată lumea ar dori să înceapă o «nouă partidă de şah geopolitic». La nivelul actorilor globali impor­tanţi, nimeni nu este prea puternic pentru a domina şi nimeni nu este prea slab pentru a se lăsa dominat. (...)

În tot ceea vom prezenta, am îmbrăţişat un gen de europo-centrism metodologic. Am făcut acest lucru deliberat, pentru a examina evoluţia care se anunţă din unghiul de vedere al Europei şi, uneori, prin «ochii» unei regiuni speciale a bătrânu­lui continent – Europa Centrală şi de Est; şi, în măsura în care puterile ne vor îngădui, prin cei ai României. Mai ales că, atât cât se poate prevedea, nici Europa în ansamblu, nici regiunea în care ne aflăm, cu atât mai mult România, nu vor avea de câştigat de pe urma noului start istoric luat în perioada post-criză. Acestea nu vor avea de câştigat pentru că nu s-au pregătit din vreme, nu au avut o strategie de întâmpinare nici în cazul globalizării, nici al crizei. Continentul în ansamblu va cunoaşte o tendinţă de marginalizare, va fi pândit de riscul alunecării către un statut de putere secundă. În asemenea momente, tentaţia de a împinge tot felul de greutăţi spre «periferie», în orice caz pe alţi umeri, este greu de reprimat. Ceea ce echivalează cu o părăsire treptată, dar ireversibilă a modelului de dezvoltare consacrat, iniţial, de Uniunea Europeană.”

Paul Dobrescu este profesor la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA, Bucureşti. De-a lungul carierei sale academice, a fost preocupat să descifreze procese definitorii ale lumii contemporane, cum ar fi evoluţia globalizării, ridicarea lumii emergente, reaşezarea puterilor globale. A publicat numeroase lucrări de geopolitică, sociologie politică şi comunicare, între care amintim: Mass media, puterea fără contraputere (2002, în colaborare), Geopolitica (2003), Istoria comunicării (2007, în colaborare), Viclenia globalizării. Asaltul asupra puterii americane (2010), Un deceniu cât un secol. Secolul lumii emergente (2013, distinsă cu premiul Henri H. Stahl al Academiei Române), Lumea cu două viteze. Puterile emergente şi ţările dezvoltate (2013), La ruse de la mondialisation (L’Harmattan, 2015).

AFACERI DE LA ZERO