Ziarul de Duminică

MISTERELE CUVINTELOR/ Patroni, patronime, patronimizare (I). Vanghelie, vanghelion, vanghelizare

MISTERELE CUVINTELOR/ Patroni, patronime, patronimizare (I). Vanghelie, vanghelion, vanghelizare
28.04.2010, 15:29 220
In Roma antică, patronus (din pater,patris) era şeful de familie gentilică apărător al clienţilorsăi (plebei, sclavi eliberaţi). Mai târziu, in latina Bisericii,patronus era sfântul sub a cărui protecţie se aflau atâtindivizii, prin atribuirea numelui de botez, cât şi comunităţile(oraşe, biserici etc.), prin inchinare.
In franceză, căreia româna ii datorează sensurileactuale ale lui patron, inţelesul de "proprietar al uneifirme" a apărut pe la jumătatea secolului al XIX-lea, prin adaptarela modelul capitalist a sensului mai vechi de "stăpân, persoanăcare le comandă zilierilor, ucenicilor etc.".
Patronimul (numele patronimic) estenumele de familie transmis pe linie paternă, adăugat numelui debotez (prenumele, antroponimul). Spre deosebire de numele de botez,care ne reprezintă in relaţia transcendentă cu divinitatea, numelede familie ne plasează intr-o descendenţă biologic-civilă.
După acest succint şi fatalmente incomplet excursdiacronic, să revenim in zilele noastre, indicând un fenomen pecare, in lipsa unui termen specializat, il vom numi patronimizare:proliferarea derivatelor din patronimele unor personaje care ţincapul de afiş al vieţii publice.
Primul pe lista noastră este Marian Vanghelie,cel care, pentru că este, nu ne lasă să fim. Două suntsubstantivele alături de care primarul pesedist a rămas in istorie:revelionul şi paranghelia. Revelionul marca Vanghelie, sauvanghelionul ("De «Vanghelion» am mâncat şi noi somon",Cotid. din 2 I 06), organizat la preţ redus pentru pensionari,şomeri şi alte categorii de votanţi ai stângii… vanghelice, a făcutin ultimii ani deliciul presei prin inghiontelile pe care le-aprilejuit de fiecare dată scoaterea la vânzare a biletelor. Dar nunumai revelionul, ci orice paranghelie organizată de Vanghelie(numită paravanghelie) in scopuri electorale atrage muştelemedia ("«Paravanghelie» de zece miliarde de lei. Primarulsectorului 5 vrea să-şi refacă imaginea publică inainte dealegeri", Adev. 6 III 04 p. 12), care s-au intrecut in a vestinaşterea unui cuvânt generic pentru pleaşca oferită de Vanghelie:vangheliada ("La petrecerea pe care insuşi Vanghelie anumit-o «Vangheliada» au fost invitate peste 6.000 de cadredidactice, pentru care s-a pregătit o masă imbelşugată, distracţiafiind asigurată de formaţii de muzică populară, uşoară şi latino",Z. de Iaşi 20 III 08).
Unii răuvoitori au mers mai departe, aplicândtermenul vangheliadă, incărcat de dispreţ, oricărei trataţiiin scopuri populist-electorale de la care, gratuită fiind, nici nupoţi avea pretenţii (un obraz subţire, nemulţumit de organizareadefectuoasă a spectacolului unei vedete pop internaţionale, spuneacă "A fost, totuşi, un concert cu un milion două sute cel maiieftin bilet, nu o vangheliadă cu mici şi bere", Z.fin. 27 VIII09). Şi totuşi, vangheliada nu trebuie redusă la mâncare, băuturăşi distracţie fără plată. Ea desemnează şi lungul drum, presărat cuperipeţii, al lui Vanghelie de la anunţarea candidaturii până lavictoria sau infrângerea in alegeri: "«Vangheliada» electorală ainceput cu o paranghelie" (G. 21 III 08 p. 4). UnVanghelie-show (G. 27 VII 06 p. 4) in tuşe groase.
Modelul Vanghelie, felul lui de a vedealumea, de a-şi exprima opiniile şi judecăţile şi de a stabilipriorităţile şi căile de acţiune - toate acestea trebuia să poarteun nume, iar el a fost găsit, se pare, de un alt răsfăţat (depresă) cugetător al neamului: "VicepreşedintelePSD Ilfov, Gigi Neţoiu, a mai acuzat ieri «vanghelismul» din PSD",Z. de Iaşi 17 I 09.
A impune standardele culturale, ştiinţifice şimorale ale lui Vanghelie - asta vrea să insemne verbul avangheliza ("Dacă gramatica nu e studiată corect, vomavea «succesuri» şi vom vangheliza limba română", mediafax.ro 16 II10). Dar şi a ajunge sub dominaţia lui Vanghelie tot a sevangheliza se numeşte ("«PSD s-a vanghelizat... Dacă s-a ajunsca Marian Vanghelie să propună excluderea lui MironMitrea din partid, atunci lucrurile se complică in PSD,fiind de aşteptat răsturnări spectaculoase in acest partid», a spusSimirad", mediafax.ro 24 IX 09).
Infinitivul lung vanghelizare aajuns să constituie temă de interogare fals dilematică asupraspecificului naţional: "Ce vrea să insemne vanghelizarea? Nueste o generalizare fără temei chiar şi dacă ne referim doar lavanghelizarea politicii?" (ziare.com 19 II 10).
Va fi fiind, de acord!, excesiv să vorbimdespre vanghelizarea politicii, dar adjectivul vanghelizats-a lipit "ca marca de scrisoare" de numele partidului care l-aprimit in sânul său, l-a crescut, l-a scos in faţă şi a făcut dinVanghelie un simbol: "chipul vanghelizat al partidului" (ziare.com25 II 10).
Despre cealaltă generoasă sursă depostpatronime, data viitoare!
Exemplificări şi datări pentru sensurile şicuvintele noi din acest articol veţi găsi in ediţia a treia a DCR(Dicţionarul de Cuvinte Recente), aflat in pregătire la EdituraLogos.

ALEXANDRU CIOLAN (n. 1952, Bucureşti). Filolog (absolventde spaniolă-romană al Universităţii Bucureşti). Profesor navetist(Alexandria, Teleorman, 1977-78), corector, apoiredactor-traducător la revista "Lumea" (1978-83), redactor laEditura Politică şi ulterior la Editura Humanitas (1983-1991),editor şi administrator al Editurii Logos (din 1992). Traducător şipublicist. Zona de interes principală: lexicologia, lexicografia.Preferinţe muzicale: Buena Vista Social Club, Elis Regina, ChavelaVargas, Liviu Vasilică, Maria Lătăreţu, Făramiţă Lambru, DireStraits. Pasiuni: gătitul şi conservele de casă. Dorinţe: să aibănepoţi.

AFACERI DE LA ZERO