• Leu / EUR4.9148
  • Leu / GBP5.5638
  • Leu / USD4.5152
Supliment ZF Austria

Thomas Ebner, CEO al Leier Group România: Vrem să ajungem primul producător de materiale de construcţii prezent în toată România. Acum investim 25 de milioane de euro în fabricile din România şi ieşim şi pe piaţa ungară

26 oct 2020 Autor: Răzvan Botea

Grupul Leier a avut în 2019 afaceri de aproximativ 300 de milioane de euro. Produsele din România pleacă spre Republica Moldova, Ucraina şi pe piaţa locală.

Thomas Ebner, CEO al Leier Group România, unul dintre cei mai mari jucători eu­ro­peni din piaţa materialelor de con­strucţii, a declarat în cadrul unui interviu acor­dat ZF că grupul austriac derulează in­ves­tiţii în 5 fabrici din România în valoare de 25 mil. euro. Printre investiţii se numără şi construirea  a două fabrici noi în Cluj şi Arad.

„Grupul Leier investeşte 25 de mi­lioa­ne de euro în cele 5 fabrici din România. Leier crede cu tărie în piaţa românească şi în dez­vol­tarea continuă a acestui stat. Prin urmare, com­pania verifică în mod constant noi oportu­nităţi de investiţii, atât investiţii Greenfield, cât şi noi achiziţii. Obiectivul Leier în România este să devină primul pro­ducător de materiale de construcţii cu pre­zenţă activă la nivel naţional şi să-şi de­servească clienţii cu o gamă variată de pro­duse şi servicii excelente“, a spus Thomas Ebner.

Grupul a fost înfiinţat de Michael Leier în Austria în 1965. Până astăzi, com­pa­nia de familie este condusă de fon­dator şi în pre­zent trei generaţii gestio­nea­ză îm­preu­nă afacerile şi evoluţia com­pa­niei.

Din familia Leier, Thomas Ebner ges­tio­nează piaţa din România, pe care grupul a intrat în anul 2004, când a con­struit prima fabrică la Unirea, judeţul Alba.

În 2018 grupul a preluat şi afacerile com­paniei Brikston din Iaşi, producător de că­rămizi, iar în 2020 compania a preluat Siceram Sighişoara, singurul producător de ţiglă şi blocuri ce­ra­mi­ce din România.

În acest moment, Leier construieşte alte două fabrici în Cluj şi Arad şi de­rulează o nouă in­vestiţie într-o li­nie de pro­ducţie pentru pro­duse din be­ton la fabrica de la Iaşi.

Pentru anul 2020, grupul preconizează afa­ceri de 320 de milioane de euro şi are apro­ximativ 2.700 de angajaţi în cele peste 40 de fabrici pe care le operează.

„Din estimările noastre, piaţa ro­mâ­neas­că a materialelor de con­struc­ţii se men­ţine pe un trend pozitiv, în ciuda fap­tului că la nivel mondial se manifestă o con­tracţie econo­mi­că. În primul semestru al anului 2020 am în­re­gis­trat re­zultate fi­nan­ciare în creş­tere faţă de aceeaşi pe­rioadă a anului precedent. Credem că acest lucru este explicat de po­ten­ţialul major pe care această pia­ţă îl are. În mo­men­tul în care am decis să investim în creşterea busi­nes­sului Leier pe piaţa românească am mi­zat pe apetenţa pieţei pentru sectorul re­zi­denţial, dar şi pe oportunitatea inves­ti­ţi­ilor în dezvoltarea acestui stat“, mai spune Thomas Ebner.

Şeful operaţiunilor Leier în România mai spune că grupul importă în România dale, pavele şi coşuri de fum. În ceea ce pri­veş­te produsele din Ro­mâ­nia, Leier ex­portă în Republica Mol­do­va şi Ucraina, şi după ce finalizează cele două fabrici din ves­tul ţării plănuieşte să exporte şi în Ungaria.

„Producţia din Ro­mâ­nia se comercia­li­zea­ză la nivel naţional, în Republica Mol­do­va şi Ucraina. Cu gama de zidărie cera­mică, sun­tem prezenţi în reţeaua naţională DIY, în timp ce la Sighişoara avem singura fa­brică de ţiglă ceramică din România. Din fabricile de la nivel internaţional pe care le de­ţinem, im­portăm în România sisteme de coşuri de fum, dale şi pavele Durisol. Odată cu fi­nalizarea celor două noi fabrici din partea de vest a României, Leier plă­nu­ieşte să exporte prefabricatele şi pe piaţa din Ungaria.“

Thomas Ebner mai spune că printre opor­tunităţile crizei se află şi reţinerea for­ţei de muncă calificate în ţară, dar şi dinamica sectorului construcţiilor care, în 2020, alături de IT, a fost pe plus şi a mai atenuat din scăderea economică.

„Cele mai mari trei oportunităţi ale cri­zei ar fi că sectorul construcţiilor va fi unul dintre cei mai importanţi factori de afaceri şi, pe cale de consecinţă, politicul ar trebui să sprijine acest sector pe măsură, o schim­bare a cererii către produse de înaltă cali­tate şi case / apartamente mai mari, precum şi forţă de muncă calificată pentru a rămâne în România şi a construi ţara, mai de­grabă decât să plece în străinătate.“

 

Parteneri: