• Leu / EUR4.7785
  • Leu / GBP5.6554
  • Leu / USD4.3069
Ziarul de Duminică

Mausoleul Comana (II). Exhumări şi relocări/ de Cătălin Fudulu

Mausoleul Comana (II). Exhumări şi relocări/ de Cătălin Fudulu

Autor: Catalin Fudulu

21.10.2010, 23:44 215

Vizita colonelului Makarovici la Cimitirul Eroilor de la Comanas-a soldat cu o serie de măsuri administrative.
Astfel, din cauza deteriorării crucilor din lemn, acestea aveau săfie înlocuite cu altele trimise de la Bucureşti de SocietateaMormintele Eroilor, montarea însemnelor de căpătâi urmând a se faceprin munca benevolă a locuitorilor din Comana.

Zidul deteriorat al Mânăstirii Comana avea să fie refăcut cucărămizile găsite în teren, zidarii urmând a fi recrutaţi dincomună. Se subînţelege că zidul de incintă era deteriorat pealocuri…
Din cauza lipsei fondurilor de întreţinere a cimitirului,osemintele eroilor au fost exhumate şi depuse într-o criptă-osuardin interiorul unui paraclis, amenajat în anul 1926. În interiorulcriptei au fost depuse şi osemintele militarilor aduse dincimitirele de pe raza ex-judeţului Vlaşca, desfiinţate din aceleaşimotive. Însă problemele nu s-au oprit odată cu amenajareacriptei…
Localnicii au menţionat că nu toate osemintele eroilor au fostexhumate pentru a fi centralizate în cripta-osuar. Acest aspect afost confirmat, la 26 iunie 1933, de maiorul Fotescu, care aanchetat în comuna Comana modul în care a fost amenajat mormântulpreotului G. Militaru. La sesizarea familiei eroului mr. Ion BotezDiculescu, că pe locul mormântului acestui a fost amenajat cavoulpreotului G. Militaru, maiorul a procedat la cercetarea cavoului,un muncitor italian identificând un sac cu oseminte în interiorulcavoului. Familia maiorului Diculescu a confirmat că oseminteleaparţineau maiorului Diculescu, acestea fiind depuse într-un sicriuşi instalate provizoriu, după o slujbă religioasă, în criptaeroilor, până la realizarea plăcii cu inscripţie. Cu acest prilejau fost identificate în acelaşi loc osemintele a cinci eroinecunoscuţi, care au fost depuse provizoriu în cripta-osuar.

Directorul şcolii din Comana a solicitat Societăţii CultuluiEroilor, la 6 mai 1931, să aloce fonduri pentru tencuirea ziduluiparaclisului şi finalizarea acoperişului, motivând că aspectullocului de înhumare îi determina pe vizitatorii "care în numărfoarte mare vizitează împrejurimile şi localul M-rei Comana" sărămână cu o impresie neplăcută.
În condiţiile în care Mânăstirea Comana a fost declarată monumentistoric, iar cripta-osuar a fost amenajată în incinta acesteia,Societatea Cultul Eroilor a solicitat Comisiei Naţionale aMonumentelor Istorice să avizeze planurile privind lucrările decompletare necesare pentru a se monta o uşă şi de a se realizafrontalul acoperişului "pentru a se face scurgerea". Din păcate,abia peste 12 ani avea să se pună în practică problema reparăriimausoleului…

CĂTĂLIN PETRUŢ FUDULU (n. 15.09.1973). Doctor în istorie alUniversităţii din Bucureşti (2006). A colaborat sau colaborează larevistele Angvustia, Acta Moldaviae Meridionalis, Document, MagazinIstoric, Historia (redactor în perioada 2002-2004), DosareleHistoria (redactor-şef în perioada 2002-2004), Dosarele Istoriei,Monumentul, Sangidava şi Valahica, Ziarul de Duminică, însumândpeste 250 de articole, publicate în periodice şi volume colective,şi peste 20 de comunicări la sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Principalele valute BNR - joi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7785
Diferență: 0,044
Ieri: 4.7764
Azi: 4.3069
Diferență: 0,0046
Ieri: 4.3067
Azi: 5.6554
Diferență: 0,0088
Ieri: 5.6549
Azi: 4.3582
Diferență: 0,0459
Ieri: 4.3562