Ziarul de Duminică

ULTIMA ORA/ Salt in timp la Muzeul Militar: „Pentru onor inainte, prezentaaaţi arm!”

ULTIMA ORA/ Salt in timp la Muzeul Militar: „Pentru onor inainte, prezentaaaţi arm!”

1. Regele Carol I, prinţesa Maria şi marele duce Nicolae; 2. Fondatorii Asociaţiei 6 Dorobanţi; 3. Decorarea steagului Legiunii 3 Grăniceri; 4. Legiunea 3 Grăniceri; 5. Regimentul 6 Dorobanţi la paradă; 6. Voluntari bulgari de la 1877; 7. Tunari din Regimentul 4 Artilerie, 1916; 8. 8. Un poilu francez interpretat de un... britanic, 1914; 9. O cantinieră alsaciană la taraba ei, 1914

05.05.2010, 16:55 396
La sfârşit de săptămână, pe 8 şi 9 mai, bucureştenii pot săafle cum era să fii soldat in Armia Română in primii ani de domniea principelui Carol I de Hohenzollern ca şi in armatele altor ţărieuropene, incepând din acelaşi interval şi terminând cu Războiulcel Mare (1914-1918). Această coborâre in cotidianul unor vremuriapuse este oferită printr-un spectacol de "istorie vie" (dinengleză, living history) ce se va desfăşura in cadrulZilelor Muzeului Militar Naţional "Regele Ferdinand I", ajunse lacea de-a X-a ediţie.
De zece ani incoace, riveranii ştiu că, in prima decadă alunii mai, la Muzeul Militar se mănâcă, "pe gratis", fasole lacazan şi că tot omul se poate distra pe socoteala unor "excentrici"imbrăcaţi in uniforme vechi, care mărşăluiesc, fac exerciţii, tragsalve de puşcă sau de tun şi se poartă ca soldaţii. Puţini sunt,insă, aceia care ştiu că toată acestă desfăşurare de forţe şiinvestiţie sentimentală pentru reconstituirea, cu rigurozitate, aunor epoci trecute se datorează câtorva pasionaţi de istoriemilitară reuniţi in Asociaţia "6 Dorobanţi".
Această organizaţie şi-a propus să păstreze tradiţiileRegimentul 6 Dorobanţi - devenit regiment de gardă sub onorantulnume de "Mihai Viteazul" -, care, de-a lungul existenţei sale, aparticipat, cu bravură, la Războiul de Independenţă, la MareleRăzboi şi la Al Doilea Război Mondial. Prin strădaniilepreşedintelui şi vicepreşedintelui acestei organizaţii, care aparticipat la multe "campanii" in ţară şi in străinătate, laevenimentul pregătit la Muzeul Militar au fost invitaţi "camarazi"din organizaţii similare, precum cei din "The 1914-21 Society" şidin "Croix de Guerre", ambele din Marea Britanie, din SocietateaNaţională "Tradiţia" din Bulgaria, Asociaţia "Datina Străbună" dinOradea ca şi mulţi simpatizanţi şi participanţi independenţi.
Fiecare grup va avea la dispoziţie un cort la care să-şiarboreze fanionul şi in care să expună documentaţie legată deorganizaţia pe care o reprezintă (broşuri, cărţi poştale, insigne)şi efecte militare specifice armei şi epocii pe care o inscenează.Din când in când vor fi făcute demonstraţii de instrucţie de frontşi de tragere cu arme de epocă, unele cu pulbere neagră, cuincărcare pe la gura ţevii, altele pe la culată. Pe lângă fasoleade cazan, oferită de muzeu, trupeţii din Legiunea 3 Grăniceri işivor lăsa armele, aranjate in piramidă, sub paza unui planton şi, cumânecile suflecate, vor fi de corvoadă la curăţarea cartofilorpentru iahnia cazonă ce se va pregăti, sub ochii vizitatorilor,intr-un mare ceaun de tuci. La prânz, generalul va veni să gustemâncarea trupei. Apoi işi va invita oaspeţii egali in grad dinarmatele aliate sub un umbrar unde vor fi trataţi de ordonanţă curăcoritoare şi delicatese potrivite rangului lor inalt.
Patrule din Divizionul de Jandarmi Călări vor da ocol parculuimuzeului, târându-şi săbiile grele de la şold, şi vor verifica"biletele de voie" ale publicului, pe care vor aplica stampilaComenduirii Pieţei. Cei găsiţi fără bilete in regulă vor fi duşi,pentru cercetări, la corpul de gardă unde santinela stă de strajă,in ghereta ei, cu baioneta la armă.
Războiul cel Mare va fi evocat de soldaţii din Regimentul 3Voluntari Ardeleni "Avram Iancu" - la al căror cort va putea figustată slănina şi palinca specifice zonei Bihorului, de undeprovin aceştia - şi de invitaţii englezi care vor interpreta atâtarmata britanică şi pe cea franceză - cu un aprig "poilu" şi obravă alsaciancă in costum tradiţional -, cât şi armata rusă,respectiv Regimentul 13 Infanterie "Belozerski" şi BatalionulMorţii, compus din femei, iniţiat şi comandat de Başkarova.
Invitaţii veniţi de la Sofia, Ruse şi Silistra vor fiimbrăcaţi fie in uniformele Legiunii Bulgare de la 1877, fie inacelea din timpul domniei ţarului Ferdinand I, purtate inRăzboaiele Blacanice şi in Primul Război Mondial. Un simpatic maiorde cavalerie din Regimentul 3 Dragoni K.u.K. - pe deasupra şi nobil(baron autentic) - va relata cum a condus o paradă a unităţii salepe Ring-ul vienez la implinirea a 89 de ani de la cădereaImperiului Habsburgic. Din timp in timp, tunarii din Regimentul 4Artilerie vor asurzi publicul prin detunătura micului tun de munte(howitzer), pe care il vor pune in baterie
şi-l vor slobozi. Micii Dorobanţi vor face deliciul parăziimărşăluind in fruntea unităţii, după drapel.
Demoazelele de bună familie ca şi menajerele ori "fetele incasă" işi puteau găsi, cu uşurinţă, drăguţul sau chiar jumătateapentru tot restul vieţii intre militarii dintr-un oraş degarnizoană. De aceea, prin parcul muzeului, sexul frumos işi vaavea reprezentantele sale, ce se vor plimba pe aleile umbroase,gătite şi graţioase ca in veacul al XIX-lea. Şi tot atunci,fotografii erau asaltaţi de solicitanţi in uniformă la inceputulunei campanii. Astfel că nimeni nu se va mira dacă Foto-Cabinet-ulişi va deschide o sucursală aici, iar amatorii, civili saumilitari, vor poza, cu prestanţă şi stil, in faţa obiectivuluipasionatului "portretist al lumii elegante", maestrul EugenCiocan.
Amatorii de călătorii in timp vor fi pe deplin răsplătiţi dacăvor fi prezenţi, pe 8 şi 9 mai, intre orele 10-14, la MuzeulMilitar Naţional (str. Mircea Vulcănescu nr. 125-127) pentru a seconvinge de veracitatea genericului manifestării: "Frumoasă-iviaţa de ostaş!".

ADRIAN-SILVAN IONESCU (n. 1952) a studiat la Liceul deArte Plastice "N. Tonitza" si apoi la Institutul de Arte Plastice"N.Grigorescu", sectia Istoria si Teoria Artei, pe care aabsolvit-o in 1975. A lucrat ca muzeograf la Muzeul National deArta, apoi la Muzeul Municipiului Bucuresti, unde a fost chiardirector adjunct (1990-1993), dupa care a fost consilier culturalla Inspectoratul pentru Cultura al Municipiului Bucuresti(1994-1995). S-a dedicat cercetarii si, din 1995 pâna in prezent,este cercetator stiintific I la Institutul de Istorie "N. Iorga".Doctor in stiinte istorice (1997). Din 1996, a inceput sa predea.Actualmente este profesor asociat la Universitatea Nationala deArte si la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Istorie, undesustine cursuri de istoria fotografiei si a filmului, istoria arteisi a costumului. Este critic si istoric de arta cu o lungaactivitate de cronicar plastic si organizator de expozitii. Apublicat 12 carti si a editat alte 3. Pentru lucrarile sale, a fostdistins cu Premiul Academiei Române (1992), Premiul UniuniiArtistilor Plastici pentru critica (2002) si Premiile "SimionMehedinti" (2003), "Nicolae Balcescu" (2008) si "I.C. Filitti"(2009) ale Fundatiei Culturale "Magazin Istoric". Este cavaler alOrdinului Meritul Cultural (2004).