ZF 24

BRD a făcut profit de 43 de milioane de lei anul trecut

BRD a făcut profit de 43 de milioane de lei anul trecut

Autor: Ciprian Botea

12.02.2015, 09:22 987

BRD a revenit pe profit anul trecut, de 43,2 milioane lei, ca urmare a scăderii costului net al riscului cu 43% şi a unui bun control al costurilor, potrivit datelor băncii, care în 2013 a înregistrat o pierdere de 385 milioane lei.

"Anul 2014 a marcat un punct de cotitură pentru BRD, în care banca a revenit pe profit reuşind în acelaşi timp să îşi îmbunătăţească profilul de risc şi eficienţa operaţională. În anul 2015, BRD va continua să se bazeze pe soliditatea modelului său de bancă universală şi pe capacitatea de a oferi soluţii inovatoare şi servicii personalizate unei baze largi de clienţi. Mai mult ca niciodată, BRD are ambiţia de a se poziţiona printre principalii actori economici care asigură condiţiile revenirii investiţiilor", a declarat, într-un comunicat, Philippe Lhotte, preşedintele director general al BRD.

Anul trecut, BRD a continuat să implementeze măsuri de optimizare a costurilor care au determinat o reducere a cheltuielilor operaţionale cu 2,9% comparativ cu 2013. Raportul cost/venit a fost de 50,2% (în creştere de la 47,4%), faţă de 55,2% la nivelul sistemulu bancar.

Activele totale ale băncii erau, la sfârşitul anului 2014, de 45,18 miliarde lei, în scădere de la 47 miliarde lei la sfârşitul anului 2013.

Cheltuielile operaţionale au scăzut astfel de la 1,29 miliarde lei la 1,25 miliarde lei. Cheltuielile cu angajaţii au fost mai mici cu 1,6%, ajungând la 615 milioane lei, datorită scăderii numărului de salariaţi cu 59 de persoane anul trecut.

Implementarea de măsuri destinate optimizării costurilor a generat o scădere cu 4% a categoriei "alte cheltuieli", la 640 milioane lei.

Potrivit directorului băncii, BRD estimează pentru acest an o îmbunătăţire semnificativă a profitabilităţii, prin normalizarea costului riscului.

"N-aş vrea să fac previziuni despre profit sau cifre exacte legate de costul net al riscului, dar rata de acoperire a creditelor neperformante are un nivel foarte crescut, iar portofoliul este bine dotat cu provizioane. Dacă analizăm realizarea recentă de credite, numărul creditelor neperformante scade constant, de aceea sunt optimist într-o etapă de îmbunătăţire a costului riscului", a declarat Lhotte, într-o conferinţă de presă.

Banca a reuşit să reducă rata creditelor neperfomante (de la 24,9% la sfârşitul anului 2013 la 20,3% la sfârşitul anului 2014) în principal datorită implementării unei politici active de ştergere şi vânzare de creanţe, în acelaşi timp îmbunătăţind gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (de la 69% la sfârşitul anului 2013 la 71% la sfârşitul anului 2014). Costul net al riscului a scăzut cu 43% faţă de anul 2013 cu evoluţii favorabile pe ambele segmente, companii şi persoane fizice.

Directorul BRD a menţionat că banca are o strategie foarte pragmatică, în sensul că vinde portofolii de credite neperformante în funcţie de preţul de pe piaţă, fără a efectua vânzări masive la orice preţ. El nu a dorit să precizeze valoarea portofoliilor vândute sau preţul la care se aşteaptă pentru a fi dispusă la o tranzacţie cu neperformante.

"Dacă vedem că piaţa poate pe anumite segmente să ne ofere ceva interesant, vindem, dacă nu, le păstrăm, le gestionăm noi înşine, aşa cum am făcut acest lucru şi în trecut. Preţul depinde foarte mult de structura portofoliilor. Vom vinde portofolii dacă vom avea un preţ pe care noi vom considera că este corect, dar oricum vom fi foarte pragmatici", a punctat Lhotte.

Pe segmente, banca deţine o pondere a creditelor neperformante mai mare în cazul IMM-urilor, la persoane fizice ar mai fi loc de scădere, iar la nivelul companiilor mari ponderea este "satisfăcătoare".

Soldul creditelor nete acordate de BRD persoanelor fizice a atins 16,2 miliarde lei, în creştere cu 0,3% faţă de luna decembrie 2013, susţinut de dezvoltarea continuă a portofoliului de credite pentru locuinţe. De asemenea, banca a înregistrat o performanţă solidă în ceea ce priveşte creditele nou-acordate (+85% faţă de anul 2013).

Împrumuturile acordate companiilor, cererea slabă şi concurenţa puternică au dus la un declin de 11,6% al soldului net, până la 10,2 miliarde lei.

"Excluzând impactul operaţiunilor de ştergere a creanţelor, creditele brute pentru companii au înregistrat o scădere de 5% în 2014, în contextul unei concurenţe puternice. Scăderea volumului de credite nete a ajuns la 11,6%, sub impactul unui efort de provizionare semnificativ pe portofoliile de credite pentru întreprinderile mici şi IMM", a spus Lhotte.

Soldul total al creditelor nete s-a redus cu 4,7%, la 26,5 miliarde lei.

Creditele pentru locuinţe au înregistrat un sold în creştere cu 8,2% în decembrie 2014 faţă de avansul de 11,1% la nivelul sistemului bancar, în timp ce împrumuturile de consum, inclusiv cele cu ipotecă, au scăzut cu 7% (faţă de -9,3% la nivel de sistem bancar).

"În anul 2014, sectorul bancar românesc a continuat să se confrunte cu o cerere slabă de credite în pofida nivelului scăzut al dobânzilor. Piaţa a înregistrat un declin al soldului creditelor brute (-3,1%) în ultimele 12 luni, determinat însă şi de operaţiunile de ştergere de creanţe, iar depozitele au crescut (+7,9%), în special pe segmentul companiilor (+10,7%)", notează banca.

În ceea ce priveşte depozitele, BRD a continuat să îşi consolideze acest segment, care s-a stabilizat la 36 miliarde lei, prin favorizarea atragerii de depozite de la persoane fizice, reprezentând cele mai stabile surse de finanţare.

Economiile persoanelor fizice au crescut cu 8% în anul 2014, avans care se situează peste nivelul pieţei, la 18,1 miliarde lei, ceea ce a dus la o creştere a cotei de piaţă a BRD pe acest segment de 0,3 puncte procentuale, la 13,3% la sfârşitul anului trecut.

Pe segmentul companiilor, soldul depozitelor a scăzut cu 7,4%, la 17,9 miliarde lei, abordarea fiind ajustată în mod pragmatic în funcţie de situaţia de lichiditate a băncii.

Astfel, la sfârşitul anului trecut, banca avea o rată credite nete/depozite de 73,4% (-3,4 pp faţă de sfârşitul anului 2013, de la 76,8%), menţionând că are capacitatea de a-şi extinde semnificativ portofoliul de credite atunci când cererea se va redresa.

BRD a continuat să implementeze o politică de diversificare a resurselor, prin creşterea bazei de depozite, astfel că ponderea acestora în total datorii a urcat de la 86,2% în 2013 la 90,8% la finele anului trecut. Totodată, sursele de finanţare de la banca-mamă s-au diminuat de la 21,8% din datoriile totale în decembrie 2011 la 5,6% în decembrie 2014, după ce în 2013 se situau la 8,7%.

Venitul net bancar s-a redus cu 8,4% comparativ cu anul 2013, la aproape 2,5 miliarde lei, influenţat în principal de contracţia marjei nete de dobândă. Potrivit BRD, această evoluţie a fost cauzată în special de soldul mai scăzut al creditelor pentru companii.

Susţinute de venituri în creştere din activităţi de investment banking şi servicii de custodie şi depozitare, veniturile din comisioane au rămas stabile, în ciuda activităţii mai slabe de creditare. Veniturile din alte activităţi bancare au fost mai mici ca urmare a unor venituri nerecurente înregistrate în anul 2013 (câştiguri mai mari din evaluarea portofoliului de swap-uri valutare).

Astfel, marja netă de dobândă s-a redus cu 7,9%, la circa 1,5 miliarde lei, în timp ce comisioanele au scăzut cu 1,4%, la 737 milioane lei, iar veniturile din alte activităţi bancare s-au contractat cu 25%, la 265 milioane lei.

Prin menţinerea unui nivel solid al rezervelor de capital, BRD are un indicator confortabil de solvabilitate de 17% (Basel III) faţă de 14,2% in anul 2013 (Basel II), semnificativ superior cerinţelor reglementare.

Activele ponderate la risc s-au redus cu 1,9%, la 26,87 miliarde lei, pe când cerinţele de capital s-au redus uşor, la 2,15 miliarde lei.

Banca are în portofoliu 2,2 milioane de clienţi şi o reţea de circa 860 de unităţi.

BRD este a doua banca din România după totalul activelor şi are cea de-a patra capitalizare bursieră la Bursa de Valori Bucureşti, fiind controlată de grupul financiar francez Societe Generale, care deţine 60,17%.