Ziarul de Duminică

Mausoleul Comana (III). Urmează reabilitarea/ de Cătălin Fudulu

Mausoleul Comana (III). Urmează reabilitarea/ de Cătălin Fudulu

Autor: Catalin Fudulu

04.11.2010, 23:36 134

După o amânare de mai bine de zece ani, Aşezământul NaţionalRegina Maria pentru Cultul Eroilor a aprobat, la 26 mai 1943,devizul privind efectuarea unor reparaţii ample la mausoleul de laComana, valoarea lucrărilor fiind de 180.000 de lei. În condiţiileîn care Aşezământul dispunea de materiale şi mijloace de transport,Radu Makarovici a hotărât ca lucrările să se execute în regieproprie, salariatul Al. Ionescu fiind desemnat să le coordoneze,iar meşterii urmând a fi tocmiţi "prin împrejurimi". În cest scop,Al. Ionescu a întocmit devizele pe capitole de lucrări, acesteafiind aprobate spre plată de conducerea Aşezământului.

Plutonierul Vasile Dumitru, şeful postului de jandarmi din Comana,a întocmit un Buletin Informativ privind situaţia mausoleului, la14 ianuarie 1934, la solicitarea Legiunii de Jandarmi Vlaşca.Potrivit plutonierului, cripta avea dimensiuni de 6 x 6 m, fiindamenajată de Societatea Cultul Eroilor. De asemenea, se preciza căîn vecinătate se afla biserica Mânăstirii Comana, zidul caredelimita curtea bisericii având o înălţime de 5 m. Accesul înincinta mânăstirii se făcea prin porţi metalice, uşa mausoleuluifiind realizată din stejar sculptat.
În criptă au fost depuse osemintele a 564 de eroi, din care 24identificaţi, iar 540 neidentificaţi. Numele militariloridentificaţi au fost inscripţionate pe plăci din marmură, iar laintrarea în mausoleu au fost dăltuite, în marmură albă, câtevaversuri ale poetului Mircea Rădulescu.
Ultima statistică privind numărul eroilor din mausoleu datează dinanul 1943, menţionându-se că osemintele a 762 de militari au fostdepuse în criptă şi în firide individuale.
După o perioadă de mai bine de 60 de ani, reabilitarea Mausoleuluide la Comana se va realiza cu fonduri europene de către MinisterulCulturii şi Mânăstirea Comana.
Iniţial, conducerea mânăstirii a dorit să transforme Mausoleulîntr-un paraclis în care să se desfăşoare slujbele religioase petimpul iernii, când costurile de încălzire ale mânăstirii ar fifost mult mai ridicate. În acest sens, călugării au demarat lucrăride îmbunătăţire a interiorului mausoleului, spărgând pardosealaacestuia şi ajungând la cripta cu osemintele eroilor. Lucrările aufost întrerupte odată cu sesizarea poliţiei.
Pozitiv este faptul că Mânăstirea Comana a fost inclusă deMinisterul Turismului într-un circuit turistic, însă Mausoleul nueste deschis publicului spre vizitare.


CĂTĂLIN PETRUŢ FUDULU (n. 15.09.1973). Doctor în istorie alUniversităţii din Bucureşti (2006). A colaborat sau colaborează larevistele Angvustia, Acta Moldaviae Meridionalis, Document, MagazinIstoric, Historia (redactor în perioada 2002-2004), DosareleHistoria (redactor-şef în perioada 2002-2004), Dosarele Istoriei,Monumentul, Sangidava şi Valahica, Ziarul de Duminică, însumândpeste 250 de articole, publicate în periodice şi volume colective,şi peste 20 de comunicări la sesiuni de comunicăriştiinţifice.

AFACERI DE LA ZERO