Guvernul alocă 12 mil. lei până în 2020 pentru înfiinţarea unui Consiliu de Programare Economică, care va evalua priorităţile strategice ale României

18 apr 2017 Autor: Roxana Rosu

Guvernul vrea să înfiinţeze, în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză, un consiliul interministerial - Consiliul de Programare Economică(C.P.E.) - care va coordona procesul de evaluare a priorităţilor strategice şi va prioritiza domeniile pentru care sunt necesare analize de impact, potrivit unui proiect de memorandum elaborat de Ministerul Finanţelor Publice văzut de Ziarul Financiar. 

De asemenea, CPE va aviza rapoartele şi analizele efectuate de direcţiile de specialitate din Comisia de Prognoză în vederea aprobării acestora de către Guvern. Astfel, Consiliul va da un aviz consultativ cu privire la încadrarea proiectelor de acte normative în prevederile Programului de Guvernare sau dacă acestea sunt în concordanţă cu direcţiile strategice de dezvoltare ale României.

Consiliul de Programare Economică va fi inclus în organigrama Comisiei Naţionale de Prognoză în locul Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune. Potrivit Guvernului, efortul bugetar prevăzut în programul de guvernare de 12 milioane lei pentru perioada 2017-2020 acoperă creşterea de personal a Comisiei Naţionale de Prognoză. Structura organizatorică a CNP prevede în prezent un număr maxim de 92 de posturi, exclusiv preşedintele comisiei. CPE va avea reprezentare la nivel de funcţionari publici de conducere sau experţi cu atribuţii în fundamentarea politicilor publice sectoriale de la principalele ministere.

În atribuţiile consiliului va intra şi acordarea de avize consultative cu privire la încadrarea proiectelor de acte normative în prevederile programului de guvernare sau dacă acestea sunt în concordanţă cu direcţiile strategice de dezvoltare ale României.

Măsura este prevăzută în Programul de guvernare pentru perioada 2017-2020 şi ”are rolul de valorificare a capacităţii şi experienţei de analiză şi evaluare a CNP în scopul fundamentării ex-ante şi ex-post a politicilor publice şi strategiilor sectoriale şi globale de dezvoltare”.

Memorandumul a fost pe ordinea de zi a sedintei de Guvern din 12 aprilie. 

Consiliul de planificare strategică, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 790 din 2005, urmează să colaboreze cu noul Consiliul de Programare Economică.

Potrivit memorandumului elaborat de Ministerul Finanţelor, având în vedere complexitatea fundamentării orientărilor strategice de dezvoltare, în sensul necesităţii evaluării atât a efectelor economice şi sociale cât şi a resurselor umane şi financiare dar şi necesitatea unei eventuale prioritizări în implementare în cazul unor resurse limitate propunerea dezvoltării capacităţii de programare strategică a CNP va asigura o viziune unitară şi corelată asupra perspectivelor de dezvoltare a României şi va constitui suportul pentru îmbunătăţirea orientărilor strategice.


Rolul Comisiei Naţionale de Prognoză este de a elabora prognoze privind dezvoltarea economico-socială pe termen lung, de a coordona sau participa la elaborarea de strategii şi programe de dezvoltare, de a evalua efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creşterii economice şi de a participa la evaluarea impactului politicilor publice asupra proceselor economice şi sociale la nivel macroeconomic şi sectorial.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 19.04.2017

 
Cuvinte cheie:
consiliu
, guvern
, comisie
, prognoza
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Închide