Ziarul de Duminică

Mausoleul Comana (II). Exhumări şi relocări/ de Cătălin Fudulu

Mausoleul Comana (II). Exhumări şi relocări/ de Cătălin Fudulu

Autor: Catalin Fudulu

21.10.2010, 23:44 241

Vizita colonelului Makarovici la Cimitirul Eroilor de la Comanas-a soldat cu o serie de măsuri administrative.
Astfel, din cauza deteriorării crucilor din lemn, acestea aveau săfie înlocuite cu altele trimise de la Bucureşti de SocietateaMormintele Eroilor, montarea însemnelor de căpătâi urmând a se faceprin munca benevolă a locuitorilor din Comana.

Zidul deteriorat al Mânăstirii Comana avea să fie refăcut cucărămizile găsite în teren, zidarii urmând a fi recrutaţi dincomună. Se subînţelege că zidul de incintă era deteriorat pealocuri…
Din cauza lipsei fondurilor de întreţinere a cimitirului,osemintele eroilor au fost exhumate şi depuse într-o criptă-osuardin interiorul unui paraclis, amenajat în anul 1926. În interiorulcriptei au fost depuse şi osemintele militarilor aduse dincimitirele de pe raza ex-judeţului Vlaşca, desfiinţate din aceleaşimotive. Însă problemele nu s-au oprit odată cu amenajareacriptei…
Localnicii au menţionat că nu toate osemintele eroilor au fostexhumate pentru a fi centralizate în cripta-osuar. Acest aspect afost confirmat, la 26 iunie 1933, de maiorul Fotescu, care aanchetat în comuna Comana modul în care a fost amenajat mormântulpreotului G. Militaru. La sesizarea familiei eroului mr. Ion BotezDiculescu, că pe locul mormântului acestui a fost amenajat cavoulpreotului G. Militaru, maiorul a procedat la cercetarea cavoului,un muncitor italian identificând un sac cu oseminte în interiorulcavoului. Familia maiorului Diculescu a confirmat că oseminteleaparţineau maiorului Diculescu, acestea fiind depuse într-un sicriuşi instalate provizoriu, după o slujbă religioasă, în criptaeroilor, până la realizarea plăcii cu inscripţie. Cu acest prilejau fost identificate în acelaşi loc osemintele a cinci eroinecunoscuţi, care au fost depuse provizoriu în cripta-osuar.

Directorul şcolii din Comana a solicitat Societăţii CultuluiEroilor, la 6 mai 1931, să aloce fonduri pentru tencuirea ziduluiparaclisului şi finalizarea acoperişului, motivând că aspectullocului de înhumare îi determina pe vizitatorii "care în numărfoarte mare vizitează împrejurimile şi localul M-rei Comana" sărămână cu o impresie neplăcută.
În condiţiile în care Mânăstirea Comana a fost declarată monumentistoric, iar cripta-osuar a fost amenajată în incinta acesteia,Societatea Cultul Eroilor a solicitat Comisiei Naţionale aMonumentelor Istorice să avizeze planurile privind lucrările decompletare necesare pentru a se monta o uşă şi de a se realizafrontalul acoperişului "pentru a se face scurgerea". Din păcate,abia peste 12 ani avea să se pună în practică problema reparăriimausoleului…

CĂTĂLIN PETRUŢ FUDULU (n. 15.09.1973). Doctor în istorie alUniversităţii din Bucureşti (2006). A colaborat sau colaborează larevistele Angvustia, Acta Moldaviae Meridionalis, Document, MagazinIstoric, Historia (redactor în perioada 2002-2004), DosareleHistoria (redactor-şef în perioada 2002-2004), Dosarele Istoriei,Monumentul, Sangidava şi Valahica, Ziarul de Duminică, însumândpeste 250 de articole, publicate în periodice şi volume colective,şi peste 20 de comunicări la sesiuni de comunicări ştiinţifice.

AFACERI DE LA ZERO