• Leu / EUR4.9471
  • Leu / GBP5.7699
  • Leu / USD4.6905
ZF Bankers 2021

Ce a fost la ZF Bankers 2018. Ce spunea Isărescu

24.06.2021, 16:30

La ZF Bankers 2018 Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, le-a spus bancherilor să încerce să dezvolte mai mult zona de corporate, să găsească firme pe care să le finanţeze pentru că zona de retail îşi va epuiza la un moment dat creşterea. „Dacă nu vă creaţi o altă piaţă, în special în domeniul corporate, debuşeul creditului spre gospodării este limitat“, a spus atunci Isărescu. Ceea ce a urmat a fost că creditarea de retail a continuat să crească, în special creditarea ipotecară Consolidarea sectorului bancar se va face cu ajutorul unor fonduri de investiţii, care intră pe piaţă, spunea Radu Dumitrescu, partener la Deloitte România. Acest lucru a fost parţial adevărat. Fondul de investiţii J.C. Flowers a preluat Piraeus Bank şi Leumi Bank, dar Banca Transilvania a cumpărat Bancpost şi acum Idea Bank, iar familia Vardinoyannis din Grecia a cumpărat Marfin Bank şi Credit Agricole. Liviu Voinea, atunci viceguvernator al BNR, spunea că perioada de dobânzi scăzute se va încheia încet, încet. Între timp a venit noua criză, ceea ce a impus menţinerea dobânzilor scăzute şi chiar reducerea lor. Voinea spunea că creşterea preţurilor la imobiliare a fost de 6% în Bucureşti în 2017/2018 şi 4% în ţară. Dacă trecem de 8%, BNR are o serie de politici macroprudenţiale, spunea Voinea, acum reprezentantul României la FMI. Între timp, preţurile la imobiliare au crescut destul de bine, iar trendul se va menţine.

Ce s-a discutat la ZF Bankers 2018 puteţi citi mai jos.

 

5 iulie 2017

 

6 iulie 2017

 

 

 

Articolul din 2018 cu autorul şi personajele de atunci

 

Isărescu, îndemn către bancheri, la ZF Bankers Summit ‘18: Creaţi-vă o altă piaţă, creditaţi firmele. Retailul nu mai poate alimenta creşterea

Cererea de credite pe retail s-a plafonat, iar potenţial de expansiune a creditării există pe segmentul corporate, declară oficialii BNR În cazul ROBOR, putem să vedem o plafonare Cursul va fi relativ stabil.

Claudia Medrega, Roxana Roşu, Alex Ciutacu, Alexandra Cepăreanu

Modelul de creditare al băn­ci­lor de pe piaţa locală, orien­tat prepon­de­rent spre re­tail şi spre sectorul imo­bi­liar în special, limitează creş­­terea cre­ditării „sănătoase, durabile şi echili­bra­te“ având în vedere şi indiciile de su­pra­îndatorare a populaţiei. În aceste condiţii, băncile ar trebui să se orienteze mai mult spre creditarea com­pa­niilor pentru a da un im­puls şi inves­tiţiilor, şi eco­no­miei, le-a recomandat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, ban­cherilor prezenţi la evenimentul ZF Bankers Summit ‘18.

„Este o problemă pe care dum­neavoastră, bancherii, o aveţi: con­si­deraţi creditul ipotecar ca un bule­vard larg, pentru că nu ridică mo­men­tan probleme. El este de fapt o uliţă în­­gustă şi mai este şi înfundată. Nu pu­teţi con­tinua aşa. Nu BNR va des­cura­ja cre­ditarea, ci va fi descurajată de mo­delul actual al băncilor şi de rea­­litatea pieţelor. Dacă nu vă cre­aţi o altă piaţă, în special în do­meniul cor­­­po­rate (…) debuşeul cre­ditului spre gospo­dării este li­mi­tat“, a explicat Isărescu.

Stocul creditului acordat secto­ru­lui privat ar trebui să crească cu un ritm anual de circa 10% timp de 10 ani dacă PIB s-ar majora în me­die cu 6% pe an pentru ca intermedierea fi­nan­ciară să revină spre ni­velul maxim de circa 40% din PIB atins în urmă cu 7 ani, de la nive­lul de 27% din PIB din pre­zent, cel mai scăzut din UE, a spus gu­ver­natorul BNR. O aseme­nea evo­lu­ţie ar fi „de do­me­niul po­sibilului, dar pu­ţin pro­babil să se întâmple dacă băncile vor miza în con­ti­nuare pe mo­delul de business axat pe retail“.

Împrumuturile corporate în lei avansează lent, cu un ritm mai mic decât avântul econo­miei şi de aproa­pe trei ori mai scăzut decât rit­mul creditării populaţiei, de peste 20%.

Iar creditarea privată totală creşte cu circa 6%, în timp ce PIB-ul creşte cu aproape 7%.

Liviu Voinea, viceguvernator al BNR, a arătat că în acest an ritmul de creştere a creditului ar putea să fie superior ritmului de creştere a eco­nomiei, însă ca urmare a decelerării PIB.

În condiţiile tendinţei de majo­rare a dobânzilor, preocuparea BNR, dar şi provocarea băncilor comerciale con­stau în convingerea clienţilor să alea­gă dobânzile fixe atunci când iau credite.

În timp ce BNR recomandă ban­cherilor să crediteze companiile, unii ban­cheri insistă că încă mai există po­ten­ţial pe segmentul creditării per­soa­nelor fizice, deşi mai mic decât până acum, şi nu anticipează o scă­­de­re a cererii ca urmare a creş­terii do­bân­zilor, deoarece creşterea salariilor compensează creşterea dobânzilor.

Pe de altă parte, bancherii recu­nosc că pe segmentul companiilor potenţialul este mai mare, dar şi prudenţa persistă având în vedere problemele structurale ale unor companii mici, cum ar fi capitalizarea scăzută, argumentând că nu vor să genereze riscuri viitoare.