• Leu / EUR4.9430
  • Leu / GBP5.7237
  • Leu / USD4.7005
Supliment ZF Retail 2021
Radiografia digitalizării României - suntem abia la începutul drumului
Radiografia digitalizării României - suntem abia la începutul drumului 13 apr 2021

Cu toate acestea însă, România va continua pro­babil să fie pe ulti­mele locuri în cadrul Uniu­nii Europene la uti­lizarea tehno­lo­giei, în condiţiile în care decalajul faţă de alte state mem­bre rămâne unul sem­nifi­cativ.

citește mai mult
Codruţ Săvulescu, senior solution manager, Huawei România: Digitalizarea înseamnă colaborare, nu doar IT şi comunicaţii. Industria de IT va deveni în curând, din suport de business un generator de business
Codruţ Săvulescu, senior solution manager, Huawei România: Digitalizarea înseamnă colaborare, nu doar IT şi comunicaţii. Industria de IT va deveni în curând, din suport de business un generator de business 13 apr 2021

Procesul de digitalizare are la bază două ele­men­te: colaborarea şi ino­vaţia, iar transformarea digi­tală începe cu acce­le­rarea inovaţiei, adică a procesului de dezvoltare de noi produse şi servicii, de către jucători activi în ori­ce domeniu.

citește mai mult
Cum poate accelera procesul de digitalizare din economia românească? Colaborarea şi educaţia sunt elementele-cheie
Cum poate accelera procesul de digitalizare din economia românească? Colaborarea şi educaţia sunt elementele-cheie 13 apr 2021

Pentru a accelera pro­cesul de digitali­za­re a Româ­ni­ei este ne­vo­ie de cola­bo­rare între jucători din dife­rite industrii şi de edu­carea pop­ulaţiei cu privire la avan­­tajele şi beneficiile pe care teh­­nologia şi inovaţia le pot adu­ce odată ce sunt implementateă şi utilizate.

citește mai mult