Iaşi te inspiră

Liviu Maha, rectorul Universităţii Alexandru Ioan Cuza: „Sunt câteva probleme de rezolvat – principalele clădiri destinate activităţii didactice au nevoie de reabilitări, la fel şi căminele studenţeşti, avem nevoie şi de baze sportive“

22.05.2024, 00:06 Autor: Alina-Elena Vasiliu

Liviu Maha subliniază că dezvoltarea Iaşiului în ultimii ani le-a adus şi multe tentaţii studenţilor, astfel că mulţi dintre ei încep să lucreze încă din timpul studiilor, unii dintre ei la masterat, alţii chiar din perioada licenţei.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza are cel mai ridicat grad de încăr­care din România din punctul de vede­re al raportului dintre cadre didactice şi studenţi, spune Liviu Maha, cel care a preluat, în luna apri­lie, funcţia de rector al instituţiei. Unul dintre planurile sale la conducerea universităţii este atenuarea acestui raport, în paralel cu noi investiţii în infrastructura educaţională.

„Suntem în jur de 860 de cadre didactice şi cercetători, la un număr de 24.000 de studenţi. Raportul studenţi-profesori este cel mai mare din Româ­nia, gradul de încărcare e foarte mare. Planurile mele se suprapun în propor­ţie de 90% pe programul ma­nagerial. Este vorba în linii mari despre trei di­men­siuni: vrem să consolidăm aparte­nenţa la o comunitate universitară, să in­­stalăm un echilibru între diferitele di­men­siuni ale activităţii universitare (didactic, cercetare, servicii pentru stu­­denţi) şi să îmbunătăţim calitatea edu­ca­ţiei, cu validare din partea clasa­men­telor internaţionale, unde univer­si­tatea noastră nu a avut performanţe ridicate în ultimii ani“, a spus Liviu Maha la emisiunea online ZF Iaşi te inspiră!. Pentru ca universitatea să evolue­ze, este el de părere, trebuie să fie integrată în comunitate, prin par­teneri instituţionali, companii, asocia­ţii stu­denţeşti. Este importantă impli­ca­rea în activităţi comune, pentru a nu duce instituţia într-un stadiu de izo­lare. Tot pentru a susţine dezvoltarea, este nevoie şi de alocare de fonduri acolo unde sunt cele mai mari deficite.

„În ultimii ani s-au făcut multe investiţii, dar nu în core-businessul nos­tru, în nucleul infrastructurii de e­du­caţie şi cercetare. Au rămas proble­me nerezolvate – principalele clădiri des­tinate activităţii didactice au nevo­ie de reabilitări, căminele studenţeşti au şi ele nevoie de investiţii serioase, pentru că arată ca acum 20-30 de ani. Avem nevoie şi de baze sportive.“

Liviu Maha subliniază că dezvoltarea Iaşiului în ultimii ani le-a adus şi multe tentaţii studenţilor, astfel că mulţi dintre ei încep să lucreze încă din timpul studiilor, unii dintre ei la masterat, alţii chiar din perioada licenţei.

„Şi companiile sunt de asemenea interesate să angajeze studenţi. Eu nu-i sfătuiesc să se angajeze chiar din primii ani de facultate, ci poate mai târziu, din anul al treilea de licenţă sau chiar la master, unde şi programele sunt concepute astfel încât să le permită integrarea unui loc de muncă.“

Studenţii Universităţii Alexandru Ioan Cuza sunt majoritar din Iaşi şi din zona Moldovei, existând şi excepţii, când absolvenţi de liceu vin din alte zone ale ţării pentru a studia în Iaşi.

„Ne dorim ca oferta de programe de studii să fie corelată cu ceea ce cere piaţa muncii, cu ce există în alte universităţi. Vrem să le oferim şi oportunităţi de a se dezvolta personal.“

Ce mai observă actualul rector al universităţii este faptul că foarte multe ocupaţii pe care le au absolvenţii astăzi nici măcar nu existau acum zece ani.

„În general, am remarcat că studenţii urmăresc traseul profesional început în facultate, unde nu învaţă neapărat o meserie, ci dobândesc competenţe care pot aduce valoare adăugată în foarte multe ocupaţii.“

Liviu Maha, profesor în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor, a preluat funcţia de rector al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi la începutul lunii aprilie, el venind astfel în locul lui Tudorel Toader, care a condus instituţia vreme de opt ani.

O campanie Ziarul Financiar Banca Transilvania