Info

Comercianţii şi operatorii HoReCa sunt actori importanţi în "Hora Reciclării". Gemma Webb, CEO RetuRO, explică cum îi susţine administratorul Sistemului Garanţie - Returnare în implementarea programului

ADVERTORIAL

Comercianţii şi operatorii HoReCa sunt actori...

Autor: Publicitate

18.04.2024, 12:46 97

1. SGR a fost lansat în România de mai bine de patru luni. Putem observa că operatorii economici, în special micii comercianţi, se confruntă cu diverse dificultăţi în conformarea cu cerinţele sistemului. Cum îi sprijină RetuRO?

Comercianţii, alături de producători, sunt parteneri esenţiali în sistem, iar mulţi dintre aceştia şi-au înţeles rolul în asigurarea bunei funcţionări a acestui mecanism. Peste 75% dintre operatorii economici - comercianţi şi producători - s-au înregistrat în sistem până acum, iar printre aceştia, aproape 45% au finalizat procesul de înregistrare, au semnat contractul cu RetuRO şi pot amenaja şi organiza puncte de returnare. Este important să recunoaştem eforturile pe care aceştia le-au depus în implementarea SGR. Comercianţii, care sunt practic interfaţa cu consumatorii, depun eforturi remarcabile pentru a asigura eficienţa sistemului, organizând şi gestionând punctele de returnare astfel încât clienţii să aibă o experienţă cât mai bună în momentul returnării ambalajelor.

Nu totul funcţionează încă perfect, ceea ce este normal pentru un sistem care este la început. Micii comercianţi, în special, manifestă o mai mare reticenţă în adoptarea sistemului, deoarece provocările lor sunt mai mari şi mai specifice. Operatorii din domeniul HoReCa au, de asemenea, provocările lor. Una dintre priorităţile noastre în această perioadă este să fim cât mai aproape de ei, să ascultăm sugestiile şi solicitările lor de ajustare a diferitelor aspecte. Depunem toate eforturile să îi sprijinim cât mai mult posibil în procesul lor de conformare la sistem şi am lansat o serie de iniţiative în acest sens, multe dintre ele dedicate micilor comercianţi şi operatorilor HoReCa.

Am crescut capacitatea call center-ului pentru facilitarea dialogului cu aceştia. Pornind de la preocuparea noastră de a-i sprijini pe toţi partenerii, am analizat experienţa celor care ne-au contactat la call center-ul RetuRO în luna martie - comercianţi, producători şi consumatori - şi au discutat cu operatorii noştri. Din totalul interacţiunilor analizate, 89,5% dintre cei care ne-au sunat s-au declarat mulţumiţi de întreaga experienţă cu agentul, iar peste 96% au evaluat interacţiunea ca fiind pozitivă. 87,5% dintre apelurile măsurate au fost de la comercianţi, care au evaluat interacţiunea ca fiind pozitivă în 96,5% dintre cazuri.

De asemenea, în februarie, am început o amplă campanie de informare door-to-door, ce vizează peste 50.000 de comercianţi din retailul mic şi tradiţional. Scopul iniţiativei este de a-i susţine în procesul de semnare a contractelor cu RetuRO oferindu-le asistenţă, explicându-le cum funcţionează Sistemul Garanţie – Returnare şi cum să îşi organizeze punctele de returnare. Până în prezent, echipele noastre au ajuns la aproximativ 20.000 de comercianţi în cadrul acestei iniţiative care va continua şi în următoarele săptămâni. Totodată, continuăm seria de întâlniri locale, unde ne propunem să avem dialoguri deschise şi continue cu comercianţii, să interacţionăm direct cu agenţii economici din întreaga ţară şi să abordăm întrebările şi preocupările pe care le au cu privire la SGR.

În săptămânile următoare, vom da startul unei caravane prin care vom fi prezenţi în mai multe oraşe din ţară pentru a ne întâlni cu operatori HoReCa, comercianţi, autorităţi locale, dar şi cetăţeni – pentru a-i informa despre SGR, dar şi de a adresa eventualele preocupări specifice ale fiecărei categorii implicate în sistem.

2. Care sunt paşii pe care trebuie să îi urmeze comercianţii pentru a-şi înfiinţa punctele de returnare?

Înscrierea în SGR este o obligaţie legală pentru toţi comercianţii şi sunt câţiva paşi pe care aceştia trebuie să îi urmeze. Pe site-ul RetuRO se regăsesc informaţii detaliate în acest sens, pe care le reluăm şi în campaniile de comunicare pe care le desfăşurăm constant pentru operatorii economici. Primul pas constă în înscrierea comercianţilor pe portalul RetuRO la portal.returosgr.ro. Următorii paşi sunt semnarea contractului cu RetuRO şi înregistrarea punctului de returnare pe care îl organizează, optând pentru colectarea manuală sau automată. Ultimul pas este comandarea kitului de lansare ce conţine accesoriile necesare colectării ambalajelor returnate de către consumatori.

RetuRO oferă gratuit fiecărui comerciant şi operator din domeniul HoReCa un prim set de accesorii, numit kit de lansare, pentru fiecare tip de colectare. Kiturile de lansare includ saci de plastic şi sigilii, iar în cazul colectării manuale, şi suporturi pentru saci, care sunt furnizate de către RetuRO în custodie. RetuRO livrează kitul de lansare către comercianţi pe baza unei comenzi plasate în e-shop, la www.returosgr.ro, printr-un proces similar cu cel de la orice magazin online. Acesta este un pas important care asigură echiparea comercianţilor cu tot ceea ce au nevoie pentru a începe colectarea ambalajelor SGR de la consumatori.

Următoarele seturi de accesorii, inclusiv saci de plastic şi sigilii, vor fi comandate de comercianţi în platforma e-shop RetuRO, iar costurile sunt compensate de către RetuRO prin tariful de gestionare. 

3. Aţi menţionat tariful de gestionare, un subiect pe care comercianţii îl aduc în discuţie recurent. Ce acoperă acest tarif şi cum este calculat?

Tariful de gestionare este plătit lunar de către RetuRO operatorilor economici pentru fiecare unitate de ambalaj SGR conformă care a fost colectată în punctele de returnare organizate şi gestionate de comercianţi, conform unei metodologii şi principii de calcul transparente. Tariful de gestionare general, aplicabil în perioada 30 noiembrie 2023 şi 31 decembrie 2024, este stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 1074/2021 (republicată). Conform reglementării legale, tariful de gestionare este unul standard la nivel naţional, diferenţiat în funcţie de tipul de colectare - automată sau manuală în cazul comercianţilor şi manuală în cazul unităţilor HoReCa, precum şi în funcţie de tipul de material - plastic, metal şi sticlă.

Tariful de gestionare este destinat acoperirii costurilor operatorilor economici în legătură directă cu îndeplinirea obligaţiilor privind colectarea şi preluarea de la consumatori şi stocarea ambalajelor SGR. Tariful de gestionare ţine cont de costuri precum costurile de achiziţie şi operare a RVM-urilor în cazul colectării automate, spaţiul şi utilităţile aferente RVM-urilor, respectiv suporturilor pentru saci în cazul colectării manuale, costurile cu manopera, costul accesoriilor de colectare (saci şi sigilii).

 4. Cum este plătit tariful de gestionare către comercianţi? Care este procedura rambursării garanţiilor plătite de către comercianţi şi care sunt termenele de plată?

Tratăm termenele de plată a garanţiilor şi a tarifului de gestionare cu cel mai înalt nivel de seriozitate şi responsabilitate. Conform contractului încheiat cu comercianţii, pentru toate cantităţile de ambalaje SGR preluate şi recepţionate în SGR într-o anumită lună calendaristică, RetuRO emite în numele comercianţilor care operează puncte de returnare şi transmite acestora facturile corespunzătoare pentru plata de către RetuRO a valorii garanţiei şi tarifului de gestionare în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare. Termenul de plată este stabilit de Hotărârea de Guvern 1074/2021, fiind fixat la data de 25 a lunii în care se emite factura pentru luna precedentă.

 5. Cum asigură RetuRO transparenţa sistemului?

Sistemul Garanţie - Returnare se bazează pe o infrastructură IT complexă care oferă trasabilitate pe tot parcursul procesului. Unul dintre beneficiile SGR este faptul că reprezintă un instrument transparent, care oferă vizibilitate şi control pe întreg lanţul: de la cantitatea de ambalaje pusă pe piaţă de producători până la cantitatea returnată de consumatori, colectată şi apoi procesată de RetuRO în centrele noastre de sortare şi numărare. Datorită SGR, aceste informaţii sunt acum publice, transparente şi pot fi accesate şi analizate. RetuRO publică lunar aceste date pe site şi oricine poate urmări progresul sistemului. În primele patru luni de la lansarea sistemului, peste 900 de milioane de ambalaje au fost puse pe piaţă de producători şi peste 100 de milioane au fost returnate de consumatori. O mare parte din ambalajele colectate şi procesate au fost deja direcţionate de RetuRO către reciclatori, închizând astfel circuitul care stă la baza obiectivului SGR de dezvoltare a economiei circulare în România, cu scopul final de a avea o ţară mai curată pentru noi şi pentru generaţiile viitoare.

 
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels


AFACERI DE LA ZERO