Ziarul de Duminică

Vieţi de jupânese/ de Ziarul de duminică

Vieţi de jupânese/ de Ziarul de duminică

Autor: Ziarul de Duminica

19.08.2016, 00:06 229

Gonstantin Gane – Amărâte şi vesele vieţi de jupânese şi cucoane. Boieroaice din Moldova şi Ţara Românească în veacurile XVI-XIX. Editura Corint. Colecţia Istorie cu blazon. Ediţie îngrijită de Viorel Gh. Speteanu. Prefaţă de Mihai Dim. Sturdza. Cuvânt despre autor de Dan Ciurdin.

Constantin Gane (1885-1962) a fost un prozator şi memorialist foarte gustat, trăgându-se din vechea familie a Găneştilor. A studiat dreptul în Germania, a fost avocat la Botoşani şi Bucureşti, a participat la războiul balcanic şi la războiul din 1916-1918, o parte din experienţele de pe front adunându-le într-un volum premiat de Academia Română. În 1940 şi 1941 funcţionează ca ambasador la Atena, preocupându-se, printre altele, de drepturile românilor macedoneni. A făcut parte din mişcarea legionară şi, condamnat de regimul comunist în 1949, a sfârşit în închisoarea de la Aiud. Din lucrările mai importante ale creaţiei sale, putem enumera: Amintirile unui fost holerice (1914); Prin viroage şi coclauri, 1916-1918 (1922); Pe aripa Vremii (1923); întâmplarea cea mare (1925); Trecute vie fi de doamne şi domniţe (1933); Farmece. Viaţa lui Despot Vodă (1933); Acum o sută de ani. I. Cronica lunară a anului 1834 (1935), //. Cronica lunară a anului 1835 (1935); P.P. Carp şi locul său în istoria politică a ţării (1936); Epoca fanari­otă, 1714-1821 (1941); De la restabilirea domniilor pă­mântene până la Unirea Principatelor, 1822-1859 (1941); Neamurile Mavrodineşti... (1942). Gane este foarte cunoscut pentru Trecutele vieţi de doamne şi domniţe.

Dar a mai publicat o carte apreciată, cea de faţă, Amărâte şi vesele vieţi de jupănese şi cucoane, în 1943. Reeditarea din 2006 la Editura Fundaţiei Gheorghe Marin Speteanu n-a prea fost cunsocută, drept care o semnalăm cu interes pe cea de acum. Este o carte care se ocupă cu precărere de modul de existenţă al boierimii. („Jupânese” erau numite odinioară femeile aparţinând acestei clase.)

„Bun genealogist – scrie îngrijitorul ediţiei –, admirabil portretist, a prezentat  istoria, poate prea subiectiv când scria despre neamul său, însă sprijinit pe o «cunoaştere perfectă a bazei documen­tare» (Nicolae Iorga).”

Aşa cum explică editorul de ce a considerat oportună reeditarea acestei lucrări, o  spunem şi noi: „În primul rând, se adresează unor nu­meroase categorii de cititori. Marele public este atras de lectura plăcută şi instructivă, care uneori are valenţe di­dactice nesupărătoare, dar oferă detalii anecdotice despre existenţa familială şi domestică, modă, obiceiuri, institu­ţii, distracţii. Specialiştii (istorici şi filologi) sunt impre­sionaţi de complexa bibliografie, de bogăţia informaţiilor referitoare la viaţa socială, culturală, modul de exprimare, lexic şi folosesc volumul ca instrument de lucru. In ace­laşi timp, este un îndrumar pentru iubitorii de istorie a Neamului Românesc, o carte care satisface setea lor de cunoaştere.

Apoi este o carte educativă prin preceptele morale pe care le evidenţiază: patriotismul, binele, frumosul, corec­titudinea, respectarea cuvântului dat.

Promovează respectul pentru limba română şi critică vehement intoxicarea graiului cu barbarisme şi devierile de sens ale cuvintelor, practicate de snobi şi inculţi care impun înţelesul pe care-l dau străinii tremenilor.

În concluzie, lucrarea este în acelaşi timp şi roman pasionant, şi lucrare ştiinţifică care confiormă certele calităţi scriitoriceşti ale lui Constantin Gane.”