Special

Educaţie, stil de viaţă şi wellness. Ce realizări au directorii de şcoli „premianţi” din România: agricultură cu drone şi cu ferme în şcoală, aduc la şcoală copiii din medii defavorizate şi schimbă şcolile din temelie

Autor: Ramona Cornea

21.10.2023, 13:06 378

Raluca Mariana Cozma, Directorul Anului 2023, a atras pentru şcoală fonduri de peste 787.000 de euro în patru ani de activitate  Vasile Benedek, Directorul Anului pentru inovare, a atras fonduri de 500.000 de euro prin PNRR pentru modernizarea şcolii  Diana Brătucu, Directorul Anului pentru antreprenoriat, a dotat 90% dintre sălile de clasă cu echipamente digitale, printr-o investiţie de peste 450.000 de euro  Rosemarie Delia Cocoană, Directorul Anului pentru egalitate de şanse, a scăzut cu 25% numărul elevilor corigenţi şi repetenţi şi a angajat un mediator şcolar din comunitatea romă, care ajută şcoala în lupta împotriva abandonului şcolar.

Asociaţia pentru Valori în Educaţie – AVE România a organizat un eveniment prin care a premiat patru directori de şcoală din România care au transformat vieţile elevilor, precum şi şcolile pe care le conduc. Cele patru categorii de premii: inovare, egalitate de şanse, antreprenoriat, precum şi marele premiu, Directorul Anului 2023.

La categoria antreprenoriat a fost premiată Diana Brătucu de la Şcoala Gimnazială „Traian” din Craiova (judeţul Dolj), premiul pentru inovare a fost câştigat de Vasile Benedek de la Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Şimleu Silvaniei (judeţul Sălaj), iar cel pentru egalitate de şanse a mers la Rosemarie Delia Cocoană de la Şcoala Gimnazială Eşelniţa (judeţul Mehedinţi). Premiul Directorul Anului 2023 a fost câştigat de Raluca Mariana Cozma de la Şcoala Gimnazială „Ion Ghica” din Iaşi

„Forţa comunităţii de directori stă foarte mult în profesionalizarea ei, aşa că ne dorim să fim în continuare implicaţi în proiectele prin care să ajutăm consiliile judeţene sau municipale să sprijine mai bine managementul şcolar. Înţelegem că nu este vorba doar de directori, transformarea profundă are în spate felul în care putem să-i sprijinim pe copii să câştige cel puţin opt competenţe ale viitorului deoarece credem că la nivelul finalizării liceului fiecare tânăr din România ar trebui să aibă cel puţin opt abilităţi: STEM, competenţe digitale, abilităţi de literaţie, competenţe lingvistice, competenţe personale şi sociale, abilităţi civice, antreprenoriale şi interculturale”, a spus Andreea Nistor, director executiv, AVE, în cadrul evenimentului de premiere.

Directorul Anului 2023 Raluca Mariana Cozma a atras fonduri în valoare de peste 787.000 de euro pentru proiectele din şcoală, din 2019 când a fost numită în funcţia de director şi până acum. De asemenea, ea a dotat şcoala cu laptopuri şi videoproiectoare în valoare de aproximativ 30.000 de euro şi a reuşit să reducă nivelul abandonului şcolar de la 1,7% la 0,03% şi a crescut promovabilitatea la evaluarea naţională la 94% în 2023, de la 78% în 2021.

Diana Brătucu, Directorul Anului 2023 pentru antreprenoriat, a dotat 90% dintre sălile de clasă cu echipamente digitale printr-o investiţie de peste 450.000 de euro. Şcoala a fost introdusă în lista unităţilor- pilot care utilizează exclusiv catalogul electronic, ceea ce a dus la îmbunătăţirea comunicării cu părinţii şi scăderea gradului de absenteism şcolar.

Rosemarie Delia Cocoană, Directorul Anului 2023 pentru egalitate de şanse, conduce o şcoală compusă în proporţie de 70% din elevi din comunitatea romă şi din familii defavorizate. Directoarea şcolii a scăzut cu 25% numărul elevilor corigenţi şi repetenţi, a crescut cu 20% numărul elevilor care obţin rezultate bune la învăţătură şi provin din familii defavorizate şi a angajat un mediator şcolar din comunitatea romă, care ajută şcoala în lupta împotriva abandonului şcolar. De asemenea, a implementat proiectul „A doua şansă” prin care 70 de părinţi ai elevilor din comunitatea romă au fost integraţi pentru a reuşi să finalizeze patru sau opt clase.

Vasile Benedek, Directorul Anului 2023 pentru inovare, a atras investiţii în şcoală în valoare de 500.000 de euro, în iunie 2023, printr-un proiect depus prin PNRR. Directorul şcolii a implementat agricultura 4.0 prin achiziţionarea unei drone agricole, şi a înfiinţat laboratoare de alimentaţie publică şi agricultură şi a renovat laboratorul de horticultură-viticultură. Directorul Vasile Benedek a salvat şcoala de la pericolul de a fi desfiinţată şi a crescut numărul elevilor de la 220 la peste 400 în mai puţin de trei ani. 

 

Ce realizări au directorii anului 2023:

Raluca Mariana Cozma, Şcoala Gimnazială „Ion Ghica”, Iaşi – Directorul Anului

A atras fonduri în valoare de 507.000 euro în anul şcolar 2022-2023

A redus abandonul şcolar la 0,03% de la 1,7%

A crescut promovabilitatea la Evaluarea Naţională la 94% în 2023 de la 78% în 2021

A implementat un proiect UNICEF România în valoare de peste 29.000 euro, prin care şcoala a devenit un hub de învăţare pentru copiii ucraineni din Iaşi

A dotat şcoala cu laptopuri şi videoproiectoare în valoare de aproximativ 30.000 de euro.

Vasile Benedek - Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”, Şimleu Silvaniei, Sălaj - Directorul Anului 2023 pentru inovare:

A crescut rata de promovabilitate la bacalaureat de la 0% în 2020 la 46% în 2022

A implementat un proiect PNRR în valoare de 500.000 de euro

A dublat numărul de elevi înscrişi: de la 220 în anul 2020, la peste 400 în 2023

A implementat Agricultura 4.0 prin achiziţionarea unei drone agricole

A înfiinţat primul sistem dual pentru specializarea mecanic auto în judeţul Sălaj.

Rosemarie Delia Cocoană, Şcoala Gimnazială Eşelniţa, Mehedinţi - Directorul Anului 2023 pentru egalitate de şanse:

A scăzut cu 25% numărul elevilor corigenţi şi repetenţi

A crescut cu 20% numărul elevilor care obţin rezultate bune la învăţătură şi care provin din familii defavorizate

A crescut cu 40% numărul elevilor premiaţi la concursuri şcolare

A crescut cu 30% gradul de atragere a fondurilor dedicate premierii elevilor şi cadrelor didactice

A crescut cu 15 % numărul elevilor interesaţi de participare la activităţi şcolare şi extraşcolare.

Diana Brătucu, Şcoala Gimnazială „Traian”, Craiova, Dolj - Directorul Anului 2023 pentru antreprenoriat:

A atras investiţii de peste 600.000 de euro în anul şcolar 2022-2023

Dotat şcoala cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei printr-o finanţare de aproximativ 450.000 euro

A introdus catalogul electronic, care a condus la îmbunătăţirea comunicării cu părinţii şi scăderea gradului de absenteism şcolar

A obţinut acreditare pentru proiecte ErasmusĂ în perioada iunie 2023 - august 2024, la care vor participa 38 de profesori şi 100 de elevi.