ZF Investiți in România

ZF Investiţi în România! Enikó Peter, Uniprest Instal: Termenele de livrare de la producători s-au dublat sau chiar s-au triplat. Preţurile materialelor ar putea continua să crească tot anul

18.06.2021, 00:05 Autor: Alex Ciutacu

„Dacă unii producători livrau în mod normal în 2-3 săptămâni, acum durează între 8-10 săptămâni”.

Creşterile înregistrate de ma­te­riale şi materii prime ar putea con­ti­nua să crească pe tot parcursul anu­lui, în timp ce termenele de livrare de la pro­du­cători au crescut de două sau trei ori pen­tru mai multe produse, ce­ea ce duce atât la întârzieri în calen­darul proiec­te­lor aflate în lucru, cât şi la pre­ţuri finale mai mari, a explicat Enikó Peter, managing director al distri­bui­torului de instalaţii de în­căl­zire Uniprest In­stal, în emisiunea ZF Inves­tiţi în România!, realizată în parteneriat cu CEC Bank.

„Pe piaţă vedem o creştere semni­fi­cativă a preţurilor tuturor mate­ria­lelor, nu cred că este producător sau produs neafectat de acest trend, care nu este doar în instalaţii, ci în con­struc­ţii în general. Este vorba şi des­pre o serie de pro­bleme pe lanţul logis­tic, iar asta în­seam­nă că terme­ne­le de livrare au cres­cut semnificativ, ceea ce poate genera pro­bleme pentru investiţiile care sunt în derulare. De ase­menea, poate afecta partea de pre­ţuri în bugetele existente sau în buge­tele care se configurează acum, pentru că trendul pe preţuri va con­tinua tot anul acesta, din informa­ţiile pe care le avem.“

Aşa cum a subliniat reprezentanta com­paniei, creşterile de preţ au la ba­ză şi o problemă de disponibilitate, ge­nerând întârzieri de la producători, mai departe, pe întreg lanţul de furnizare.  „Termenele de livrare sunt mult mai lungi, în unele cazuri s-au dublat sau chiar s-au triplat. Dacă unii produ­că­tori livrau în mod normal în 2-3 săp­tă­mâni, acum durează între 8 şi 10 săptămâni“. 

Distribuitorul Uniprest Instal ac­ti­vează în piaţa instalaţiilor de încălzire, apă, gaz, dar şi sanitare, cu un model de vân­zare b2b, în care clienţii sunt re­pre­zentaţi atât de profesioniştii şi re­vân­ză­torii din instalaţii, cât şi de dezoltatorii sau antreprenorii generali implicaţi în pro­iecte rezidenţiale, industriale, comerciale. 

Peter a explicat că distribuitorul a început să observe încă din septembrie 2020 trendul de creştere pe preţurile materiilor prime, întrucât compania urmăreşte anumite preţuri la bursă, de la metale până la derivate din petrol. Ea consideră că s-a format în prezent un „cerc vicios“.

„Aceste creşteri au ajuns în preţurile pieţei în ianuarie, la începutul anului. De atunci, trendul este în continuă creştere, cumva este un cerc vicios, pentru că există o lipsă de materiale, evident, informaţia este deja pe piaţă – că nu sunt stocuri suficiente, cel puţin pentru acest moment, sau capacitatea producătorilor este la maxim în unele cazuri – şi atunci asta generează cerere în plus. Previziunile de creştere de preţ generează comenzi în plus, poate puţin peste normal, care întreţin acest trend“. 

În ceea ce priveşte modul în care se răsfrâng aceste presiuni asupra preţurilor finale, invitata a explicat că sunt produse care s-au scumpit în două sau trei valuri, cu 35-40%. 

„Din informaţiile pe care le avem din mai multe ţări, trendurile sunt la fel în toată Europa. De fapt, una dintre cauze este că în toată Europa pieţele, investiţiile, merg nesperat de bine. Şi este o presiune şi o cerere mult mai mare decât tot ce se poate acoperi pe termen scurt. Previzionăm o perioadă destul de impredictibilă, iar pe un termen de şase luni cu siguranţă problemele se vor menţine. Atât cele de preţ, cât şi cele de disponibilitate“. 

Dezvoltatorii care construiesc se întâlnesc cu Uniprest Instal într-una dintre ultimele etape dinainte de finisaje, atunci când ajung la partea de instalaţii. Referitor la tipurile de proiecte în care este implicată compania, acestea se întind de la rezidenţial până la industrial. 

„În continuare rezidenţialul este o parte foarte importantă, pentru că proiectele începute acum doi ani ajung acum în faza de instalaţii. (...) Anul trecut a crescut destul de mult zona de logistică, cerere pentru spaţii logistice, şi avem cereri pe spaţii comerciale, industriale. Evident, pe zona HoReCa nu au mai fost investiţii atât de mari, dar să vedem anul acesta. Era o zonă destul de interesantă pentru noi în ceea ce priveşte dezvoltarea pensiunilor, a hotelurilor“. 

Compania Uniprest a fost înfiinţată în 2009 ca o firmă antreprenorială din Târgu-Mureş, iar ulterior a fost preluată de grupul olandez Rensa. Distribuitorul lucrează în principal cu producători din Europa, şi mai puţin din România, întrucât piaţa locală nu are destui jucători relevanţi în această piaţă. 

„Cred că sunt sub cinci producători din România în portofoliul nostru şi reprezintă doar o cotă mică din cifra noastră de afaceri. Din păcate, nu există producţie relevantă în România pe tot ce înseamnă instalaţii. (....) Noi nu prea avem tradiţie în producţie în instalaţii în România, dar am auzit cazuri în care se fac cercetări pentru a aduce în România anumite fabrici sau anumite extensii ale fabricilor existente din Cehia, din Polonia, dar nu aş putea să vă spun nimic concret la acest moment“. 

Distribuitorul lucrează cu un centru logistic principal la Târgu-Mureş, respectiv 10 puncte de lucru cu depozite în ţară, iar prin intermediul reţelelei logistice acoperă toată ţară. Uniprest are o flotă auto proprie de 60-70 de unităţi prin intermediul căreia acoperă partea de distribuţie. 

„Anul trecut am deschis punctul de lucru de la Iaşi, am intrat practic direct cu depozit pe zona Moldovei. Noi aveam vânzări şi livrări acolo, dar nu aveam depozit încă, şi l-am deschis în septembrie 2020. Totodată, în Deva şi Bucureşti ne-am mutat în spaţii mai mari care să ne permită dezvoltarea“. 

Investiţiile companiei din 2020 s-au ridicat la aproximativ 650.000 de euro, iar pentru 2021 ţinteşte un nivel asemănător al investiţiilor, sumele îndreptându-se spre zona de logistică, dar şi spre digitalizare, mai exact spre lansarea unei platforme online pentru clienţi. 

Afacerile Uniprest Instal au ajuns la 34 mil. euro, după o creştere de 16%, iar pentru 2021 compania ţinteşte o creştere de 23%. În acelaşi timp, profitabilitatea se situează la circa 2,6%. Distribuitorul a ajuns la 185 de angajaţi şi se îndreaptă spre 200 până la finalul anului. 

O campanie Ziarul Financiar și CEC Bank