Ziarul de Duminică

Premiile Academiei Române/ de Ziarul de duminică

Premiile Academiei Române/ de Ziarul de duminică

Galerie foto

Autor: Ziarul de Duminica

09.01.2014, 23:57 1088

Cu câteva zile înaintea Crăciunului 2013, Academia Română a acordat premiile pe anul 2011.

Ele sunt:

 

 În domeniul filologiei şi literaturii:

 1. Premiul TIMOTEI CIPARIU

  a) Lucrarea:Graiuri româneşti de la est la Nistru. Texte dialectale şi glosar; autor:   Victorela Neagoe, et. alii (coautori care au un premiu al Academiei Române)

 b) Lucrarea: Latinis litteris operam navare. Despre traducerea surselor latine şi integrarea lor în Istoria ieroglifică; autor: Oana Uţă Bărbulescu

 2. Premiul BOGDAN PETRICEICU HASDEU

   a) Lucrarea: Dicţionarul etimologic al limbii române, Vol. I (A-B); autori:     Doina Doroftei, Carmen Mârzea Vasile, Iuliana Chiricu, et. alii (coautori care au un premiu al Academiei Române)

 b) Lucrarea:  Relaţiile lexicale dintre indoeuropeană şi familiile uralică şi altaică. Ipoteza nostratică; comparaţii lingvistice şi fiabilitate statistică; autor:         Dan Ungureanu

 3. Premiul ION CREANGA

      Lucrarea: Ploile amare; autor:  Alexandru Vlad

4. Premiul TITU MAIORESCU

a) Lucrarea: Luceafărul de Mihai Eminescu. Portret d’un dieu obscure; autor:         Giselle Vanhese

b) Lucrarea: Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei;  - autor: Doris Mironescu

c) Lucrarea:  ION BARBU şi spiritualitatea românească modernă – ermetismul canonic;  autor:  Theodor Codreanu

5. Premiul LUCIAN BLAGA

a) Lucrarea:  Definiţiile romanului. De la Dimitrie Cantemir la G. Călinescu; autor: Şerban Axinte

b) Lucrarea: Fotografie de grup cu scriitoare uitate. Proză feminină interbelică; autor: Bianca Burţa-Cernat

6. Premiul MIHAI EMINESCU

Lucrarea:Arminden cu heruvimi;  autor:  Mircea Lutic

7. Premiul ION LUCA CARAGIALE – nu s-a acordat


II. În domeniul ştiinţelor istorice şi arheologie

1. Premiul Vasile Pârvan

Lucrarea: Obiceiuri funerare în epoca bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară; autor: Ion Motzoi Chicideanu

2. Premiul Alexandru D. Xenopol

a) Lucrarea:      Locuirea teritoriului Nord-Vestic al României între Antichitatea târzie şi perioada de început a epocii medievale timpurii (mijlocul sec. V – sec. VII timpuriu); autor: Ioan Stanciu

b) Lucrarea:     Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I–III p.Chr.)- autor: Adela Bâltâc

3. Premiul DimitrIe Onciul

Lucrarea:  Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în Sud-Vestul României;autor: Simona Lazăr

4. Premiul Nicolae Iorga

Lucrarea: The Edinburgh History of the Greeks cc 500–1050: The Early Middle Ages; autor: Florin Curta (S.U.A.)

5. Premiul Mihail Kogălniceanu

a) Lucrarea:      Ctitori şi ctitorii la curbura Carpaţilor în veacurile XIV–XVIII; autor: Emil Lupu

b) Lucrarea:   Culte solare şi lunare în Asia Mică în timpul Principatului (secolele I–III d.Hr.); autor: Iulian Moga

6. Premiul Nicolae Bălcescu

a) Lucrarea:      Din trecutul marii boierimi muntene: marele vornic Stroe Leurdeanu; autor: Spiridon I. Cristocea

b) Lucrarea:Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej;  autor: Cristian Vasile

7. Premiul George Bariţiu

a) Lucrarea:      Nouă luni în Transilvania (decembrie 1848 – august 1849). Generalul Josef Bem în corespondenţă, proclamaţii, documente; autor: Ela Cosma

b) Lucrarea: Din istoria şi arta cărţii româneşti vechi: Gravura de la Buda (1780–1830);  autor: Anca Elisabeta Tatay

8. Premiul Eudoxiu de Hurmuzaki

a) Lucrarea:      Istoria mişcării filatelice din România; autor: Cristian Andrei Scăiceanu

b) Lucrarea: Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI–XIV). Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii, 2 vol.- autori:      Şerban Turcuş, Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer


III. În domeniul ştiinţelor matematice

1. PremiulSIMION STOILOW

Grupul de lucrări: Contribuţii la studiul teoriei operatorilor; autor : Dan Timotin  

2. Premiul GHEORGHE TITEICA

a) Grupul de lucrări: Contribuţii la studiul algebrelor Hopf;  autor : Ana-Loredana Agore

b) Grupul de lucrări: Geometria suprafeţelor în spaţii omogene de dimensiune 3- autor : Marian Munteanu

3. Premiul SPIRU HARET

a) Grupul de lucrări: Modelare în mecanica mediilor continue; autor :  Cătălin Galeş

b) Grupul de lucrări: Ecuaţii primitive ale oceanelor şi modelarea condiţiilor la frontier;  autor :  Mădălina Petcu

4. Premiuldimitrie pompeiu

a) Grupul de lucrări: Studiul super-rigidităţii în algebre von Neumann şi teoria ergodică; autor :  Adrian Ioana

b) Grupul de lucrări: Contribuţii la studiul mişcării Browniene; autor: Mihai Pascu

5. Premiul GHEORGHE LAZAR – nu s-a acordat

 
 

IV. În domeniul ştiinţelor fizice

1. Premiul  DRAGOMIR HURMUZESCU

Grupul de lucrări:  Cross section for alpha – particle induced reactions on 115,116Sn around the Coulomb barrier; autori : Dan Filipescu, Tudor Glodariu          

2. Premiul  CONSTANTIN MICULESCU

a) Grupul de lucrări:  Resonant wave formation in Bose-Einstein condensates şi

Faraday wave in Bose-Einstein condensates subject to anisotropic transverse confinement;  autor : Alexandru Nicolin

b) Grupul de lucrări:  Teoria câmpului gravitaţional în modele cu extra-dimensiuni. Moduri cuantice exacte în câmpuri extreme; autor : Marina Aura Dariescu şi Ciprian Dariescu

3. Premiul  HORIA HULUBEI

a) Lucrarea:   Modelarea separării izotopice în instalaţii de concentrare a apei grele prin schimb chimic apă-hidrogen sulfurat; autor : Cornelia Croitoru            

b) Grupul de lucrări:  Efectele radiaţiilor şi măsurări radiometrice cu aplicaţii în biomedicină şi mediu; autori : Mihaela Antonina Călin şi Marian Romeo Călin

4. Premiul STEFAN PROCOPIU

a) Grupul de lucrări:   Contribuţii la investigarea complexă experimental-teoretică a sistemelor feroelectrice şi multiferoice unifazice şi composite;  autor :    Liliana Mitoşeriu

b) Grupul de lucrări:  Efecte ale câmpului laser  intens nerezonant asupra structurii subbenzilor de conducţie în fire şi gropi cuantice semiconductoare; autor :Adrian Radu

5. Premiul  RADU GRIGOROVICI

a) Grupul de lucrări:  Proprietăţi optice ale unor sisteme oxidice; autori :Anca Stănculescu şi Aurelian Cătălin Gâlcă

b) Grupul de lucrări:  Proprietăţi fizice ale unor materiale nanostructurale;  autori : Ana Maria Lepădatu, Ionel Stavarache şi Elisabeta Corina Secu

 

V. In domeniul ştiinţelor chimice

1. Premiul  COSTIN D. NENIŢESCU

Grupul de lucrări:Activarea moleculelor mici la centri metalici biologici; autor: Radu Silaghi-Dumitrescu

2. Premiul  I. G. MURGULESCU

Grupul de lucrări: Nanoagregate coloidale investigate prin simulări Monte Carlo

autor: Daniel Angelescu

3. Premiul GHEORGHE SPACU

a) Grupul de lucrări:Complecşi heterometalici magnetici şi luminiscenţi conţinând lantanide; autori: Traian-Dinu Păsătoiu, Carmen Tiseanu

b) Grupul de lucrări:Oxalato-complecşi heterometalici; autor: Gabriela Marinescu

4. Premiul NICOLAE TECLU           

a) Grupul de lucrări: Optimizarea performanţelor fizico-mecanice ale materialelor poliuretanice elastomere; autor: Cristina Prisăcariu

b) Grupul de lucrări:Obţinerea de structuri macromoleculare funcţionale avansate cu potenţiale aplicaţii biomedicale; autor: Loredana Elena Niţă

 

VI. În domeniul ştiinţelor biologice

1. Premiul EMIL RACOVITA

a) Lucrarea:      Megaplasmidul pAO1 Structură şi funcţie,  2011; autor:     Marius I. Mihăşan

b) Lucrarea:     Neurofiziologie. Rolul unor neurotransmiţători şi zone nervoase în modularea proceselor cognitive şi imunitare, 2011; autor: Lucian Hriţcu     

2. Premiul GRIGORE ANTIPA

 Lucrarea: Dinamica populaţiilor de cervide şi bovide din Fauna României.  2011

autor:     Sorin Geacu    

3. Premiul EMANOIL TEODORESCU

Lucrarea: Teoria genică a sexualităţii şi aplicaţiile ei practice, 2011; autor:     Florin R. Pricop

4. Premiul NICOLAE SIMIONESCU 

Lucrarea:Dicţionar de microbiologie generală şi biologie moleculară, 2011 Cu menţiunea: premiu pentru carte. autori :  Gheorghe Zarnea, Octavian Popescu

            

VII. In domeniul ştiinţelor geonomice

1.Premiul  GRIGORE COBALCESCU

Lucrarea:    Atlasul regiunii Bucureşti-Ilfov. Evaluarea factorilor de mediu

- autori:  Dorin Gheorghe Dordea, Viorel Sprânceană, Ion Casapu, Anca Dobrescu

2. Premiul GHEORGHE MUNTEANU- MURGOCI

a) Lucrarea:      A dedicated on-board dual-energy computer tomograph ;  autori: Mihai Iovea, Marian Neagu, Octavian Duliu, Gheorghe Oaie, Ştefan Szobotka,  Gabriela Mateiaşi

b) Lucrarea: Mineritul şi poluarea râurilor cu metale grele în Munţii Metaliferi. Aplicaţii în bazinele hidrografice ale Crişului Alb şi Certejului;  autor:Mihaela Sima

3. Premiul  LUDOVIC MRAZEC

Lucrarea Nanominerals and their bearing on metals uptake by plants; autori: Sorin S. Udubaşa, Şerban Constantinescu, Nicoleta Popescu-Pogrion, Anca Sârbu, Claudia Stihi, Gheorghe Udubaşa

4. Premiul  STEFAN HEPITES

Grupul de lucrări: Geneza şi evoluţia ejecţiilor coronale de masă (Genesis and evolution of the coronal mass ejections); autori: Marilena Mierlă (România), Bernd Inhester (Germania), Luciano Rodriguez (Belgia), Samuel Gissot (Belgia), Andrei Zhukov (Belgia), Matt West (Belgia), Iulia Chifu (România), Emilia Kilpua (Finlanda), Alessandro Bemporad (Italia), Durgesh Tripathi (India), Nandita Srivastava (India)

5. Premiul  SIMION MEHEDINTI

a) Lucrarea:      Resursele de apă din Subcarpaţii de curbură. Evaluări geospaţiale; autor:            Viorel Chendeş

b) Lucrarea:  Aşezările rurale din Câmpia Băileştiului (cu elemente de etnografie) ;  autorAnca Ceauşescu

 

VIII. În domeniul ştiinţelor tehnice

1. Premiul traian vuia

Lucrarea: Mechanics of Materials; autor :      Ioan Goia

2. Premiul Henri CoandĂ                  

Lucrarea: Filosofia propulsiei si tractiunii aeronautice (Filopropulsia); autori :Virgil Stanciu

3. Premiul constantin budeanu

Lucrarea:  Maşini electrice; autor: Neculai Galan

4.  Premiul  aurel vlaicu – nu s-a acordat

5. Premiul anghel saligny – nu s-a acordat

 

IX. În domeniul ştiinţelor agricole şi silvice

1. Premiul ION IONESCU DE LA BRAD

a) Lucrarea: Situaţia agriculturii şi a exploataţiilor agricole în ţările membre ale Uniunii Europene; autor :  Ioan Niculae Alecu, Eugenia Alecu

b) Lucrarea: Un secol de frământări agrare şi drama ţăranului român ; autor :      Constantin Dropu

2. Premiul TRAIAN SAVULESCU  

a)  Lucrarea : Diagnostic epidemiologic şi morfoclinic în boli infecţioase la  animale; autori: Martin Pop, Ioan Olariu Jurca, Constantin Vasiu, Adrian Olariu Jurca

b) Lucrarea : Medicina internă a animalelor vol 1 +vol 2;  autori:           Constantin  Falcă, Mircea Mircean, Teodor Moţ, Corneliu Brăslaşu,

Gavril Giurgiu, Constantin Vlăgioiu, Călin Pop, Ionel Papuc, Gheorghe Solcan, Vasile Vulpe,  Doru Morar

3. Premiul  MARIN DRACEA

 Lucrarea : Plante transgenice; autori: Elena Marcela Badea,  Ion Păun Otiman, Sergiu Vălimăreanu, Ioan Zagrai,  Sorina Popescu, Lucian Buzdugan, Florina Radu

4. Premiul  GHEORGHE IONESCU-SISESTI

Lucrarea : Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea agriculturii sau insecuritate alimentară şi deşertificare rurală severă;  autori: Ion Păun Otiman coordonator , Nicoleta Mateoc Sîrb, Adrian Băneş, Andreea Nagy,  Camelia Gavrilescu, Cecilia Alexandri, Iuliana Ionel

 

 

X. În domeniul ştiinţelor medicale

1. Premiul  IULIU HATIEGANU 

Lucrarea : Aminoacidopatii: aspecte genetice, biochimice şi clinice; autori : Romana Vulturar şi Mircea Cucuianu

2. Premiul DANIEL DANIELOPOLU

Lucrarea : Coronary Stent Restenosis; autor: Ioan C. Tintoiu

4. Premiul  CONSTANTIN I. PARHON 

a) Lucrările : Atlasul Antropologic al României  Vol. I;  autori : Elena Radu, Cristiana Glavce, Maria Bulai

b) Lucrarea: Atlasul Antropologic al României  Vol. II; autor :Corneliu Vulpe

c)  Lucrarea : Atlasul Antropologic al Deltei Dunării ; autori :        Maria Ştirbu, Ana Tarca, Georgeta Miu

 

XI. În domeniul ştiinţelor economice, juridice şi sociologice

1. Premiul  PETRE S. AURELIAN 

Lucrarea : Starea economică în malaxorul crizei; autor : Constantin Anghelache 

2. Premiul  VIRGIL MADGEARU

Lucrarea : Turism în Carpaţii Meridionali; autori: Ion Talabă, Elena-Monica Talabă şi Raluca-Maria Apetrei

3. Premiul  VICTOR SLAVESCU

a) Lucrarea : Tezaurul Băncii Naţionale a României la Moscova. Documente,ediţia a II-a revăzută şi adăugită; autori : Cristian Păunescu şi Marian Ştefan

b) Lucrarea : Biletul de ieşire din criză; autor : Adrian Vasilescu

4. Premiul  DIMITRIE GUSTI

a) Lucrarea : Stat, majoritate şi minoritate naţională în România; autor :Adrian Ivan

b) Lucrarea : Dinamica migraţiei internaţionale: un exerciţiu asupra migraţiei

româneşti din Spania; autor : Monica Şerban

5. Premiul  ANDREI RADULESCU

Lucrarea : Bunurile temporale ale Bisericii. Regimul juridic al bunurilor aparţinând cultelor religioase ; autor : Liviu-Marius Harosa

 

XII. În domeniul filosofiei, teologiei, psihologiei şi pedagogiei

1. Premiul C. RADULESCU - MOTRU

Lucrarea: Tratat de psihopedagogie specială;autor: Colectiv coordonat de Emil Verza şi Florin Emil Verza.Premiul se acordă lui Florin Emil Verza

2. Premiul MIRCEA FLORIAN

a) Lucrarea:      Fiinţă şi reprezentare a fanteziei la Franz Brentano; autor: Ion Tănăsescu

 b) Lucrarea: Autonomia umbrei; autor: Ion Militaru

3. Premiul VASILE CONTA

Lucrarea: Teologie şi medicină pentru familie; autor: George Stan

4. Premiul ION PETROVICI

Lucrarea: Creativitatea. Fundamente secrete şi strategii; autor:Georgel Paicu


 
 

XIII. În domeniul artelor, arhitecturii şi audiovizualului

1. Premiul  GEORGE  ENESCU

în domeniul creaţiei muzicale

Lucrarea: IF pentru oboi şi mediu electronic; autor: Adrian Borza

2.Premiul  CIPRIAN  PORUMBESCU

în domeniul muzicologiei

Lucrarea: Dinamica leitmotivelor în tetralogia wagneriană. Amurgul zeilor; autor: Alice Mavrodin(în CI Eugenia Alice COMES)

3. Premiul  GEORGE  OPRESCU

în domeniul istoriei artei, ex aequo

a) Lucrarea: Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei. Preliminarii la o istorie a toleranţei religioase; autori: dr.Ana Dumitran, Enikő Hegedűs, Vasile Rus

a) Lucrarea: Elitele şi arhitectura în Ţările Române (sec. XIX-XX); autori: dr.Ion Dorin Narcis

5. Premiul  SIMION  FLOREA  MARIAN

în domeniul etnografiei şi folclorului

Lucrarea: Atlasul etnografic român. Sărbători şi obiceiuri, vol. I Timoc; vol. II Valea Dunării; autor (colectiv): Emil Ţârcomnicu, Lucian David, Ionuţ Semuc, Adelina Dogaru

6. Premiul  DUILIU MARCU

în domeniul creaţiei arhitectonice

Pentru contribuţia de excepţie la protejarea şi modernizarea şcolii româneşti de arhitectură;  autor: prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu

7. Premiul  ARISTIZZA  ROMANESCU

în domeniul artelor spectacolului, ex aequo

a) Pentru întreaga creaţie teatrală şi cinematografică - autor (actor): Tamara Buciuceanu-Botez

b) Lucrarea: Machbeth. Un studiu - autor (actor): Ion Caramitru

 

XIV. În domeniul ştiinţei şi tehnologiei informaţiei

1. Premiul TUDOR TANASESCU

a) Lucrarea : Synthesis of Computational Structures for Analog Signal Processing - autor : Cosmin Radu Popa

b) Lucrarea:Failure Analysis - autori : Marius Bâzu şi Titu Băjenescu

2. Premiul GRIGORE MOISIL

a) Lucrarea:      Mobility in Process Calculi and Natural Computing- autori : Bogdan Aman, Gabriel Ciobanu

 b) Lucrarea:Calculul evolutiv şi aplicaţiile sale în teoria jocurilor - autor : Rodica Ioana Lung

3. Premiul GHEORGHE CARTIANU

a) Lucrarea : A 3D Smith Chart based on the Riemann Sphere for Active and Passive Microwave Circuits - autori : Andrei A. Müller, P.Soto, V.E. Boria

b) Grup de lucrări : Trei lucrări în domeniul procesării de imagini - autori : Florin Rotaru şi Silviu Bejinariu

AFACERI DE LA ZERO