Ziarul de Duminică

MISTERELE CUVINTELOR / Traseism

MISTERELE CUVINTELOR / Traseism
30.03.2010, 16:10 538

Trecerea politicienilor dintr-un partid în altul nu este nicispecific românească, nici nouă şi nici, obligatoriu, dictată deoportunism. Într-un exerciţiu teoretic, putem admite că un personajpolitic fără cusur (la fel de improbabil şi, la urma urmelor, lafel de caraghios în mocirla reală ca şi "zânaticul" aducător decredite, burtos şi cu tutu peste costum pe care ni-l propunspoturile publicitare ale unei bănci) nu se mai regăseşte îndoctrina formaţiunii care l-a propulsat spre atmosfera rarefiată aputerii şi, după îndelungate şi chinuitoare frământări, sare înaltă barcă pentru a salva principiile de la înec. Puţin probabil,dar nu şi imposibil. În lumea noastră, dezamăgitoare dar şi plinăde savoare, pentru a numi fenomenul avem mai multe cuvinte.
Recurgând la un termen neutru, specialiştii vorbesc despre"migraţie" ("Migraţia politică a fost în anul 2009 la ordinea zileiîn Parlament [...] mulţi parlamentari şi-au părăsit partidele...",hotnews.ro 22 I 10), "migrare" ("La ultima sa migrare, de la PSD laPDL, nu l-a interesat doctrina, ci cum să ajungă şi elparlamentar", R.l. 22 VII 09) şi "migratori" ("Problema«migratorilor politici»", Cronica rom. 3 VII 04). Pe lângă lipsa deexpresivitate, cuvintele acestea aseptice mai au şi dezavantajul dea induce ideea că fenomenul ar fi unul firesc sau, la limită,inevitabil - ceea ce, evident, nu este adevărat.
Imediat ce coborăm pe scara stilisticii funcţionale, apropiindu-nede limbajul străzii, cuvintele încep să mustească. "Migraţia"devine "fripturism", iar "migratorii" sunt nişte "fripturişti"("«Fripturişti» şi «oportunişti» care vor funcţii - aşa îicataloghează preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, pe«fugarii» din PSD", hotnews.ro 18 III 10). Nu mai avem a face cubiete păsări izgonite spre tropice de asprimea toamnei, ci cuprădători care îşi schimbă blana şi îşi văd mai departe devânat.
Păstrând ceva din curăţenia zborului migrator dar mânjindu-l cuunsuroşenia vaselinei, se mai vorbeşte despre "aviatori"("Calificativul de «aviatori politici» a fost atribuit, în specialîn perioada interbelică, aleşilor care - din varii motive - seplimbau dintr-un partid în altul...", Azi 11 VIII 06 p. 1) şi"aviatorism" ("Majoritatea cazurilor de «aviatorism politic» seexplică prin atracţia irezistibilă pe care o exercită puterea" Azi11 VIII 06 p. 1). Termenii sunt grăitori, dar încă prea cuminţi.Creatorul termenului cel mai frecvent folosit pentru a desemnacameleonismul politic este ziaristul şi scriitorul Cristian TudorPopescu, care-şi aduce aminte: "În vara lui 2000, adaptând pentruziar o ştire Mediafax despre un anume Coşea, aflat la al nu ştiucâtelea partid, am scris pentru prima dată cuvântul traseist. S-arăspândit fulgerător…", Adev. 25 X 03 p. 3). Paternitatea esteconfirmată de un coleg de breaslă la fel de celebru, Ion Cristoiu("Un prim articol ar fi despre traseismul politic. Stingând lampade birou, ca să merg la culcare, îmi amintesc că termenul erevendicat deja de altcineva: Cristian Tudor Popescu", J.naţ. 10 II07).
Dacă există o reţetă pentru crearea unor cuvinte de succes, atunci"traseist" este cel mai potrivit pentru a o oferi. Format dinargoticul "traseistă" (prostituată postdecembristă de cea mai joasăspeţă, care aşteaptă pe marginea şoselei să fie ridicată de unşofer pentru ca, pe traseul până la următoarea localitate, să-şipresteze serviciile), masculinul politic a păstrat toateconotaţiile dispreţuitoare ale femininului din care provine, numindşi caracterizând moral cu maximă economie de mijloace. (Sinonimulargotic "centuristă" nu are un derivat masculin aplicabilpolitic...)
Iată însă că, în urma desei utilizări, cuvântul s-a tocit, şi-apierdut prospeţimea invectivei şi a căpătat, prin alunecaresemantică, noi sensuri. De la tăiosul "Traseişti pe centurapoliticii" (Ziarul Gorjului 10 VII 07) ajungem să citim despre"ziaristul traseist" care îşi schimbă opiniile politice(europalibera.org 16 I 10) sau despre un "antrenor traseist" care"a pregătit patru echipe în trei ani" (Cancan 4 I 10). Traseismulnu mai este doar politic, ci şi:
- sportiv, desemnând transferul repetat de la un club la altul("«Traseismul» [...] îi îmbogăţeşte pe jucători. Fotbaliştii dinLiga I au găsit soluţia să-şi mărească veniturile: transferul de laun club la altul, metodă care atrage automat un plus semnificativla salariu", Gardianul 20 VIII 07);
- electoral, sinonim cu turismul ("Mai nou avem parte de un nou tipde «traseism», anume cel electoral. Vorbim, de fapt, aici de unfenomen care s-a dovedit amplu, de un «curent» dacă vreţi, şi anume«traseismul electoral», supranumit de unii «operaţiuneaautobuzul»", dbrom.ro 20 XII 04)
- economic şi profesional ("[S]tarea jalnică în care se aflăsocietatea [CFR Marfă] e cauzată de [...] «traseismul» foştilordirectori. [...] foştii directori au fost «racolaţi», uneori cucontractele CFR cu tot, de companiile private de profil" ziare.com19 I 10; "[Î]ncă sunt doctori care au multe colaborări la privat,ceea ce duce la un traseism profesional", Cotid. 19 VIII 09);
- ziaristic ("Când vorbesc despre traseismul ziaristic mă refer laaşa-numiţii lideri şi lideraşi de opinie, al căror număr la noi ede-a dreptul impresionant, la acei jurnalişti care, după ceproslăvesc o anumită orientare politică şi ne povăţuiesc într-unanume fel, schimbă brusc macazul în clipa în care se pomenesc la oaltă tribună gazetărească", europalibera.org 16 I 10);
- confesional, desemnând trecerea de la o confesiune la alta("Traseismul confesional [...] Deşi termenul «traseism» sugerează onuanţă peiorativă, personal consider că omul care dovedeşte un soide «neastâmpăr» în a căuta calea spre Dumnezeu, animat fiind dedorinţa de a fi mântuit, ei bine, acest om trebuie apreciat şirespectat. forumcatolic.cnet.ro 18 XI 07)
- cultural, sinonim cu preumblare ("Traseism cultural nocturn.Vineri noapte, bucureştenii au dat piept cu căldura plimbându-se dela o proiecţie la alta pe la Institutele Culturale", Cotid. 25 VI07).
Îndepărtându-se tot mai mult de sensul originar, traseismul tindesă fie aplicabil nestatorniciei sau, şi mai general,schimbării.

Exemplificări şi datări pentru sensurile şicuvintele noi din acest articol veţi găsi în ediţia a treia a DCR(Dicţionarul de Cuvinte Recente), aflat în pregătire la EdituraLogos.

Cuvinte-cheie: traseism, traseist, traseistă,fripturism, fripturist, aviator, aviatorism


ALEXANDRU CIOLAN (n. 1952, Bucureşti).Filolog (absolvent de spaniolă-romånă al Universităţii Bucureşti).Profesor navetist (Alexandria, Teleorman, 1977-78), corector, apoiredactor-traducător la revista "Lumea" (1978-83), redactor laEditura Politică şi ulterior la Editura Humanitas (1983-1991),editor şi administrator al Editurii Logos (din 1992). Traducător şipublicist. Zona de interes principală: lexicologia, lexicografia.Preferinţe muzicale: Buena Vista Social Club, Elis Regina, ChavelaVargas, Liviu Vasilică, Maria Lătăreţu, Făråmiţă Lambru, DireStraits. Pasiuni: gătitul şi conservele de casă. Dorinţe: să aibănepoţi.