Afaceri de la zero. Mihai şi Valeria Schelean-Şomfelean au ridicat de la zero fabrica de bere artizanală Scorilo, din Poiana Mărului, şi produc 300.000 de litri de bere anual: „Am intrat în magazinele Mega Image şi vrem să ajungem şi în alte supermarketuri pentru că oamenii cer produsul nostru“

Autor: Alexandra Matei 08.08.2021

Sub brandul Scorilo se regăsesc două tipuri de bere: berea blondă şi berea roşie.

Mihai şi Valeria Schelean-Şomfelean au creat brandul de bere artizanală Scorilo odată cu construirea de la zero a unei fabrici în Poiana Mărului, judeţul Caraş-Severin. Cei doi au început construcţia fabricii în 2019, iar astăzi produc aproximativ 300.000 de litri de bere artizanală pe an, pe care o comercializează atât „la poarta fabricii“, cât şi în magazinele Mega Image sau prin intermediul livrărilor.

Numele brandului şi al fabricii este inspirat din­tr-o legendă din zona Banatului montan, care spune că regele dac Scorilo şi-a ascuns co­moa­ra în Poiana Mărului, acolo unde este fa­bri­cată berea cu acelaşi nume, iar în prima zi de pri­mă­vară, cel care este norocos va găsi comoara lui.

„Am construit fabrica de la zero. Costurile au fost extrem de mari din mai multe motive. În pri­mul rând, pentru că am început o construcţie no­uă, nu am avut o hală sau un imobil deja con­stru­it şi am fost obligaţi să investim din temelii. Pe de altă parte, ne-am orientat spre echi­pa­mente de producţie performante, care să per­mi­tă cât mai multă automatizarea. Capaci­tatea de producţie şi partea de construcţie le-am realizat în cursul anului 2019, dar din punctul de vedere al au­torizărilor, nu am avut posibilitatea să pro­ducem bere în mod legal de atunci. Am avut no­roc de finanţare din partea familiei. Condiţiile au fost mult mai lejere decât în cazul unei ins­tituţii bancare. Investiţia depăşeşte jumătate de milion de euro. Producem în acest moment 300.000 litri pe an, dar avem doar un sfert din capacitatea de pro­duc­ţie dezvoltată. Nu este uşor să faci o fabrică de bere. Porneşte de la pasiune, dar dacă aceas­tă pasiune nu se transformă într-un business corect, se pierd banii“, au spus cei doi fondatori, Mihai şi Valeria Schelean-Şomfelean.

Prima bere vândută a fost chiar în fabrică, îşi aminteşte Mihai Schelean-Şomfelean, iar oamenii au venit şi au fost plăcut surprinşi atât de produs, cât şi de ceea ce au văzut în fabrică – de la zona de producţie şi zona de depozitare, până la tipurile de malţuri folosite în berea Scorilo.

Fabrica de bere artizanală din Poiana Mărului este o fabri­că deschisă, unde oamenii pot ve­dea, de altfel, şi cum arată droj­dia sau hameiul şi pot afla toa­te de­ta­liile despre procesul de producţie.

În acest moment, fabrica pro­du­ce două tipuri de bere, întru­cât în urma studiilor reali­za­te s-a ajuns la concluzia că este mai bine ca prima dată produsul să intre pe piaţă şi să de­vină cu­nos­cut şi abia apoi să se dezvolte treptat mai mul­te sortimente. Astfel, după cum spun cei doi fon­­datori, sub brandul Scorilo se regăsesc o bere blon­dă, dar şi o bere roşie, pe aceasta din ur­mă pre­ferând-o mai ales fetele, întrucât este mai aromată.

Reţetele de bere au fost gândite împreună cu un maestru berar austriac care este şi cola­bo­rator al businessului.

De la prima bere vândută şi pâ­­nă astăzi, Mihai şi Valeria Schelean-Şomfelean au reuşit, după ce au bătut la mai multe uşi pen­tru a face produsul cunoscut, să aducă berea Scorilo mai aproa­pe de consumator prin in­ter­mediul magazinelor Mega Image. „Putem mai mult şi vrem să putem mai mult. Suntem în con­tinuare în discuţii şi negocieri cu alte lanţuri pe care sperăm să in­trăm. Cred că există posi­bi­li­tatea să intrăm în şi mai multe lo­caţii pentru că oamenii cer pro­dusul. Se doreşte a se gusta berea noas­tră şi în oraşe unde nu sun­tem prezenţi“.

Preţul pentru cei care vin să cumpere bere de la poarta fabricii pentru consumul propriu este 6,88 lei pentru berea blondă şi 7,43 lei pentru berea roşie.

Mihai Schelean-Şomfelean subliniază că berea este îmbuteliată în funcţie de cerinţa clienţilor şi că, în principiu, se merge pe bere la sticlă de 0,5 l. „Avem bere şi la butoaie de 30 l, pe care le dăm pentru Casa Berarilor Artizani şi la Rombeer, care sunt nişte magazine specializate pe bere artizanală cu concept beer-to-go.“

Businessul administrat de cei doi funcţionează după o strategie gândită pe trei nivele. Primul este fabrica din Poiana Mărului, unde există şi un magazin şi o terasă, al doilea este retailul, iar al treilea, industria HoReCa. Totodată, cei doi fondatori spun că au mers şi pe zona de livrări online, însă s-au limitat la locaţiile la care pot asigura transportul prin intermediul angajaţilor lor.

În prezent, fabrica de bere artizanală din Poiana Mărului funcţionează cu 5 angajaţi.

Valeria Schelean-Şomfelean spune că este un business fluctuant, în care pe perioada verii încasările sunt mai mari faţă de sezonul rece, când se limitează doar la vânzările prin supermarketuri sau colaboratori.  „Ne-am propus ca în acest an să reuşim să ne mai mărim capacitatea de producţie. Dorinţa noastră este să ajungem la capacitatea maximă, de 9.000 de hectolitri pe an. Nu ştiu în cât timp o vom atinge, dar avem nişte proiecţii, nişte vise şi va fi greu până vom ajunge acolo“.

Pentru Mihai şi Valeria Schelean-Şomfelean experienţa de antreprenor înseamnă greutăţi, lecţii învăţate şi răspundere faţă de angajaţi, autorităţi şi clienţi.


ZF şi Banca Transilvania au lansat proiectul Afaceri de la zero, o platformă dedicată micilor antreprenori, firmelor care au creat peste 1,7 milioane de locuri de muncă. 

Fiecare afacere de la zero este o poveste despre ambiţie, curaj şi determinare. Poveştile micilor antreprenori vor fi publicate în ZF şi pe platforma zf.ro/afaceri-de-la-zero.

În România sunt peste 500.000 de microîntreprinderi şi firme mici, unde lucrează 1,7 milioane de salariaţi, companii cu afaceri anuale de 70-80 mld. euro.