ZF CEO Strategy

CEO Strategy, un proiect Ziarul Financiar şi ING Bank. Dacă vor forţă de muncă calificată şi adaptată noilor cerinţe din piaţă, companiile trebuie să se implice în pregătirea viitorilor angajaţi încă din facultate. „Dacă nu spun mediului universitar ce am nevoie, ei nu ştiu ce să pregătească“

08.05.2024, 00:07 Autor: Miruna Diaconu

♦ Schimbările din piaţa muncii pot reprezenta şi o oportunitate, având în vedere că apar nevoi în piaţă care vor duce la crearea unor noi locuri de muncă.

Piaţa muncii este într-o continuă schimbare în ultimii ani, iar joburile vor arăta diferit în vii­tor faţă de cum se prezintă ele astăzi. Nevoia de specialişti şi oameni calificaţi în anumite domenii este tot mai mare. În domeniul energiei, odată cu toate măsurile luate la nivel european pentru tranziţia către o economie verde, companiile din acest sector au nevoie acută de specialişti pentru a face faţă schim­bări­lor din piaţă, însă mediul universitar nu face faţă unei pieţe într-o continuă schimbare, astfel că firmele trebuie să se implice tot mai mult în pregătirea viitorilor angajaţi.

„Dacă eu nu spun mediului universitar sau învăţămânului profesional ce am nevo­ie, oamenii aceia nu vor şti ce să pregă­teas­că şi dacă nu mă implic în partea de definire a curriculei sau altele, atunci ce să aştept? Cei care sunt în facultăţi  învaţă ceea ce este acolo moştenit de ani. Există mulţi profe­sori universitari şi din licee care sunt foarte dedicaţi şi îşi doresc să le ofere un viitor celor care învaţă acolo, dar fără împlicarea companiilor şi a mediului de afaceri care să spună de ce au nevoie, s-ar putea să nu reu­şească“, spune Cristian Secoşan, directorul general al companiei Delgaz Grid, distri­buitor de energie electrică şi gaze naturale din România, prezent în cadrul emisiunii CEO Strategy, realizată de Ziarul Finan­ciar în parteneriat cu ING Bank.

În companie, fluctuaţia angajaţilor din tinerele generaţii este mult mai mare faţă de cei mai în vârstă, care tind să menţină un loc de muncă mai mult timp. Mai mult, tot mai puţini tineri se îndreaptă către astfel de meserii, însă compania a creat diferite colaborări cu liceele şi şcolile profesionale.

„Noi aducem tineri, îi pregătim, dar mulţi pleacă apoi. Însă pleacă la mai bine, pe mine asta nu mă deranjează deloc. Mulţi dintre electricienii care sunt într-adevăr buni se duc la contractori ai noştri şi lu­crează pentru noi. Avem nevoie de con­tractori, nu putem lucra singuri în reţeaua de electricitate sau de gaz. Faptul că ei pleacă nu mă deranjează deloc, sunt oa­meni care ne cunosc bine şi ştiu ce nevoi avem şi pe care i-am pregătit noi“, mai spune Cristian Secoşan.

În pofida acestor provocări, schimbările din piaţa muncii pot reprezenta şi o oportunitate, având în vedere că apar noi nevoi în piaţă care vor duce la crearea unor noi locuri de muncă, dar şi a unor noi poziţii în piaţa forţei de muncă.

Valentin Negoiţă, preşedintele Asociaţiei Ecotic: Forţa de muncă va creşte şi în contextul tranziţiei la economia circulară şi vor apărea noi businessuri care vor avea nevoie de oameni.

Valentin Negoiţă, preşedintele Asociaţiei Ecotic: Forţa de muncă va creşte şi în contextul tranziţiei la economia circulară şi vor apărea noi businessuri care vor avea nevoie de oameni.

 

„Forţa de muncă va creşte şi în contextul tranziţiei la economia circulară. Conform ultimelor reglementări europene, se va pune mai mult accentul pe reparaţii ale bunurilor. Ca şi în Franţa sau alte state, vor apărea multe ateliere de reparaţie pentru echipamente electrice şi electronice, iar forţa de muncă va fi necesară“, spune Valentin Negoiţă, preşedintele Asociaţiei Ecotic.

Pentru moment, spune Valentin Negoiţă, este dificilă găsirea unor specialişti în acest domeniu, care nu are tradiţie pe piaţa locală, însă piaţa este pregătită pentru a instrui oamenii ca să obţină calificările şi abilităţile necesare pentru a face faţă nevoilor din acest domeniu.

„Este importantă recrutarea resurselor umane şi dezvoltarea instruirilor prin cursuri şi diverse modalităţi de aprofundare a unor cunoştinţe noi, vizite la alte orga­nizaţii similare din Europa“, adaugă Valentin Negoiţă.

Preşedintele Asocia­ţiei Ecotic şi direc­torul general al com­paniei Delgaz Grid susţin la unison că cea mai importantă re­sur­să a compa­nii­lor şi mediului pri­vat o reprezintă re­sursa umană, în care ar trebui să se inves­teas­că mai mult timp şi bani pentru pregătirea oamenilor.

„Din perspectiva de leadership, cel mai important lucru este să ştii să te preocupi de oameni în toate aspectele, de pregătire, dar, în primul rând, de motivare şi de modul în care ştii să îi ţii aproape de tine. Trebuie ca oamenii să îşi dorească să facă lucruri, nu funcţionează metodele de constrângere, trebuie să ştii să îi determini să facă ceva“, explică Cristian Secoşan.

Provocările sunt şi mai mari când echipele sunt formate din angajaţi care fac parte din diferite generaţii, iar nevoile sunt altele, liderii trebuie să găsească metodele necesare pentru a motiva toate categoriile de angajaţi.

 

 

Învățam împreună din experiențele și poveștile oamenilor de afaceri care conduc companii de succes.
ING este alături de ei, de antreprenori și companii din mediul de afaceri românesc cu soluții de banking și mai și.
Mai exact, pe lângă produse și servicii bancare, oferim consultanță personalizată, expertiză sectorială și sprijin pentru dezvoltarea practicilor sustenabile.