ZF Profesii liberale

ZF/ Libra Internet Bank Profesii Liberale. Cum funcţionează sistemul de pensii al avocaţilor şi în ce investesc ei veniturile încasate? „Avem peste 300 de milioane de euro active administrate de Casa de Asigurări a Avocaţilor“

07.05.2024, 00:07 Autor: Georgiana Mihalache

Avocaţii au propriul sistem de pensii, administrat de Casa de Asigurări a Avocaţilor ♦ În România sunt peste 23.000 de avocaţi activi şi alţi 15.000 care nu exercită profesia ♦ Toţi plătesc însă contribuţia lunară la sistemul propriu de pensie ♦ Excedentul de bani dintre încasările de la avocaţi şi plăţile pensiilor este investit în titluri de stat, depozite bancare, dar şi în sistemul de sănătate.

Breasla avocaţilor, care numără peste 23.000 de profesionişti activi, dar şi alţi 15.000 de avocaţi care nu exer­cită profesia, are pro­priul sistem de pensii, la care contribuie toţi membrii filialelor din ţară. Astfel, avocaţii plătesc lunar o contribuţie de 14% din veni­turile brute, iar limitele de cotizaţie sunt cuprinse între 500 lei şi 2.600 de lei.

Din sumele strânse în contul Casei de Asigurări a Avocaţilor sunt plătite cele pes­te 3.700 de pensii, iar excedentul este inves­tit pentru a susţine şi dezvolta sistemul pro­priu de pensii. Principala direcţie de investiţii este în titluri de stat, dar, mai nou, şi în spitale, având în lucru o investiţie într-o nouă unitate sanitară cu 300 de paturi în Techirghiol.

Despre cum funcţionează acest sistem de asigurări sociale şi ce nevoi de finanţare au avocaţii au vorbit Mihăiţă Bubatu, pre­şe­dinte al Casei de Asigurări a Avoca­ţilor şi Tudor Gaita, reprezentant Libra Internet Bank, în cadrul emisiunii ZF Profesii Liberale, un proiect susţinut de Libra Internet Bank.

„Sistemul de asigurări sociale al avo­caţilor datează încă din anul 1907. S-a for­mat încet, dar sigur, pentru a ajunge ceea ce este astăzi Casa de Asigu­rări a Avocaţi­lor, o persoană juridică de in­te­­res public, care funcţionează în ca­drul Uniunii Naţionale a Barourilor din Româ­nia (UNBR) şi care asigură admi­nis­trarea celui mai vechi sis­tem privat de pen­sii din România“, a ex­plicat avocatul Mihăiţă Bubatu, preşedinte al Casei de Asigurări a Avocaţilor.

El a precizat că instituţia pe care o conduce supraveghează sis­temul de pensii şi ia deciziile cu privire la drepturile şi obligaţiile avoca­ţilor când vine vorba de pro­priul sistem de asigurări socia­le. Există filiale ale Casei de Asi­gurări a Avocaţilor la nive­lul tutu­ror judeţelor din ţară, iar Casa Centrală de Pensii a Avocaţilor este cea care monitorizează funcţionarea aces­tor filiale şi solvabilitatea fondului de pensii.

Tudor Gaita, reprezentant Libra Internet Bank: Profesia de avocat este în creştere, odată cu economia, pentru că avocaţii sunt implicaţi în toate tranzacţiile economice, de la cele mai mărunte la cele mai mari.

Tudor Gaita, reprezentant Libra Internet Bank: Profesia de avocat este în creştere, odată cu economia, pentru că avocaţii sunt implicaţi în toate tranzacţiile economice, de la cele mai mărunte la cele mai mari.

 

„Este o profesie în creştere, odată cu economia, pentru că avocaţii sunt implicaţi în toate tranzacţiile economice, de la cele mai mărunte la cele mai mari. Ei fac toate demersurile intrării investitorilor străini într-o piaţă, a încheierii contractelor ulte­rioare“, a precizat Tudor Gaita, reprezen­tant Libra Internet Bank.

 

Cum a evoluat numărul de profesionişti din avocatură?

În ultimii 30 de ani, numărul avocaţilor a crescut semnificativ, de la peste 3.100 în 1990, până la 23.000 în 2023 care practică profesia în mod activ. În plus, mai sunt încă 15.000 de avocaţi care nu profesează. Toţi, indiferent dacă intră sau nu în sălile de judecată, contribuie la sis­temul de pensii al avocaţilor şi primesc când ies la pensie răsplata cotizaţiilor realizate.

Şi numărul pensionarilor a crescut, de la 1.000 în 1998 la peste 3.700 anul trecut. Asemănările dintre sistemul de pensii al avocaţilor şi cel public vin din perioada de cotizare de minimum 15 ani şi maximum 35 de ani, dar şi din vârsta de pensionare, de 63 de ani pentru femei, respectiv 65 ani pentru bărbaţi.

Diferenţele vin din modul în care avocaţii contribuie, ei plătind lunar 14% din veniturile brute realizate, faţă de 25% contribuţii lunare realizate de restul angajaţilor din economie. Totuşi, există o limită minimă de 500 lei lunar şi maximă de 2.600 lei lunar, plafoane în care trebuie să se încadreze avocaţii.

 

Nevoia de investiţii

„Avem active ce depăşesc suma de 300 de milioane de euro administrate de Casa de Asigurări a Avocaţilor“, spune Mihăiţă Bubatu. Circa 95% din bani sunt investiţi în titluri de stat, iar procente mai mici revin de­po­zitelor bancare, dar şi investiţiilor în sănă­tate. Avocaţii au un spital de recupe­rare în Techirghiol, iar în plan este o nouă unitate medicală de 300 de paturi în aceeaşi staţiune din Dobrogea, pentru care există deja o auto­rizaţie de construire, mai spune avocatul.

După ce noua bază de tratament va fi pusă pe picioare, actualul spital se va transforma într-unul de recuperare pentru copii, în prezent fiind o lipsă pe piaţă în această nişă medicală.

„Avem filiale în ţară care colaborează destul de bine cu Libra Internet Bank şi avem nevoie de bănci să fie alături de noi, pentru că aceste investiţii sunt profitabile atât pentru Casa de Asigurări, cât şi pentru pentru bancă“, a mai spus Mihăiţă Bubatu.

Tudor Gaita a precizat că Libra Internet Bank investeşte în potenţialul profesiilor liberale şi breasla avocaţilor este în aria de interes a băncii.

„Ne interesează ca orice tânăr avocat şi orice tânăr liber profesionist să evolueze alături de noi. Timpul este una dintre cele mai valoroase resurse pe care le are un avocat. Astfel, la început de drum le-am oferit facilitatea de a deschide cont direct online în Libra Internet Bank, fără a fi nevoie să pierzi timp pe drumuri la bancă“, a explicat Tudor Gaita.

Ulterior, pe măsură ce activitatea avocaţilor creşte, ei au posibilitatea să acceseze un card de credit business şi pot facilita încasările prin POS mobil sau sistem de plată exclusive online.

„Noi devenim consultanţii lor în direcţionarea acestor investiţii ca parte proprie a resurselor, la care venim şi ne alături cu credite de investiţii care să susţină investii imobiliare, în dezvoltarea business-ului, în crearea unui nou punct de lucru, unei noi subsidiare sau prezenţe într-o altă zonă a oraşului în care activează“, a mai precizat reprezentantul Libra Internet Bank.

 

 

O campanie editorială Ziarul Financiar realizată cu susţinerea
Libra