Economia verde

ZF Economia Verde. Raluca Fişer, Green Revolution: Extindem anul acesta proiectul I’Velo şi la Timişoara, unde începem cu 9 staţii şi 320 de biciclete

02.05.2024, 00:06 Autor: Alina-Elena Vasiliu

În paralel cu staţiile de închiriere de biciclete, Green Revolution a implementat şi parcări de biciclete – astfel s-a născut proiectul Bicycle Box (B.Box), cu rastele supraetajate, în care accesul se face printr-o aplicaţie mobilă şi unde oamenii îşi pot parca bicicletele.

Green Revolution, ONG de mediu care a pus bazele sistemului de închiriere de biciclete I’Velo în Bu­cureşti, va extinde proiectul în Timi­şoa­ra în următoarele săptămâni. Orga­ni­zaţia a înfiinţat în 2009 pro­iectul de bike-sharing I’Velo, cu ideea de a reacomoda omul cu bicicleta.

„Astăzi avem un sistem de bike-sha­ring automatizat, cu peste 26 de sta­ţii de biciclete în Bucureşti. Ne vom ex­tinde anul acesta şi la Timişoara, unde începem cu 9 staţii şi 320 de biciclete. Pentru I’Velo mai avem pe listă oraşele Aiud şi Constanţa. Din păcate, partea de infrastructură nu avansează la fel de rapid, dar facem advocacy în acest sens“, a spus Raluca Fişer, preşedinta asociaţiei Green Revolution, la emi­siunea online ZF Economia Verde.

În paralel cu staţiile de închiriere de biciclete, Green Revolution a implementat şi parcări de biciclete – astfel s-a născut proiectul Bicycle Box (B.Box), cu rastele supraetajate, în care accesul se face printr-o aplicaţie mobilă şi unde oamenii îşi pot parca bicicletele.

„Green Revolution este o asocia­ţie de ecologie urbană care în 2009 a vrut să schimbe faţa oraşelor. Ne con­cen­trăm pe proiecte în care credem că avem cel mai mare impact negativ a­su­pra mediului. Marile aglomerări ur­ba­ne vin şi cu o mulţime de probleme de mediu asociate – congestia traficu­lui, clădiri, eficienţă energetică, ma­nage­mentul deşeurilor. Noi am încer­cat să construim oraşe sustenabile, care prio­ri­tizează omul. Oraşe suste­nabile în­seam­nă oraşe de care şi vii­toarele ge­ne­raţii se vor putea bucura, în care calita­tea vieţii este bună, în care folosim tehnologie, astfel încât să avem o viaţă bună şi îndestulată, dar având un impact cât mai mic asupra mediului.“

Asociaţia a pornit de la ideea că transportul în general este o pro­ble­mă, indiferent că este vorba despre cel logistic, de agrement sau utilitar. Eficienţa energetică este un alt subiect din sfera economiei verzi, la fel şi accesul la alternative de încărcat maşini şi de transport şi zona de management al deşeurilor.

Recent, Green Revolution lansat un nou proiect, PopUp-ul de Infra­struc­tură, unde a adunat, în 36 de me­tri pătraţi, mai multe lucruri de care un cetăţean sustenabil are nevoie – par­care de biciclete, staţie de încărcat ma­şi­na electrică, FANBox de la FAN Cou­rier şi un Reverse Vending Ma­chine pentru colectarea ambalajelor SGR şi non-SGR.

Proiectul se află la intersecţia dintre Bulevardul Unirii şi strada Nerva Traian, este unul modular, poate fi adaptat în funcţie de nevoie, astfel încât să poată fi adăugate sau scoase unele servicii.

„Dorinţa noastră este să mai facem încă trei sau patru astfel de popup-uri şi nu ne limităm doar la Bucureşti. Investiţia poate porni de la 40.000 de euro şi poate ajunge la 100.000 de euro, în funcţie de serviciile pe care le integrează.“

Raluca Fişer spune că, la nivelul comportamentului societăţii, în statistici, românii declară că vor să fie sustenabili, dar în realitate nu se întâmplă aşa. Deciziile pe care le iau oamenii sunt mai degrabă legate de preţ sau de proximitate decât de ecologie.

„Dacă în 2009 când am început să discutăm despre mediu nu prea aveam cu cine să vorbim acum despre ecologie urbană, acum există dialog verde, s-a schimbat paradigma. Vedem că oamenii sunt mai interesaţi de subiectul sustenabilităţii, iar asta vine din atenţia primarilor, din bugetele alocate. Cred că România încă are nevoie să fie obligată să facă lucruri de economie verde, pentru că încă nu are conştiinţa de a face asta.“

Pentru următorii ani, spune preşedinta Green Revolution, dorinţa ar fi ca, de pildă, în curricula şcolară, ecologia să fie la fel de importantă ca matematica, iar autorităţile să aibă programe serioase de mediu.

O campanie editorială Ziarul Financiar realizată cu susţinerea

Raiffeisen Bank