Women in tech

Women in tech. Raluca Vasile, Huawei; Ramona Moldovan, Ministerul Cercetării, Dezvoltării şi Digitalizării. Fundaţia pentru o carieră în industria tech se pune încă din copilărie

09.04.2023, 10:51 Autor: Andra Stroe

Pentru a spori interesul fetelor pentru cariere în industrii STEM e necesar să mergem pe firul problemei până în copilărie şi să le punem la dispoziţie, încă din anii de şcoală, mai multe resurse care să le deschidă apetitul pentru astfel de profesii, a fost una dintre concluziile celei mai recente ediţii a emisiunii Women in Tech Cum se poate echilibra balanţa de gen şi în funcţiile din mediul public?

„Cred că femeile vin cumva cu un «bagaj» din familie sau din e­du­­caţie şi încă nu reu­şim să lăsăm deo­par­te prejudecăţile legate de rolul femeii şi rolul bărbatului“, a spus Ramona Moldo­van, se­cretar general adjunct al Ministerului Cerce­tării, Dezvoltării şi Digitalizării, în cadrul celei mai recente ediţii a emisiunii Women in Tech. În opinia sa, încă din etapele tim­purii ale educaţiei s-ar putea face mai multe pentru a se echilibra această balanţă. Înce­pând de la tipurile de jucării pe care le pu­nem la dispoziţia copiilor, tipurile de lecturi, tipurile de jocuri, inclusiv tipurile de activi­tăţi pe care le fac la şcoală, şi aici a exempli­ficat cu experimentarea instrumen­telor practice, lucrul în laboratoare şi nu numai, lucruri „care par foarte tehnice şi poate că pun o distanţă nemeritată între abilităţile copilului sau ale tânărului/tinerei şi posibila carieră pe care doreşte să o aleagă.“

Prin urmare, continuă ea, dacă aceste diferenţe se perpetuează şi o tânără acu­mu­lează nişte abilităţi, se orientează către o industrie mai creativă, mai soft, „în care într-adevăr poate că are înclinaţii mai mari“, dar asta nu înseamnă că aceste abi­lităţi nu există la copii încă din şcoli şi că a­ceştia nu ar putea fi îndrumaţi, atraşi şi către un alt tip de carieră, notează Moldovan.

Vorbind şi despre situaţia echilibrului de gen în funcţiile publice, ea spune că dacă în mediul privat companiile au „mână li­be­ră“ când vine vorba de angajare, în dome­niul public „criteriile după care facem selec­ţia sunt cele deja stabilite în legislaţia care defineşte statutul funcţionarului public. Aici nu avem posibilitatea de a spune că an­gajăm doar doamne sau doar domni. Avem criterii de performanţă pe bază de com­petenţe, şi pe aceste criterii lansăm prac­tic procesul de recrutare şi de selecţie.“ Ramo­na Moldovan subliniază că provocarea cea mai mare este legată de faptul că multe funcţii de conducere sunt ocupate de bărbaţi „şi aici probabil ţine şi de noi să încurajăm doamnele să aplice şi pe poziţie de conducere, să aibă curajul să candideze, să aplice“, posturile acestea fiind ocupate, la rândul lor, prin concurs.

Sfatul său pentru tinerele care vor să lucreze în administraţia publică este ca, în primul rând, să-şi păstreze orizontul cât mai larg, să urmărească întotdeauna să aibă re­zultate, să îşi fixeze un obiectiv şi să facă cu plăcere ceea ce fac, dar şi să investească în ele, în pasiunile lor. „Să-şi transforme, dacă poate, activitatea pe care o fac în pasiune“.

Şi în domeniul cercetării şi inovării, re­pre­zentanta ministerului spune că, în timp ce la studiile doctorale şi postdoctorale pro­porţia de cercetători versus cercetă­toare este de circa 55-45, cu cât se înain­tează în carieră, mai ales pe domeniile tehnice, cifre­le se schimbă şi procentajul femeilor ajunge la circa 20%, „iar dacă vorbim de poziţie de conducere, undeva la 5%, din datele sta­tistice pe care le avem la dispoziţie“.

Pe de altă parte, în domeniul consul­tanţei fiscale, al contabilităţii, în care acti­vează cealaltă invitată, Raluca Vasile, tax manager, Huawei, predominante sunt femeile „dar întotdeauna am considerat că este OK să existe o balanţă, pentru că putem să experimentăm şi să învăţăm de ambele părţi“, notează ea.

În opinia sa, femeile lider se diferen­ţiază mai ales prin ambiţia de a reuşi şi prin perseverenţă şi dorinţa de autodepăşire, şi este de părere că e foarte important să existe cât mai multe femei lider în companii de tech şi nu numai pentru că femeile sunt „capabile să răstoarne munţii, şi cred că ar trebui să existe cât mai multe femei în poziţii de conducere nu doar pentru a atrage alte tinere, dar şi pentru a aduce cât mai multă valoare companiilor respective“.

Raluca Vasile le recomandă tinerelor să intre cât mai devreme în câmpul muncii, să aibă această experienţă profesională, pentru a se putea lovi de diverse situaţii, „pentru că nu înveţi doar profesional, te dezvolţi şi din punctul de vedere al cunoştinţelor, te dezvolţi şi ca om şi devii mai matur.“

 

Raluca Vasile, tax manager, Huawei: Femeile sunt capabile să răstoarne munţii, şi cred că ar trebui să existe cât mai multe femei în poziţii de conducere nu doar pentru a atrage alte tinere, dar şi pentru a aduce cât mai multă valoare companiilor respective.

 

O campanie editorială Ziarul Financiar realizată cu susţinerea Huawei