Business Internaţional

Ungaria anunţă introducerea cotei unice de 16% de la 1 ianuarie

Ungaria anunţă introducerea cotei unice de 16% de la 1 ianuarie
10.10.2010, 23:50 191

Premierul ungar Viktor Orban a reafirmat că intenţionează săintroducă începând cu 1 ianuarie un impozit unic pe venit de 16%,potrivit anunţului ministrului economiei Gyorgy Matolcsy. Mai mult,el a negat ştirile din presă potrivit cărora reformele fiscale vorfi întârziate. Acum Ungaria taxează veniturile cu rate progresivecare încep la 17% şi se termină la 32%.

"În cazul celor două sisteme de impozitare nu se pune numaiproblema avantajelor şi dezavantajelor cunoscute deja. Seanalizează şi dacă statul îşi poate permite. Mai mult, se ia înconsiderare ideologia politică", afirmă Ionuţ Dumitru,economistul-şef al Raiffeisen Bank şi preşedintele ConsiliuluiFiscal. "Este greu de susţinut un sistem de impozitare dacă nuaparţii unei ideologii. Este cunoscut faptul că ideologia de stângapreferă sistemul progresiv, pe când cea de dreapta, cotaunică."

Ungaria urmează modelul Bulgariei

Ministrul maghiar al economiei a anunţat că introducerea coteiunice de 16% şi taxarea preferenţială a familiilor este cel maiimportant element al planului guvernamental ce are în vederecrearea unui milion de locuri noi de muncă în Ungaria.

Premierul maghiar Viktor Orban a confirmat la rândul săuimportanţa acestei decizii. El a mai spus că a fost impulsionat deexemplul Bulgariei, care are o taxă unică pe venit şi profit de10%, una dintre cele mai mici din Europa.

"Politicile Ungariei trebuie direcţionate înspre piaţă astfelîncât aceasta să îşi poată rambursa creditele. Acesta este unuldintre motivele pentru care optăm pentru cota unică. Entităţileeconomice vor beneficia de înjumătăţirea taxelor pe care trebuie săle plătească. Toate acestea vor ajuta economia naţională să sestabilizeze, pentru a nu mai fi nevoită să apeleze la surse definanţare externe", a spus Orban.

România are un impozit pe venit şi pe profit de 16%. În Cehia,una dintre cele mai dezvoltate economii din regiune, impozitul pevenit este de 15%, iar cel pe profit de 19%. Bulgaria a modificatsistemul fiscal în 2008, însă a fost printre ultimele. În ultimii15 ani mai multe state, în principal din Europa de Est, au optatpentru introducerea cotei unice. Alte exemple sunt Rusia şi ţărilebaltice.

Orban anunţa încă din iunie intenţia de a introduce un impozitunic pe venit. Partidul de centru dreapta Fidesz, condus de Orban,a câştigat alegerile în aprilie.

Cota unică: avantaje vs. dezavantaje

În spatele deciziei guvernelor din fostele state comuniste austat avantajele pe care le oferă cota unică. Printre acestea senumără promovarea egalităţii, reducerea poverii fiscale pentrucompanii şi persoane fizice şi, cel mai important, majorareaveniturilor de la bugetul de stat, în condiţiile în care tot maimulte companii tind să părăsească "economia gri". Aparent doarguvernul va suferi o reducere a veniturilor. În esenţă însă existăo serie de beneficii, precum faptul că firmele sunt îndemnateastfel să îşi plătească impozitele corect şi la timp.

S-a observat de asemenea că un sistem progresiv de impozitarealimentează consumul, în timp ce cota unică îndeamnă oamenii săeconomisească şi să investească.

Potrivit unui studiu al Centrului Naţional pentru Analiză, numit"Efectele economice ale cotei unice", investiţiile în industrie nuse vor îndrepta către cele mai competitive şi atractive ramuri încazul unui sistem progresiv de impozitare. Datorită subvenţiilor şitratamentului diferenţiat al industriilor, se dovedeşte maiprofitabil să investeşti în sectoarele cu rate modeste de creştereşi cu profit mic. Un sistem unic de impozitare, pe de altă parte,favorizează în aceeaşi măsură totate sectoarele.

În ceea ce priveşte indivizii, aceştia sunt încurajaţi sămuncească mai mult, să câştige mai mult, dacă există o cotă unică.Impozitul progresiv este perceput ca o pedeapsă pentru oamenii careau succes. Cota unică încurajează atât cheltuielile, cât şistart-up-urile, potrivit aceluiaşi studiu.

Există însă şi voci care afirmă că o cotă unică oferă mai multebeneficii familiilor şi companiilor cu venituri mari.

Avantajele cotei unice

  • Promovează egalitatea între indivizi şi între jucătorii dineconomie.
  • Reduce povara fiscală.
  • Tot mai multe companii tind să părăsească "economia gri".
  • Îndeamnă oamenii să economisească şi să investească.
  • Indivizii sunt încurajaţi să muncească mai mult, să câştige maimult.

Avantajele impozitului progresiv

  • Alimentează consumul.
  • Ajută persoanele cu venituri mici.
  • Favorizează companiile mici şi mijlocii.